İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

ITIL® Foundation Eğitimi

İnnova'nın; ITIL® süreçlerini tanıtmak, süreçlere yönelik gereklilikleri anlatmak ve katılımcıların, kurumlarında, BT Servis Yönetim Süreçlerini ITIL® uyumlu olacak şekilde yönetmelerini sağlamayı amaçlayan eğitimi.

Aysun TUNCER

Yönetim Sistemleri Takım Lideri

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

+90 312 201 7805

Eğitim Kapsamı:

 • ITIL® tanıtımı ve önemi
 • Servis yönetimi kavramı ve servis yaşam döngüsüne genel bakış
 • 5 Temel Kitaba Genel Bakış
 • Ana İlke ve Modeller
 • Genel Kavramlar
 • Teknoloji ve Yapı
 • ITIL® Qualification scheme
 • Servis Strateji
 • Strateji fazında bulunan süreçler ve görevleri
 • BT Servisleri Strateji Yönetimi
 • Servis Portföy Yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • İstek Yönetimi
 • İş İlişkileri Yönetimi
 • Servis Tasarım
 • Tasarım kavramları ve açıklamaları (erişilebilirlik, süreklilik, SLA vb.)
 • Servis tasarım esasları ve servis tasarım modelleri
 • Tasarım fazında bulunan süreçler ve görevleri
 • Tasarım Koordinasyonu (Design Coordination)
 • Servis Katalog Yönetimi
 • Servis Seviyesi Yönetimi
 • Kullanılabilirlik Yönetimi (Availability Management)
 • Kapasite Yönetimi
 • BT Servis Sürekliliği Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi
 • Tedarikçi Yönetimi
 • Servis Geçiş
 • Servis Geçiş kavramları (CI, varlık, değişiklik, sürüm vb.)
 • Strateji fazında bulunan süreçler ve görevleri
 • Geçiş Planlaması ve Desteği (Transition Planning and Support)
 • Değişiklik Yönetimi
 • Servis Varlık ve Konfigürasyon Yönetimi
 • Sürüm ve Devreye Alma Yönetimi
 • Servis Doğrulaması ve Testi
 • Değişiklik Değerlendirme
 • Bilgi Yönetimi
 • Servis Operasyon
 • Temel kavramlar ve tanımları (olay, kesinti, problem, istek vb.)
 • Kavramlar arasındaki farklar ve birbirleri ile ilişkileri
 • Süreçlerin tanımı ve aralarındaki ilişkiler
 • Kesinti Yönetimi (Incident Management)
 • Olay Yönetimi (Event Management)
 • Talep Yönetimi
 • Problem Yönetimi
 • Erişim Yönetimi
 • ITIL® Fonksiyon ve Rolleri
 • Önceliklendirme ve eskalasyon
 • Servis İyileştirme
 • Genel servis iyileştirme modeli
 • Süreçlerin tanımı ve aralarındaki ilişkiler
 • 7 Aşama servis iyileştirme süreci
 • Performans kriterlerini belirleme
 • ITIL® Foundation Örnek Sınav Çözümü

Talep edenler, eğitim sonrası Peoplecert Akredite ITIL® Foundation sınavına İnnova’da katılabilirler.

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited. Used under licence of AXELOS Limited. All rights reserved.

EĞİTİMLERİMİZGeri < Eğitim Hizmetleri Anasayfası