İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

ITIL® Foundation Eğitimi

İnnova'nın; ITIL® süreçlerini tanıtmak, süreçlere yönelik gereklilikleri anlatmak ve katılımcıların, kurumlarında, BT Servis Yönetim Süreçlerini ITIL® uyumlu olacak şekilde yönetmelerini sağlamayı amaçlayan eğitimi.

Tolgay Budak

Yönetim Sistemleri Takım Lideri

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

90 212 329 7315

Eğitim Kapsamı:

 • ITIL® tanıtımı ve önemi
 • Servis yönetimi kavramı ve servis yaşam döngüsüne genel bakış
 • 5 Temel Kitaba Genel Bakış
 • Ana İlke ve Modeller
 • Genel Kavramlar
 • Teknoloji ve Yapı
 • ITIL® Qualification scheme
 • Servis Strateji
 • Strateji fazında bulunan süreçler ve görevleri
 • BT Servisleri Strateji Yönetimi
 • Servis Portföy Yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • İstek Yönetimi
 • İş İlişkileri Yönetimi
 • Servis Tasarım
 • Tasarım kavramları ve açıklamaları (erişilebilirlik, süreklilik, SLA vb.)
 • Servis tasarım esasları ve servis tasarım modelleri
 • Tasarım fazında bulunan süreçler ve görevleri
 • Tasarım Koordinasyonu (Design Coordination)
 • Servis Katalog Yönetimi
 • Servis Seviyesi Yönetimi
 • Kullanılabilirlik Yönetimi (Availability Management)
 • Kapasite Yönetimi
 • BT Servis Sürekliliği Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi
 • Tedarikçi Yönetimi
 • Servis Geçiş
 • Servis Geçiş kavramları (CI, varlık, değişiklik, sürüm vb.)
 • Strateji fazında bulunan süreçler ve görevleri
 • Geçiş Planlaması ve Desteği (Transition Planning and Support)
 • Değişiklik Yönetimi
 • Servis Varlık ve Konfigürasyon Yönetimi
 • Sürüm ve Devreye Alma Yönetimi
 • Servis Doğrulaması ve Testi
 • Değişiklik Değerlendirme
 • Bilgi Yönetimi
 • Servis Operasyon
 • Temel kavramlar ve tanımları (olay, kesinti, problem, istek vb.)
 • Kavramlar arasındaki farklar ve birbirleri ile ilişkileri
 • Süreçlerin tanımı ve aralarındaki ilişkiler
 • Kesinti Yönetimi (Incident Management)
 • Olay Yönetimi (Event Management)
 • Talep Yönetimi
 • Problem Yönetimi
 • Erişim Yönetimi
 • ITIL® Fonksiyon ve Rolleri
 • Önceliklendirme ve eskalasyon
 • Servis İyileştirme
 • Genel servis iyileştirme modeli
 • Süreçlerin tanımı ve aralarındaki ilişkiler
 • 7 Aşama servis iyileştirme süreci
 • Performans kriterlerini belirleme
 • ITIL® Foundation Örnek Sınav Çözümü

Talep edenler, eğitim sonrası Peoplecert Akredite ITIL® Foundation sınavına İnnova’da katılabilirler.

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited. Used under licence of AXELOS Limited. All rights reserved.

EĞİTİMLERİMİZGeri < Eğitim Hizmetleri Anasayfası