İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

Genel Bayi Yönetimi Çözümü

Geniş bayi kanalına sahip kurumlar için geliştirilmiş, bayi verimini ve tek noktadan yönetimi esas alan uçtan uca yönetim çözümü.

Muhammed Ahmet TURĞUT

MS CRM Takım Lideri

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

90 212 329 7315

Bayi yönetimi özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalar açısından en zorlu süreçlerden biri. Bu konuda kurumları en çok zorlayan etkenler ise bayi ağının geniş olması, bölgesel, jeopolitik farklılıklar, bayilere verilen destekler ve bayi iletişim süreçleri olarak sayılabilir.

İnnova kurumların, hedefleri doğrultusunda bayilere sunmak istedikleri destek, yardım, eğitim takibinin sistem üzerinden sağlanması için geliştirdiği Genel Bayi Yönetimi Çözümü sayesinde bayilerin ihtiyaçlarının en kısa sürede giderilmesini, tedarik ve lojistik planlamalarının eksiksiz olarak sağlanabilmesini hedefliyor. Kurumlar, verimli bayi yönetimi ile hedeflerine ulaşmak konusunda çok daha güçlü bir adım atıyor.

İnnova, uçtan uca sunduğu Genel Bayi Yönetimi ile bayi kanalı bulunan kurumların hedef ve amaçlarının yerine getirilmesinde, bayiler ile olan ilişki yönetiminde ve bayilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması konularında sistemsel, anlık veriye dayalı, teknolojik desteğin sağlanmasını hedefliyor.

Bayi iletişim portalleri

Kurumlar artık, beraber iş yaptıkları bayilerin ya da iş ortaklarının en güncel, doğru ve güvenilir bilgiye anlık olarak ulaşmasına ihtiyaç duyuyor. İnnova'nın Özel Uygulama Geliştirme Hizmetleri arasında önemli bir yere sahip olan bayi iletişim portali ile kurumlar, iş ortakları ve bayileriyle yüksek maliyetli VPN çözümlerine ihtiyaç duymaksızın en efektif yoldan en verimli iletişim kanalını oluşturabiliyor. Bayilerin ya da şubelerin sayısı arttıkça iş süreçlerine ve güncel bilgilere internet üzerindeki tek bir platformdan, anlık olarak ulaşabilmek mümkün oluyor.

NE SUNUYORUZ?

 • Daha verimli ve etkin bayi yönetimi
 • Bayi yönetim ekiplerinde izlenebilirlik ve raporlanabilirlik
 • Bayi ziyaretlerinin kayıt altına alınması
 • Bayi ziyaret takvim ve rotalarının etkin yönetimi
 • Bayi ve servis çalışanlarının bağlılığını artıracak oyunlaştırma araçları
 • Bayilerle operasyonlarını daha otomatik ve hatasız hale getiren bayi portali
 • Mobil cihazlar üzerinden yönetilebilen saha operasyonları

Genel bayi yönetimi özellikleri

 • Aday Bayi Oluşturma: Bayi potansiyeli olan kuruluşlar, sistemde ‘fırsat’ olarak tutulur.
 • Bayi Oluşturma: Bayilerin kayıtları sistem üzerinde açılan bir hesapla yönetilir. Sözleşme ve bayi kurum ilişki detaylarının sistem üzerinde tutulması mümkün olur.
 • Bayi Ekipman ve Promosyon Ürünleri Takibi: Yeni bayi bilgileri veya mevcut bayilere gönderilen ekipman ve promosyon bilgileri sistem üzerinde tutulur.
 • Mevcut Bayilere Hedef Belirleme ve Planlama: Bayilere sistem üzerinden hedef tanımlarının yapılması ve takibine göre ilgili aksiyonların yönetimi.
 • Bayi Sipariş Takibi: Bayilerden gelen düzenli veya anlık siparişler sistem üzerinden takip edilir.
 • Bayi İade Yönetimi: Bayilerden gelen iade, değişim ürünlerinin takibi sağlanır. Bu takip neticesinde yapılması gereken işlemler devreye alınır.
 • Kota, Teşvik, Prim Sistemi: Bayinin satış potansiyeline göre kota, prim sistemi ve teşvikler sistem üzerinde konumlandırılır.
 • Bayi Segmantasyonu: Bayilerin satış, bölge, müşteri vb. bazında değerlendirilerek kategorilere ayrılması sağlanır.
 • Bayi Kampanya Yönetimi: Bayi profili, bayi segmenti veya müşteri verilerine göre uygun kampanya planlama ve yönetimi yapılır.
 • Bayi Servis Yönetimi: Bayilerden gelen şikâyet-istek talepler kayıt altına alınarak değerlendirilir.
 • Bayi Değerlendirme: Bayi ziyaretlerinin tek tek kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve karşılaştırılabilmesi mümkündür.
 • Bayi Toplantı Yönetimi: Planlı veya plansız tüm bayi toplantılarının merkezi olarak yönetilmesi sağlanır.
 • Bayi Ödeme Yönetimi: Bayi anlaşmalarına göre ödeme planlarının tanımlanması ve takibi gerçekleştirilir. Aynı zamanda bu özellik bağlantılı sözleşmelerin sistem üzerinden takibini de kapsar.
 • Bayi Eğitim Planlama: Bayi eğitim planlamaları sistem üzerinde tutulur. Aynı zamanda katılım sağlayan bayilerin takibi kolayca yapılabilir.
 • Bayi Duyuru Yönetimi: Yapılacak anlık veya planlı duyuruların sistem üzerinden yönetilmesi ve bayilere iletilmesi sağlanır.