İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

Bilişim Teknolojileri Risk Yönetimi Eğitimi

Kuruluşların bilgi teknolojileri risklerini sistematik şekilde yöneterek daha verimli çalışmalarını, hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını ve bilgi teknolojileri yatırımlarını riskleri en aza indirecek şekilde yapmalarını sağlamaktır. 

Aysun TUNCER

Yönetim Sistemleri Takım Lideri

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

+90 312 201 7805

Eğitim Kapsamı:

 • Risk ve risk yönetimi nedir?
 • BT riski ve BT risk yönetimi (tanımlar, temel kavramlar, risk alanları)
 • Risk yönetimi süreci nasıl olmalıdır?
 • Risk yönetimi çerçevesi nasıl uygulanır?
 • Risk yönetiminin aşamaları nelerdir?
 • BT risk yönetimi çerçeveleri (COBIT, ITIL, ISO 31000, RISKIT, ISO 27001, ISO 27005)
 • BT risk yönetiminde rol ve sorumluluklar
 • Risklerin belirlenmesi
 • Risk analizi ve değerlendirilmesi
 • Riske verilecek karşılıklar
 • Risklerin izlenmesi
 • Risklerin kaydedilmesi ve risk raporlama

EĞİTİMLERİMİZGeri < Eğitim Hizmetleri Anasayfası