İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

İnnova Süreç Yönetim Sistemi (BPM)

Tüm iş süreçlerinizi esnek ve dinamik bir yapı üzerinde kolayca yönetebilmenizi sağlayan
Süreç Yönetim Sistemi çözümü İnnova’da.

İnnova, kurumsal iş akışlarını tümüyle kontrol altına almak ve onları her zamankinden daha verimli hale getirmek için geliştirilmiş Süreç Yönetim Sistemi (BPM – Business Process Management) çözümünü sunuyor. Başta yazılım firmaları olmak üzere kurumsal süreç otomasyonuna ihtiyaç duyan her sektörden kurum için geliştirilmiş İnnova BPM çözümü, süreçlerinizi izleyerek analiz edebilmenizi, süreç performanslarını iyileştirebilmenizi ve süreç değişikliklerinizi her zaman tek bir hamlede gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.

 • İzlenebilir ve analiz edilebilir süreçlere mi kavuşmak istiyorsunuz?
 • İş süreçlerinizin tam performansla çalışmadığını mı düşünüyorsunuz?
 • Yönetilebilir ve değişikliklere anında adapte olabilen bir süreç yönetimi mi hayal ediyorsunuz?

Tüm bu ihtiyaçlarınıza eksiksiz cevap vermeyi hedefleyen İnnova Süreç Yönetim Sistemi, İnnova’nın bu alanda 10 yılı aşkın süredir çalışan uzmanları tarafından geliştirilmiş bir çözüm. İş süreçlerinin yönetilmesi için en iyi araçları sağlayan İnnova BPM çözümü, ölçek fark etmeksizin her türlü kurumun süreçlerini iyileştirmesine ve darboğazlardan kurtulmasına yardımcı oluyor. Kurumlar, iş kalitelerini ve üretkenliklerini artırırken, kaynaktan ve zamandan ciddi ölçüde tasarruf edebiliyor.

HEDEF KURUMLAR:

 • Yazılım geliştirme / uygulama geliştirme firmaları
 • Kurumsal süreç otomasyonuna ihtiyaç duyan kamu kurumları
 • Kendi yazılımlarını (in-house) geliştiren kamu kurumları
 • Süreçlerini iyileştirmek isteyen tüm kurumlar...

Uçtan uca süreç yönetimi

İnnova Süreç Yönetim Sistemi’nin en önemli özelliği, tüm iş süreçlerini uçtan uca kapsayacak şekilde tasarlanmış bir yönetim sistemi olması. Kurumlardaki tüm birimlerin bütünleşik bir yapıda çalışmasına imkan tanıyan çözüm, süreçlerin performanslarını artırmak için detaylı raporlama ve izleme imkanı sunuyor. Ayrıca hali hazırda fiziksel olarak devam eden iş akışlarının yönetim sistemi haline dönüştürülmesi de yine İnnova Süreç Yönetim Sistemi (BPM) ile mümkün. Böylece çalışan sistem üzerinde her türlü değişiklik anlık olarak yapılabiliyor, adeta ‘yaşayan’ bir yönetim sistemi ortaya çıkıyor.

İnnova'nın süreç yönetimindeki 10 yıllık tecrübesinin eseri

AVANTAJLAR

 • Daha performanslı iş süreçleri
 • İzlenebilir ve raporlanabilir süreç yönetimi
 • Süreçler üzerinde analiz yapabilme imkanı
 • İyileştirilmiş süreçlerin tasarlanması
 • İş süreçlerinin kolayca değiştirilebilmesi, eklenip-çıkarılabilmesi
 • Süreçlerdeki tıkanıklıkların hızlı tespit edilebilmesi
 • Mevzuata kolay adaptasyon

Değişime kolay adaptasyon

İnnova Süreç Yönetim Sistemi, uygulamaların, değişen iş kurallarına hem işlevsel hem de görsel olarak kolayca adapte olabilmesini sağlıyor. Kişiler ve/veya roller arasında görev yönetiminin yapılabilmesini mümkün hale getiren çözüm, bu işlemlerin sonuçlarının izlenebilmesine de olanak sağlıyor. İnnova BPM çözümünü entegre olarak kullanan uygulamalar ile, kurumun değişen süreç, kural ve mevzuatlara kolayca adapte olabilmesi mümkün oluyor.

BT Süreç Yönetimine Giriş Eğitimi

İnnova Süreç Yönetim Sistemi (BPM) çözümü, Microsoft WF.NET uyumlu iş akışlarının, sürükle-bırak özellikleri ile tasarlanabilmesine, düzenlenebilmesine ve sürüm yönetimi işlemlerinin uygulanabilmesine olanak tanır.

Her bir iş akışı birbirinden bağımsız olarak, kullanıcı tanımlı ilkel ve karmaşık parametreler ile başlatılabilir. İşletilmesi sürecinde ise kullanıcılarla ve/veya sistemlerle etkileşimli şekilde çalışabilir. Kullanıcılarla gerçekleştirilen temas, dinamik form altyapısı ile olabileceği gibi, uygulamaların içerisinden yazılım ile tetikleme şeklinde de kurgulanabilir. Sistemlerle olan etkileşimlerde endüstri standardı WSDL web servislerinden, OLEDB, ODBC vb. adaptörlerden faydalanılır.

Uzun süreli çoklu işlemler

Veritabanı sistemleri gibi, MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) uyumlu sistemlerle kısa süreli çoklu işlemler yönetilebilir. Uzun süreli çoklu işlemlerde, işlem iptaline uygun akışlar da tasalanabilir. İş akışı tasarım değişikliklerinde, her bir tasarım, bir sürüm numarası ile otomatik olarak etiketlenir ve değişiklikten önceki işlemler eski sürüm numarasına göre tamamlanabilir. İşlemler, kullanıcı isteğine göre sonlandırılabilir.

İnnova İş Süreçleri Yönetimi (BPM) içerisinde standart olarak sunulan görev yönetimi modülü, kullanıcılara ya da belli rollere görev atanabilmesini sağlar. Görev yönetimi modülünde, tasarlanmış iş akışı içerisinde tanımlanan içerik veya form, kullanıcıya gösterilerek; veri girişi, onaylama, reddetme, delegasyon ya da diğer özelleştirilmiş işlemler tanımlanabilir.

Kullanıcılara, kendi görevleri dışında, bağlı çalışanlarının üzerindeki görevleri de görebilme şansı tanıyan görev yönetimi modülü ile çoklu görev atamalarında görevi ilk gelenin alması, herkese birden görev atanması ve kişiler arası görevlerde yük dengeleme mekanizmaları işletilebilir.

Görevleri birden çok ortamda yürütün

İnnova BPM, kişilere görevlerini yürütebilmeleri ve takip edebilmeleri için en kolay ve sade arayüzü sunar. Ancak yine de kullanıcılar görevlerinde tek bir arayüze bağlı kalmazlar. Kendilerine atanan görevleri, entegre edilen uygulamanın içerisinden veya web servisleri ile entegre edilmiş herhangi bir istemci uygulamadan işletebilen kullanıcılar, zaman kayıplarını en aza indirerek verimi önemli ölçüde artırabilir.

Uyarı mesajları

Bir işlemin tamamlanması için zaman aşımı süresi yaklaştığında, kişiye ve kişinin yöneticisine uyarı mesajları gönderilebilir. Zaman aşımı gerçekleştiğinde nasıl bir işlemin yapılacağı da yine iş akışı tasarımı içerisinde tanımlanabilir. Böylece her süreç, daha önceden belirlenmiş başka süreçleri tetikleyebilir. Sistem, kendini ve kullanıcıları sürekli canlı tutan bir yapıya kavuşur.

İş akışları başlangıcında ve içerisinde kullanılacak veri yapıları ve bu veri yapılarının görsel ve interaktif ifadesi olan formlar, kullanıcı arayüzlerinden kolayca tanımlanabilir ve iş süreçlerine dahil edilebilir. İnnova BPM (Süreç Yönetim Sistemi) çözümünde, iş akışlarında olduğu gibi, dinamik form ve veri yapıları da sürüm numaralarına sahiptir ve sürüm yönetimine dahil edilir.

Dinamik Form ve Veri Yönetimi modülü sayesinde oluşturulan formlar, ilkel veri tiplerinden karmaşık veri tiplerine; listeleme, listeden seçme, web servislerinden veri kullanmaya kadar pek çok özelliği içinde barındırır.

Aynı zamanda güçlü bir karar destek sistemi (KDS) olarak da yer edinen İnnova Süreç Yönetim Sistemi, çalıştırdığı iş akışları ile ilgili detaylı bilgileri toplayarak çeşitli raporla yetkili kullanıcılara sunar. Bu sayede iş süreçlerinin durumu anlık olarak (veya periyodik olarak) takip edilebilir. Veriler analiz edilerek gerekli süreçlere kısa sürede müdahale edilebilir.

Bu modül, iş süreçlerine ilişkin iki tip rapor ortaya çıkarır. Bunlardan biri izleme raporları, diğeri ise istatistik raporları olarak adlandırılır.

İzleme raporları ile;

 • Bir iş akışının hangi aşamalarının tamamlandığı,
 • Her bir adımın nasıl başladığı ve bittiği,
 • İş akışındaki adımların süreleri vb.

bilgiler kolayca izlenerek, mevcut süreçlerde hangi adımların uzun zaman aldığı ve hangi kullanıcıda/adımda bekleme yapıldığı rahatlıkla öğrenilebilir. Süreç iyileştirmeleri hızlı bir şekilede gerçekleştirilebilir.

İstatistik raporları ise;

 • Sistemdeki aktif iş akışları,
 • Kişiler ya da rollere göre işler,
 • Ortalama işlem tamamlama süreleri vb.

önemli bilgiler sunar.

Karar alma süreçleri hızlandı

Sistemde bulunan rapoların tamamı, verilerin analizinden doğan sonuçları tablo ve grafikler halinde kullanıcıya sunar. Karar alma süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen bu raporlama, yöneticilerin bir bakışta mevcut durumu algılayabilmesini ve en sağlıklı kararları en kısa sürede alabilmesini sağlar.

İnnova’nın uzmanlığı olan entegrasyon süreçleri, İnnova Süreç Yönetim Sistemi (BPM) çözümünde de önemli bir yere sahip. Çünkü çözümün en önemli özelliklerinden biri, diğer kurumsal uygulamalara ve sistemlere entegre olabilme yeteneğidir. Çözümün entegrasyon süreçleri 4 başlıkta özetlenebilir:

Süreç yönetimine ve süreç otomasyonuna ihtiyaç duyan tüm kurumlar için geliştirildi.

Kullanıcı / rol / organizasyon yapısı

Kullanıcı ve rol sistemleri için Microsoft MembershipProvider ve RoleProvider standart sınıflarını kullanan İnnova BPM çözümü, bu standarlarda geliştirilmiş ilgili sınıfların ürüne eklenmesiyle kolayca hedef sisteme entegre olabilir.

Microsoft SharePoint gibi, genel .NET geliştirme ilkelerine uygun olarak yazılmış birçok sistem, kullanıcı ve rol yönetimlerini bu standart üzerine tasarladıklarından, hazırda bulunan sınıflar İnnova Süreç Yönetim Sistemi (BPM – Business Process Management) çözümüne takılarak kolayca kurumsal yapıya entegre edilebilir. Ayrıca organizasyon yapısı da benzer bir şekilde sisteme eklenerek entegre edilebilir.

Veritabanı üzerinde; kullanıcı, rol ve organizasyon yapısını içeren ve kullanıcı yönetimi sağlayan ‘İnnova Core Security’ modülü de çözümle beraber sunulur. Bu modül, kullanıcıları veritabanında tutabildiği gibi LDAP ile entegre de çalışabilir. İnnova BPM, bu modül ile hali hazırda entegre olmasının yanında, başka bir bilinen kullanıcı yönetimi modülüne entegre edilerek de çalıştırılabilir.

Özel iş akışı aktiviteleri

Microsoft WF.NET altyapısını kullanan İnnova BPM (Süreç Yönetim Sistemi) çözümü, sunduğu veri sınıfları ve .NET uyumlu programlama dilleri ile (C#.NET, VB.NET vb.), iş akışı tasarımında özel aktiviteler oluşturmaya olanak tanır. Bu sayede sistem örneğin, işlem sonucunu cep telefonuna kısa mesaj (SMS) olarak ya da e-posta olarak gönderebilir. Bunun haricinde sistemde hali hazırda birçok hazır aktivite bulunmaktadır. Bu aktiviteler kullanılarak, iş kuraları sisteme hızlı bir şekilde uyarlanabilir.

Veritabanı entegrasyonu

İnnova BPM çözümüyle iş akışları içerisinde, hazır aktiviteler ile OLEDB ve ODBC ile uyumlu her türlü veritabanı sunucusu üzerinde istenen SQL sorguları çalıştırılabilir. Bu sorguların sonuçları kullanılabilir ve MSDTC uyumlu olanları ile transaction içerisinde birden fazla işlem güvenli bir şekilde yürütülebilir.

Web servisi entegrasyonları

Bu modül kapsamında iki adet web servisi entegrasyonu bulunur. Bunlardan biri, iş akışları içerisinde web servisleri metotlarını çağırmayı ve kullanmayı sağlarken, bir diğeri ise dinamik form modülü üzerinde (örneğin çoklu seçimlerde) web servislerinden veri çekilmesini sağlar.

İnnova, süreç yönetimine ve süreç otomasyonuna ihtiyaç duyan tüm kurumlar için hazırladığı BPM (Süreç Yönetim Sistemi) çözümünün yanı sıra, süreç yönetimi konusundaki tecrübesiyle de fark yaratıyor.

Bu tecrübesi sayesinde kurumlara uçtan uca sunduğu süreç yönetimi çözümü, iş süreçlerini eksiksiz bir şekilde ele alıyor.

Süreç yönetiminin vazgeçilmez adımları:

 • Mevcut durum analizinin yapılması.
 • Hedeflenen yapının tespit edilmesi.
 • Mevcut durumla, hedeflenen yapı arasındaki farklılık analizinin çıkarılması.
 • Tıkanıklıkların ve darboğazların tespit edilmesi.
 • İyileştirilmiş süreçlerin tasarlanması.
 • Görevlerin, sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesi.

İnnova tecrübesinden faydalanarak süreç yönetimi çalışması gerçekleştiren kurumlar, maliyetlerini düşürüp gelirlerinde yükseliş sağlarken, aynı zamanda; raporlanabilir, izlenebilir, yönetilebilir ve değişikliklere kolay adapte edilebilir iş süreçlerine de kavuşuyor.

Değişen iş gereksinimleri için esnek çözüm

Süreç tabanlı yaklaşım

Süreç tabanlı uygulama geliştirme yaklaşımı, geliştirilen yazılım ürünlerine (yazılım geliştirme) birçok farklı açıdan avantajlar sağlıyor. Yazılım geliştirme ve uygulama geliştirme alanında BPM çözümünün farklı kazanımlarından söz etmek mümkün.

Bir yazılım geliştirme projesindeki kazanımlar: Uygulamaların içinde koda gömülü ve sabit olarak geliştirilen iş akışları, dinamik olarak modellenen ve güncellenen bir ortama taşınır. Böylece değişen iş gereksinimleri için esnek bir çözüm sağlanmış olur.

Uygulamalar üzerinden yürütülen tüm iş akışları tek bir merkezden yönetilebilir ve izlenebilir. Bu sayede uygulamalar üzerinden yürütülen işlerin durumları ile ilgili izlenebilirlik ve raporlama sağlanır.

İş akışları otomatik olarak belirli bir düzen içinde ilerler. Sistem, personeli, yapacağı işler konusunda yönlendirir. Dolayısıyla uygulamaların kullanım kolaylığı ve verimi artar.

SOA (Servis Odaklı Mimari) ile farklı uygulamaların entegrasyonu sağlanabilir. SOA sayesinde elde edilen entegrasyon özgürlüğü, yeni sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlar.

FARKIMIZ

İnnova Süreç Yönetim Sistemi (BPM) çözümü, gerek İnnova’nın tescilli ürünleri, gerekse kurumların mevcut ürünleri ile entegre olarak farklı sektörlerde kullanılabilecek kadar esnek... İnnova BPM, kamu kurumlarının karar destek sistemlerinin altyapısında kullanılıyor ve İnnova’nın tescilli ürünü Documents İnnova ürünü ile entegre edilebiliyor. Enerji sektöründeki uluslararası firmalar, bir süreç yönetim aracı olarak İnnova BPM (Süreç Yönetim Sistemi) çözümünü tercih ediyor.

10 yıllık tecrübe

Türkiye’nin önde gelen entegrasyon firmaları arasında yer alan İnnova’nın iş uygulamaları alanındaki bilgi ve tecrübesi kurulduğu günden bu yana artarak devam ediyor. Kamu sektöründe ve özel sektörde gerçekleştirdiği sayısız entegrasyon projesinin ardından ortaya çıkardığı BPM (Süreç Yönetim Sistemi) çözümüyle İnnova, kurumların iş süreçlerini iyileştirmeyi ve kurumları daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Süreç Yönetim Sistemi (BPM) alanında uzman İnnova ekibini, geliştirme çalışmaları ve destek için yaklaşık 10 kişilik altyapı ve Framework ekibi destekliyor. Skelta BPM ve Oracle BPM gibi sektörün önemli ürünlerini temel alan önemli projeler gerçekleştirmiş olan İnnova ekibi, buradan elde ettiği tecrübeleri sayesinde İnnova BPM (Süreç Yönetim Sistemi) çözümünü geliştirdi.