İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

BT Süreç Yönetimine Giriş Eğitimi

BT süreç yönetimi alanında uzmanlaşmayı ve profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan bu eğitim; Bilgi Teknolojileri Departmanlarında süreç analizi, tanımlanması ve iyileştirilmesinden sorumlu olan uzman, orta ve üst düzey yöneticileri geliştirmeyi ve yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Aysun TUNCER

Yönetim Sistemleri Takım Lideri

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

+90 312 201 7805

Eğitim Kapsamı:

 • BT Süreç Yönetimine Giriş
 • Temel kavramlar ve prensipler (PUKÖ Döngüsü vb.)
 • Organizasyonel yapılar (rol ve sorumluluklar, RACI şemaları)
 • Süreçlerin tasarlanması
 • Süreçlerin sınıflandırılması ve hiyerarşisi
 • Süreç tanımlama
 • Süreç iş akış şemaları oluşturma
 • Süreç haritası oluşturma
 • Süreç performans kriterleri ve başarı faktörleri
 • BT Süreçleri Risk Analiz Çalışmaları
 • BT Süreç Yönetimi - En İyi Uygulamalar (ITIL, COBIT vb.)
 • BT Süreç Yönetimi - Güvenlik Uygulamaları (PCI DSS, 5651, İş Sürekliliği vb.)
 • Süreç iyileştirme çalışmaları
 • BT süreç yönetimi yeterlilik sınavı