İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

Ekspres Bütçe

Kurumsal performans yönetimi için uygun maliyetli, kullanıma hazır bütçe planlama çözümü.

Okan Kasım

BI & EPM Danışmanı

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

90 312 201 7425

Şirketleri, verimli ve kârlı işletmelere dönüştüren önemli süreçlerden biri kuşkusuz planlama… İnnova’nın hedefi: İş ortağı Oracle’ın Hyperion Planning ürününü temel alarak geliştirdiği Ekspres Bütçe çözüm paketiyle şirketlerin büyümesine katkıda bulunmak.

Büyüme için gerçek planlama

Ar-Ge, teknik, satış sonrası destek ve saha operasyonları gibi birçok birimin iş süreçlerinin planlanması, işlerin bir amaç doğrultusunda, kontrol edilebilir halde devam etmesi çok önemli. Günümüzde birçok kurumun bütçe planlamasının önemi konusunda yeterli bilince sahip olmaması risklerin artmasındaki büyük nedenlerden biri. Gerçek hayatla örtüşmeyen bir planlamanın sonu her zaman kârlılığı düşük, geleceği karanlık bir işletme. Çünkü, hedefe odaklanmadan yapılan bütçeleme çalışmalarıyla yıl içerisindeki anlık değişim ve sapmaların plana yansıtılması çok güç...
İşletmelerin büyük bölümünde bütçe planlamaları, yetkisi ve tecrübesi olmayan çalışanların, gerçek dışı veriler üzerinden yaptığı bir çizelgeden ibarettir. Oysa ki, KOBİ’ler gibi büyümeye odaklı yapılarda başarıya ulaşmak için; mantıklı bir yıllık finansal hedefin belirlenmesi ve bu hedefe ulaşmaya yönelik her türlü aşamanın takip edildiği, iş süreçlerine başarılı bir şekilde entegre olan bir çözümün varlığı şart.

KOBİ’lere hızlı planlama

Bütçe planlama çözümleri konusunda güçlü referanslara sahip olan İnnova, iş ortağı Oracle’ın pazar lideri ürünü Hyperion Planning ile tasarladığı bütçe planlama çözümleriyle, Türkiye’nin lokomotif şirketlerine yıllardır bütçe planlama konusunda akılcı çözümler getirir. Her biri sektörlerinin öncü markalarını oluşturan müşteriler, önlerini görebilmek için bu hızlı ve güvenli çözümlere sonuna kadar güvenir. Şimdi de, temeli Hyperion’a dayanan yeni nesil çözümü Ekspres Bütçe, ‘akıllı bütçe planlama’ konusundaki başarılı bir çözüm paketi olarak KOBİ’lerin hizmetinde...
Ekspres Bütçe, kurumların ihtiyaç duyduğu; düşük maliyetli, hızlı, güvenilir ve kullanıcı dostu bütçe planlaması çözümüdür. Bu çözümle İnnova, her işletmenin ileriye dönük olarak doğru verilere dayanan, tutarlı tahminlerde bulunabilmesini ve hedefine ulaşmak için doğru yolu çizme fırsatını yakalamasını hedefler.

Zamanı ve iş gücünü doğru kullanın

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) kabulüyle ortaya çıkan yasal ihtiyacı karşılamaya yönelik tasarlanmış olan Ekspres Bütçe, şirketlerin, maliyet başta olmak üzere; zaman, kalite ve esneklik gibi başlıca ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Sonucu belirsiz, verimi düşük bir planlama için harcanan kaynağı iş akışına kazandıran akıllı çözüm sayesinde işletmeler, gereğinden fazla zaman alan ve güncelleme şansı olmadığından yanlış yönlendiren planlama araçları yerine, daha çevik ve hedefe odaklı planlama araçlarına kavuşur.

 • Firmanızın geleceğe yönelik bütçe tahminleri doğru ve tutarlı mı?
 • Yaptığınız bütçeleme ile üst yönetimden en alt seviyeye kadar tüm raporlama ihtiyaçlarına cevap verebiliyor musunuz?
 • Excel dosyalarında yapılan bütçe planlama çalışmaları kontrolden çıkmak üzere mi?
 • Verinin doğruluğunu sağlamaya ve rapor hazırlamaya, analizden daha mı fazla zaman ayırıyorsunuz?
 • Yeni TTK’nın gerektirdiği yasal zorunluluklardan haberdar mısınız?
 • Tüm beklentilere daha hızlı cevap veren bir performans ölçümleme sistemine kavuşmak ister misiniz?
 • Karlılığınızın farklı dinamiklere göre nasıl değiştiğini anlık izleyip kararlarınızı doğru zamanda doğru veriyle almak ister misiniz?
 • Dünya lideri Oracle Hyperion Planning ile düşük maliyetli bir bütçe planlama çözümüne sahip olmak ister misiniz?
BU SORULARA "EVET" DİYORSANIZ, ÖNERİMİZ: EKSPRES BÜTÇE

< GERİ: Kurumsal Performans Yönetimi Çözümleri

HER BİRİ SEKTÖRLERİNİN ÖNCÜ MARKALARINI OLUŞTURAN MÜŞTERİLER, ÖNLERİNİ GÖREBİLMEK İÇİN BU HIZLI VE ETKİN ÇÖZÜME GÜVENİYOR.

Hızla gerçeğe dönüşen planlar

Ekspres Bütçe, gelişmiş teknolojiye sahip altyapısında, maliyeti düşük, esnek ve özelleştirilebilir planlama süreçlerine olanak tanır. Pazar lideri konumundaki Oracle Hyperion Planning ürünü temelinde inşa edilmiş çözüm, karar verici pozisyonundakilerin ve diğer çalışanların, bütçe planlama ve performans süreçlerini; hızlı, doğru, kolay bir şekilde yürütebilmelerini, bilgiyi hassas ve etkin bir şekilde analiz edebilmelerini, yönetebilmelerini sağlar.

Fonksiyonu açısından bakıldığında Ekspres Bütçe çözümü, bir sektör veya kurumun belirli fonksiyonlarından sorumlu olan herhangi bir birimine veya tümüne doğrudan uygulanabilecek şekilde tasarlanmış, güçlü ve özelleştirilebilir uygulamalar içerir. Tüm süreçlerin planlanmasında ihtiyaç duyulabilecek öneri ve alternatifler, uzman danışmanlar tarafından sunulur.

Sektörel farklara göre özelleştirme

Her işletme, içerisinde bulunduğu sektörün gereklerine göre tasarlanmış iş süreçlerine sahip. Bu yüzden, sektörel bazda bakıldığında, işletmeler arasındaki farkların planlama sürecine de yansıması gerek… İnnova tarafından sunulan Ekspres Bütçe çözümü, bir işletmenin ihtiyaç duyduğu bütçe planlama süreçlerinin; analitik yaklaşımlar, işletmenin yer aldığı sektöre özel şablonlar ve iş performansını izlemek için gerekli anahtar göstergelerin özelleştirilmesiyle kullanıma hazır hale getirilir.
Ekspres Bütçe’nin mevcut iş süreçlerinize dahil edilmesi ve kullanılır hale gelmesi, İnnova’nın tecrübeli kadrosu sayesinde çok kısa bir süre içinde mümkün. Uçtan uca çözümler konusunda uzman İnnova, çözümün, maliyet avantajı başta olmak üzere tüm tasarruflarını kazandıran dönüşüm sürecindeki her aşamasında, müşterilerine her türlü teknik desteği ve danışmanlığı sağlar.

Yeni TTK’ya uygun çözüm

14 Şubat 2011’de Resmi Gazetede yayınlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 375’inci maddesinin birinci fıkrasının ‘c’ bendinde, bütçe planlama konusunda getirilen zorunluluk şu maddeyle açıkça belirtilmiştir: “Muhasebe finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.” Ekspress Bütçe, planlama maliyetleri ve zaman tasarrufu gibi avantajlarının yanında, yasalar tarafından açıkça belirtilen bu şarta da uygun olarak geliştirilmiş bir çözümdür.

Ekspres Bütçe ile kazancınız:

 • Zaman: Çok uzun süren ve sonuçları eskiyen planlama süreçleri yerine daha çevik ve hızlı planlama süreçlerine kavuşursunuz.

 • Kalite: Politik/uzlaşmacı iş süreçlerini yansıtmayan planlama yerine şeffaf ve tabana yayılmış süreçlere kavuşursunuz.

 • Verim: Çok fazla harcanan kaynak ve faydaların yetersizliği yerine daha az kaynakla daha katma değerli süreçlere kavuşursunuz. 3 ayda maliyet geri dönüşü sağlayabilirsiniz.

 • Esneklik: Değişiklik taleplerine cevap vermede yetersiz kalmak yerine en iyi pazar örnekleri ile oluşturulmuş modelleme sayesinde değişikliklere hızla cevap verme imkânına kavuşursunuz.

 • Bütçe Süreç Danışmanlığı: İnnova danışmanlarının Hyperion çözümüyle ilgili birikimlerinin katkısı ile oluşturulmuş hazır şablonlar, size hem rehberlik edecek, hem de en kısa zamanda sonuca ulaşmanızı sağlayacak.

< GERİ: Kurumsal Performans Yönetimi Çözümleri