İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

Cobit 5 Foundation Eğitimi

Eğitimin temel amacı katılımcılara COBIT süreçlerini tanıtmak ve süreçlere yönelik gereklilikleri anlatmaktır.

Aysun TUNCER

Yönetim Sistemleri Takım Lideri

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

+90 312 201 7805

Eğitim Kapsamı:

 • COBIT 5.0
 • Tanımı ve Önemi
 • Tarihçesi
 • Mimarisi
 • Kullanım Alanları
 • Ürün Ailesi
 • BT Yönetişiminde COBIT
 • BT Performansının Ölçümünde COBIT
 • BT Risklerinin Hesaplanmasında COBIT
 • BT Denetiminde COBIT
 • Cobit 5 Prensipleri
 • Cobit 5 BT Hedef Basamakları
 • Süreç bakış açısı
 • Yetkinlik modeli
 • COBIT 4.1 ile COBIT 5.0 farkları
 • BDDK Bilgi Sistemleri Deneyimi / Yönetimi Tebliğleri ve COBIT ilişkisi
 • BDDK'nın beklentileri
 • COBIT Yönetişim Süreçleri
 • Değerlendir, Yönlendir & İzle

 • COBIT Yönetim Süreçleri
 • Hizala, Planla ve Organize Et
 • İnşa et, Tedarik Et ve Uygula
 • Tedarik, Hizmet ve Destek
 • İzle, Tespit Et ve Değerlendir
 • Örnek COBIT Süreçleri
 • Stratejiyi Yönet
 • Riski Yönet
 • HizmetAnlaşmaları Yönet
 • Tedarikçileri Yönet
 • Değişiklikleri Yönet
 • Varlıkları Yönet
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Sürekliliği Yönet
 • COBIT Proje Deneyimleri
 • COBIT 5 Foundations Sertifikasyon Sınavı