İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

Eğitim Hizmetleri

Bilgi güvenliği ve iş sürekliliğinde uluslararası sertifikaları edinmek için gerekli
hazırlıklarınız tamam mı?

Aysun TUNCER

Yönetim Sistemleri Takım Lideri

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

+90 312 201 7805

Teoride ve Pratikte Daha İyi BT

Yetkinlik, İnnova'nın iş anlayışında çok önemli yere sahip. Çünkü tüm İnnova çalışanlarının altına imza attıkları başarılı projelerin ilk adımında uzman insan kaynağının katma değeri yer alıyor. Onların, kurumsal yetkinliğin oluşması için kişisel bilgi ve tecrübenin gelişmesi gerektiğine inancı tam. Ya sizin?

Kurumsal gelişimler iş birimleri çalışanlarının ilgili kurslara ve bilgilendirme toplantılarına katılmalarıyla devam ederken, İnnova’nın danışmanlık hizmetleri, eğitimlerle kurumun tüm çalışanlarının kişisel donanımlarını artırır. Uzman kadrosuyla İnnova; bilgi güvenliğinden iş sürekliliği eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede verdiği bu hizmetle, kurumların uluslararası geçerliliği olan sertifikaları alabilmesini sağlamayı hedefler.

Programlanabilir okul

İhtiyaca yönelik olarak programlanabilen eğitim hizmetleri, yapılan anlaşmaya bağlı olarak, zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde yapılandırılabiliyor. Çalışanların iş yüklerine göre düzenlenebilen eğitim saatleri sayesinde geniş katılımlı olarak düzenlenen eğitimler, kurumun çalışanlara verdiği değeri göstermesinin yanı sıra iş süreçlerinde ciddi iyileşmelerin yaşanmasına olanak tanıyor. Çalışanların desteği sayesinde kurumsal riskler azalırken verimlilik hızla artıyor.