İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

İnnova Ekibi

Türkiye'nin büyük ölçekli uygulama geliştirme projelerini yönetmiş, geliştirmiş deneyimli yazılım ve çözüm uzmanlarından, proje yöneticileri, danışmanlar ve analistlerden oluşan 1000 kişilik profesyonel kadro.
İnnova Ekibimiz Başarımızı onlara borçluyuz...

Gücünü, başarılarını kanıtlamış deneyimli bilişim mühendislerinin oluşturduğu ekibinden ve çalışma ilkelerinden alan İnnova, sunduğu her iyi hizmetin başarı olarak geri döneceğine inanarak çalışır ve önceliklerini müşterilerinin yararlarını gözeterek saptar. Türkiye’nin büyük ölçekli uygulama geliştirme projelerini yönetmiş, geliştirmiş deneyimli yazılım ve çözüm uzmanlarından, proje yöneticileri, danışmanlar ve analistlerden oluşan profesyonel İnnova kadrosu 1000 kişilik teknoloji ekibinden oluşur.

Müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını önceden görerek bu ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün ve hizmetler için sürekli çalışan ve öğrenen İnnova, organizasyon yapısı içinde ekip çalışmasına büyük önem verir. Temel ilke olarak bir yandan bireysel yaratıcılığı desteklerken diğer yandan çalışmaların kalite güvencesi olan ekip çalışmasını özenle yürütür.

RAKAMLARLA İNNOVA ÇALIŞANLARI

  • Çalışan sayısı: 1000+ (Ocak 2017 itibariyle)
  • Kadın çalışan oranı:%30
  • Erkek çalışan oranı:%70
  • Doğrudan mühendis olarak görev yapan kişilerin oranı:%77
  • Lisans ve üzeri mezuniyet derecesine sahip kişi sayısı:%86
  • Çalışanların yaş ortalaması:33