İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin temel hedefi katılımcılara kurumlarda oluşturulacak iş sürekliliği planlarının, felakette kurtarma sistemlerinin ve süreçlerinin etkin yönetimini sağlamak için gerekli bilgilerin verilmesini sağlamaktır.

Aysun TUNCER

Yönetim Sistemleri Takım Lideri

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

+90 312 201 7805

Eğitim Kapsamı:

 • İş sürekliliği
 • Tanımı ve temel kavramları
 • Kullanılan terminolojiler
 • Yönetim süreci
 • Yönetiminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar (bestpractices)
 • ISO22301 / BS25999 yaşam döngüsünün tanıtımı
 • Risk yönetimi ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri
 • Risk kavramları (Risk ölçüm metrikleri vb.)
 • Risk değerlendirme metodolojilerine örnekler
 • Risk yönetiminde dikkat edilecek hususlar
 • İş etki analizi
 • Tanımı ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri
 • Temel kavramlar (RTO,RPO ve MTPoD)
 • Yaşam döngüsü
 • Çıktılarının iş sürekliliği planlamasında kullanımı
 • Metodolojileri ve farklı yaklaşımlara örnekler
 • Risk yönetimi ile arasındaki ilişki
 • İş Sürekliliği Planlaması
 • Amaç ve kapsamı
 • Organizasyon kültürüne yerleştirme süreci
 • İş sürekliliği tatbikat kavramı ve çeşitleri
 • İş sürekliliği planlamasında tatbikatların yeri
 • İş sürekliliği denetimleri ve tedarikçi değerlendirmeleri
 • İş Sürekliliği Yönetimi Proje Deneyimleri
 • İş Sürekliliği Yönetimi Yeterlilik Sınavı