İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

İş Sürekliliği / ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Farkındalık ve Uygulama Eğitimi

Eğitimin amacı; kuruluşların ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uyum çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgi ve yöntemleri öğrenmelerini sağlamaktır.

Aysun TUNCER

Yönetim Sistemleri Takım Lideri

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

+90 312 201 7805

Eğitim Kapsamı:

  • ISO 22301 temel kavramlar
  • ISO 22301 genel tanıtım
  • Kuruluşu anlama, paydaş gereksinimlerinin, yasal ve sözleşmelerden kaynaklanan iş sürekliliği gereksinimlerin belirlenmesi
  • İş etki analizi
  • İş süreklilik hedeflerinin belirlenmesi
  • Kriz yönetim ekibinin belirlenmesi
  • Acil durum müdahale planının hazırlanması
  • Tatbikat planlarının hazırlanması
  • Tatbikat türleri ve tatbikatlarda dikkat edilecek hususlar
  • ISO 22301 başarı faktörleri

EĞİTİMLERİMİZ



Geri < Eğitim Hizmetleri Anasayfası