İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

Oracle ERP Çözümü

Kaynaklarınızın gücünü işinize tam olarak aktarabilmeniz için tüm süreçlerinizi otomatik hale getiren, Oracle E-Business Suite üzerine kurulu iş yönetim sistemi...
Kurumsal Kaynak Planlama

Doğru kaynak yönetimi

Kurumların stratejik hedeflerine ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları en önemli unsur kaynak. İnsan kaynağı, finansal kaynaklar, veri kaynakları ve kurumsal varlıklar… İnnova’nın, Oracle E-İş Yönetim Sistemi (Oracle E-Business Suite) üzerine inşa ettiği Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümü, kurumunuzun mevcut kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmenizi ve işinizden en yüksek verimi alabilmenizi hedefleyen bir çözümdür. İnnova ERP çözümleri, doğru kaynağın doğru projelere ayrılması konusunda vereceğiniz kritik kararlarda en büyük yardımcınız olacak.

Bu çözüm sayesinde, hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlar için kaynakların verimli kullanılması sağlanır. Kurumlar, kaynaklarını kendilerine en fazla getirisi olacak projelere ayırabilmenin yanı sıra, atıl kaynaklarını da işe aktarma şansına sahip olur.

NE SUNUYORUZ?

 • Satış Yönetimi
 • Sipariş Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Satın alma Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Planlama
 • Üretim Yönetimi
 • Kurumsal Varlık Yönetimi
 • Satış Sonrası Destek
 • Mali İşler ve Finans Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • İnsan Kaynakları

E-Fatura ve E-Defter çözümü

İnnova, E-Fatura ve E-Defter çözümüyle kurumların BT ve Mali İşler (Muhasebe) birimlerinde köklü bir değişim başlatıyor. ERP sistemleri, geleceğin mali yapısına ve yeni düzenlemelere uygun hale geliyor.

E-Fatura çözümü hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

İzlenebilir, verimli ve kârlı

İnnova tecrübesiyle uçtan uca bir çözüme dönüşen Oracle E-İş Yönetim Sistemi (Oracle E-Business Suite), farklı sektörlerden müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak konusundaki başarısı; izlenebilirlik, verimlilik ve tüm bunların doğal bir sonuç olarak da kârlılık getirilerini karşınıza koyar. Yatırım maliyeti uygun olan bu çözüm, modüler yapısı sayesinde ölçeklenebilir bir uygulamaya imkân verdiği gibi, dış kaynaklı yazılımlarla da sorunsuz bir şekilde entegre olarak iş akışına dahil olur.

İnnova’nın Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümünün kurumunuza getireceği yeni yönetim anlayışı sayesinde iş süreçleriniz şimdiye kadar gördüğünüzden çok daha verimli bir hale dönüşecek.

İpler sizin elinizdeyse...

İnnova’nın Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümünün yönetim işlevlerine destek olduğu kurumların yakaladığı en büyük avantajlardan biri karar destek sistemlerinin güçlenmesi. Çünkü kaynakların verimli kullanılması ve yönetilmesinin yanı sıra gelişmiş bir analiz ve raporlama yeteneğine sahip olan çözüm, zorlu pazar koşullarında en doğru kararların en hızlı şekilde alınabilmesi için gereken ortamı hazırlar. Ayrıca akıllı kaynak yönetiminin getirilerinden biri olarak kağıtsız ofis ortamının oluşması, kurum içi ve kurumlar arası bilgi paylaşımının artması, değişen pazar koşullarına ve müşteri taleplerine hızlı karşılık verilmesi mümkün hale gelir. Rekabette önemli avantaj sağlanır.

Oracle tarafından ortaya konan E-Business Suite’nin; uzman bir danışmanlık kadrosuna, proje yönetim tecrübesine, ek yazılım ve uygulama geliştirme yetkinliğine sahip olan İnnova tarafından çözüme dönüştürülmesi büyük bir avantajdır. Bu sayede kurumların iş süreçleri yeniden ele alınarak, entegre iş yönetim sistemlerinin hayata geçirilmesi için gereken tüm fonksiyonel ve teknik destek sağlanırken, projenin en kısa sürede başarıyla tamamlanması hedeflenir.

FARKIMIZ

Oracle Platinum İş Ortağı

Oracle ile 12 yıldır devam eden iş ortaklığında Platinum Partner (Platinum seviyesinde iş ortağı) seviyesine ulaşan İnnova, çözümlerinde, Oracle E-Business Suite konusunda uzman fonksiyonel ve teknik danışman ekiplerine güvenir. Oracle Business Accelerators (Yetkili OBA İş Ortakları) arasında bulunan İnnova’nın ekibi, Oracle Application Implementation Methodology (Uygulama İmplementasyon Metodolojisi) konusuna hakimdir. Bu sayede ekip, tüm Oracle EBS ürün ailelerindeki tecrübesini; finans, lojistik, üretim ve bakım, proje, insan kaynakları alanlarında ustaca kullanarak en iyi çözümleri sunmayı hedefler.

Oracle Certified Partner

İnnova Oracle'ın "Platinum" seviyesindeki iş ortağıdır.

HİZMETLER

 • EBS R12 İmplementasyon
 • R12 Sürüm Güncelleme (Migration)
 • R12 Sürüm Güncelleme (Upgrade)
 • Mevcut Kurulum/Durum Analizi (Assessment)
 • Proje Yönetim Danışmanlığı
 • Çözüm Mimarisi Oluşturma
 • Veritabanı ve Sistem Yönetimi
 • Kalite Güvence Danışmanlığı (Quality Assurance)
 • Süreç Danışmanlığı
 • Ek Geliştirme & Uyarlama Çalışmaları
 • ERP Sistem Destek & Bakım Çalışmaları (7/24)

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Satış Yönetimi

Satış ekibine yönelik bu modül ailesiyle satış şekilleri ve teklifler yönetilir.

Sipariş Yönetimi

Siparişlerin geçilmesinden, fiyatlandırma ve kontrat hazırlık süreçlerine kadar yönetim sağlanır.

Lojistik Yönetimi

Stok faaliyetlerini uçtan uca yönetir, stok dengesini sağlar, tedarik süreçlerine yardımcı olur.

Satın alma Yönetimi

Kurumsal satın alma süreçlerini fiziksel ve elektronik ortamda yönetebilen, tedarikçi tarafında da etkin yönetim modül ailesi.

Tedarik Zinciri Planlama

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir.

Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetimi, kalite ve maliyet yönetimi ekseninde gerçekleştirilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal varlıkların her zaman değerlerini korumalarını ve iş süreçlerinde verim için değerlendirilebilmelerini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Müşteri tarafındaki tüm servis operasyonlarını yönetir, süreci otomatik hale getirerek müşteri memnuniyetini artırır.

Mali İşler ve Finans Yönetimi

Finans birimlerinin operasyon yükünü azaltarak kurumsal kaynakları verimli hale getirir.

Proje Yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlar, proje kararlarının alınmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları

Kurumun insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusundaki tüm işlemleri otomatik hale getirir.

SATIŞ YÖNETİMİ

Saha Satış / Field sales

Satış ekibinin tüm süreci etkin bir şekilde takip etmesini sağlayan modüldür. Satış bölgeleri ve yetkiler tanımlanır, müşteri aktiviteleri takip edilir ve satış tahminleri gerçekleştirilir. Ayrıca fırsat yönetimi de bu modül kapsamında gerçekleştirilir. Satıcılar, yetkileri doğrultusunda, tüm bu bilgilere anında erişim sağlayabilir.

Tele Satış / Telesales

Çağrı merkezi satış ekiplerinin (gerektiğinde merkezi satış ekiplerinin), reaktif ve proaktif müşteri temas noktasıdır. CTI entegrasyonunu destekleyen bu modül sayesinde müşteriye istenen dokümanların gönderilmesi sağlanır, fırsatlar yaratılır ve satış gerçekleştirilir. En önemlisi de iş kuyrukları oluşturularak her işin doğru çalışana atanması mümkün hale gelir.

Satış Teklifleri / Quoting

Satışın yapılması aşamasında, müşteri ve kurumun temas noktasında bulunan bu modül ile bilgi paylaşımı, süreç yönetimi otomatik hale getirilir. Diğer satış modülleriyle eşgüdümlü çalışan bu modül aynı zamanda mükerrer bilgi girişini engelleyerek hataları azaltır ve performansı üst seviyeye yükseltir.

Satış Teklif Dokümanları

Satış Teklifleri modülüne yardımcı nitelikteki bu modül ile, satış ekibinin iş dağılımın yapılmasının ardından; dokümanlara erişim (yetkiler doğrultusunda) sağlanır. Entegre sistemden bilgileri otomatik olarak çekebilen modül, müşteriye gönderilen teklif dokümanlarının ve bunların sürümlerinin takibini gerçekleştirir.

Prim Yönetimi / Incentive Compansation

Teşvik uygulamalarının ve prim bazlı çalışma şartlarının bulunduğu kurumlarda, primlerin hesaplanması ve yönetilmesi bu modül ile otomatik olarak sağlanır. Satış ekibinde bulunanların veya bayilerin, kişisel veya grup satış performansları göz önüne alınarak otomatik hesaplama ve yönetim sağlanır. Ayrıca satış görevlileri ya da bayileriniz için hedefler konması da mümkündür.

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Satış Yönetimi

Satış ekibine yönelik bu modül ailesiyle satış şekilleri ve teklifler yönetilir.

Sipariş Yönetimi

Siparişlerin geçilmesinden, fiyatlandırma ve kontrat hazırlık süreçlerine kadar yönetim sağlanır.

Lojistik Yönetimi

Stok faaliyetlerini uçtan uca yönetir, stok dengesini sağlar, tedarik süreçlerine yardımcı olur.

Satın alma Yönetimi

Kurumsal satın alma süreçlerini fiziksel ve elektronik ortamda yönetebilen, tedarikçi tarafında da etkin yönetim modül ailesi.

Tedarik Zinciri Planlama

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir.

Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetimi, kalite ve maliyet yönetimi ekseninde gerçekleştirilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal varlıkların her zaman değerlerini korumalarını ve iş süreçlerinde verim için değerlendirilebilmelerini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Müşteri tarafındaki tüm servis operasyonlarını yönetir, süreci otomatik hale getirerek müşteri memnuniyetini artırır.

Mali İşler ve Finans Yönetimi

Finans birimlerinin operasyon yükünü azaltarak kurumsal kaynakları verimli hale getirir.

Proje Yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlar, proje kararlarının alınmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları

Kurumun insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusundaki tüm işlemleri otomatik hale getirir.

SİPARİŞ YÖNETİMİ

Sipariş Yönetimi / Order Management

Siparişlerin ssiteme girişinin yapılmasına olanak sağlayan modül, aynı zamanda fiyat belirleme, indirim ve promosyon seçeneklerini kontrol etme imkânını tanır. Etki alanı geniş olduğundan, tedarik ve lojistik modülleri çalıştığından sevkiyatın gerçekleşmesine veya hizmetin verilmesine kadar tüm süreçleri etkiler.

İleri Fiyatlama Yönetimi / Advanced Pricing

Fiyat belirleme aşamasının son evresidir. Bu modül sayesinde fiyatı etkileyecek en küçük unsurlar dahi hesaba katılabilir. İndirim oranlarının yansımalarından sevkiyat maliyetlerine kadar her şey nihai fiyatın şekillendirilmesinde rol oynar.

Yayın Yönetimi

Sipariş akışlarını kısa dönemli ve uzun dönemli olarak izleyebilen yönetim modülüdür. Bu modül sayesinde; gün, hafta, ay, yıl veya belirlenecek farklı bir dönem bazında planlama yapılabilir. Hangi dönemlerde sürekli siparişlerin değiştirilebileceği veya bilgi amaçlı olarak sunulan hangi sipariş planının ne zaman kesinleşmesi gerektiği gibi süreçleri bu modül yönetir. Sevkiyat birimleri bu modüle doğrudan bağlıdır.

Satış Kontratları Yönetimi / Sales Contracts

Tamamen müşteri odaklı işlerden biri olan kontratların; içeriğinin tanımlanması (maddelerin oluşturulması) standartlaştırılması ile başlayan süreçte modül, kontratların sürümlerinin takibi ve onaylarının alınması işlerini de takip eder.

Özelleştirme Yönetimi / Configurator

Ürün veya hizmetin kişiselleştirilebildiği durumlarda devreye giren modül sayesinde, müşteriler kendilerine sunulan seçenekler arasından seçim yaparak ürüne ihtiyaçları doğrultusunda son halini verebilir. Bu modül, satış ve sipariş modülleri ile entegre kullanılabildiği gibi, tek başına kurulabilir veya başka uygulamalar ile de entegre edilebilir.

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Satış Yönetimi

Satış ekibine yönelik bu modül ailesiyle satış şekilleri ve teklifler yönetilir.

Sipariş Yönetimi

Siparişlerin geçilmesinden, fiyatlandırma ve kontrat hazırlık süreçlerine kadar yönetim sağlanır.

Lojistik Yönetimi

Stok faaliyetlerini uçtan uca yönetir, stok dengesini sağlar, tedarik süreçlerine yardımcı olur.

Satın alma Yönetimi

Kurumsal satın alma süreçlerini fiziksel ve elektronik ortamda yönetebilen, tedarikçi tarafında da etkin yönetim modül ailesi.

Tedarik Zinciri Planlama

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir.

Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetimi, kalite ve maliyet yönetimi ekseninde gerçekleştirilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal varlıkların her zaman değerlerini korumalarını ve iş süreçlerinde verim için değerlendirilebilmelerini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Müşteri tarafındaki tüm servis operasyonlarını yönetir, süreci otomatik hale getirerek müşteri memnuniyetini artırır.

Mali İşler ve Finans Yönetimi

Finans birimlerinin operasyon yükünü azaltarak kurumsal kaynakları verimli hale getirir.

Proje Yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlar, proje kararlarının alınmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları

Kurumun insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusundaki tüm işlemleri otomatik hale getirir.

LOJİSTİK YÖNETİMİ

Stok Yönetimi / Inventory Management

Kuruma ait tüm depolar bu modülle uçtan uca yönetilebilir. Stok durumu, stok faaliyetleri, envanter doğrulaması yapılabilir ve depolar tek bir ekrandan her zaman güncel bilgilerle görüntülenebilir. Üretim ve finans modülleri ile entegre çalışan modül bu sayede arz/talep dengesinin kurulabilmesine olanak tanır, Aşırı stok veya stok sıkıntısı durumlarını önler.

İleri Depo Yönetim Sistemi / Warehouse Management System

Stok Yönetimi modülüne ek olarak daha derin görevlerin planlanmasını ve yerine getirilmesini sağlayan bu modül ile, raf ve ürünlerin yerleşim düzeninden ürünlerin etiketlenmesine, etiketlemeden çapraz sevkiyat işlemlerine kadar tüm süreçler yönetilir. Tüm depo işlemleri, barkodlar cihazlara okutularak gerçekleştirilebilir. Depo içerisindeki işlem standartlarının belirlenebilmesi, çalışan ve depo verimliliğinin analiz edilebilmesini sağlar.

Mobil Tedarik Zinciri Uygulamaları / Mobile Supply Chain Applications

Depo ve üretim işlemlerinin ve sorgulamasının mobil cihazlar aracılığıyla yapılmasını sağlayan modüldür. Radyo frekansları ile kurulan barkod okuyucu cihaz ağı sayesinde herhangi bir noktadan sisteme erişim sağlanabilir. Barkod kullanımıyla, envanterin tutarlılığı ve operasyonel işlemlerin basitleştirilmesi sağlanır.

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Satış Yönetimi

Satış ekibine yönelik bu modül ailesiyle satış şekilleri ve teklifler yönetilir.

Sipariş Yönetimi

Siparişlerin geçilmesinden, fiyatlandırma ve kontrat hazırlık süreçlerine kadar yönetim sağlanır.

Lojistik Yönetimi

Stok faaliyetlerini uçtan uca yönetir, stok dengesini sağlar, tedarik süreçlerine yardımcı olur.

Satın alma Yönetimi

Kurumsal satın alma süreçlerini fiziksel ve elektronik ortamda yönetebilen, tedarikçi tarafında da etkin yönetim modül ailesi.

Tedarik Zinciri Planlama

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir.

Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetimi, kalite ve maliyet yönetimi ekseninde gerçekleştirilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal varlıkların her zaman değerlerini korumalarını ve iş süreçlerinde verim için değerlendirilebilmelerini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Müşteri tarafındaki tüm servis operasyonlarını yönetir, süreci otomatik hale getirerek müşteri memnuniyetini artırır.

Mali İşler ve Finans Yönetimi

Finans birimlerinin operasyon yükünü azaltarak kurumsal kaynakları verimli hale getirir.

Proje Yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlar, proje kararlarının alınmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları

Kurumun insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusundaki tüm işlemleri otomatik hale getirir.

SATIN ALMA YÖNETİMİ

Satın alma Yönetimi / Purchasing

Satın alma taleplerinin toplanarak hızlı ve hatasız şekilde fiyat tekliflerine dönüştürülebilmesini hedefler. Müşteriyle yapılan anlaşmalar doğrultusunda teslimat ve kalite kontrol süreçleri de bu modül üzerinden yönetilir.

Elektronik Satın alma / iProcurement

Bu modül, çalışanların kendi satın alma taleplerini web ortamında yaratabilmelerine olanak tanıyan bir online araçtır. Ancak diğer taraftan bu araç, satın alma birimlerinin bu süreçlerin yönetimini ellerinde tutabilmelerini sağlar.

Tedarikçi Portalı / iSupplier Portal

Bu portal sayesinde tedarikçiler kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda satın alma bilgilerine, sipariş bilgilerine; teslimat, fatura ve ödeme bilgilerine ulaşabilir. İki yönlü bir iletişim kanalı olan bu portal ile sipariş üzerindeki değişiklik talepleri, ön sevkiyat ve fatura bildirimleri gönderilebilir.

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Satış Yönetimi

Satış ekibine yönelik bu modül ailesiyle satış şekilleri ve teklifler yönetilir.

Sipariş Yönetimi

Siparişlerin geçilmesinden, fiyatlandırma ve kontrat hazırlık süreçlerine kadar yönetim sağlanır.

Lojistik Yönetimi

Stok faaliyetlerini uçtan uca yönetir, stok dengesini sağlar, tedarik süreçlerine yardımcı olur.

Satın alma Yönetimi

Kurumsal satın alma süreçlerini fiziksel ve elektronik ortamda yönetebilen, tedarikçi tarafında da etkin yönetim modül ailesi.

Tedarik Zinciri Planlama

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir.

Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetimi, kalite ve maliyet yönetimi ekseninde gerçekleştirilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal varlıkların her zaman değerlerini korumalarını ve iş süreçlerinde verim için değerlendirilebilmelerini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Müşteri tarafındaki tüm servis operasyonlarını yönetir, süreci otomatik hale getirerek müşteri memnuniyetini artırır.

Mali İşler ve Finans Yönetimi

Finans birimlerinin operasyon yükünü azaltarak kurumsal kaynakları verimli hale getirir.

Proje Yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlar, proje kararlarının alınmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları

Kurumun insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusundaki tüm işlemleri otomatik hale getirir.

Tedarik Zinciri Planlama

Gelişmiş Tedarik Zinciri Planlama / Advanced Supply Chain Planning

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir. Entegre tedarik zinciri planları oluşturulur ve tedarik zincirinin en verimli şekilde yönetilmesi mümkün olur.

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Satış Yönetimi

Satış ekibine yönelik bu modül ailesiyle satış şekilleri ve teklifler yönetilir.

Sipariş Yönetimi

Siparişlerin geçilmesinden, fiyatlandırma ve kontrat hazırlık süreçlerine kadar yönetim sağlanır.

Lojistik Yönetimi

Stok faaliyetlerini uçtan uca yönetir, stok dengesini sağlar, tedarik süreçlerine yardımcı olur.

Satın alma Yönetimi

Kurumsal satın alma süreçlerini fiziksel ve elektronik ortamda yönetebilen, tedarikçi tarafında da etkin yönetim modül ailesi.

Tedarik Zinciri Planlama

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir.

Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetimi, kalite ve maliyet yönetimi ekseninde gerçekleştirilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal varlıkların her zaman değerlerini korumalarını ve iş süreçlerinde verim için değerlendirilebilmelerini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Müşteri tarafındaki tüm servis operasyonlarını yönetir, süreci otomatik hale getirerek müşteri memnuniyetini artırır.

Mali İşler ve Finans Yönetimi

Finans birimlerinin operasyon yükünü azaltarak kurumsal kaynakları verimli hale getirir.

Proje Yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlar, proje kararlarının alınmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları

Kurumun insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusundaki tüm işlemleri otomatik hale getirir.

ÜRETİM YÖNETİMİ

Kesikli İş Üretimi / Discrete Manufacturing

Tasarımdan mühendisliğe ve kalite yönetimine kadar her aşamada yönetimi sağlayarak bir ürünün ortaya çıkarılmasındaki tüm süreçleri kapsayan modüldür. Sipariş tanımı doğrultusunda üretim ve projeyi yöneten modül içerisinde Oracle Kalite Yönetimi ve Oracle Maliyet Yönetimi çözümleri de mevcuttur. Belirlenen kalite kriterleri esas alınarak üretim döngü sürelerinin kontrol edilmesi bu modülle mümkün hale gelir. Teslim alma, üretim içi, üretim sonu ve sevkiyat aşaması kalite kontrolleri gerçekleştirilirken; düzeltici ve önleyici faaliyet süreçleri tasarlanabilir. Çeşitli onay mekanizmaları da bu süreçlerde devreye alınabilir.

Üretim Yönetimi / Process Manufacturing

Ürünün formülü, geliştirmesi, üretimi ile kalite ve maliyet yönetimi süreçlerinin tamamını kapsar. Resmi üretim yönetmeliklerine uygunluk konusundaki tüm noktalar bu modülle yönetilir. Bu sayede ürünler, müşterilerin şartnamelerine uygun bir şekilde üretilir ve teslim edilir. Değişkenler yönetilerek üretim kapasitesi en verimli şekilde kullanılmış olur. Oracle Kalite Yönetimi ve Oracle Maliyet Yönetimi çözümleri bu modül içerisinde de yer alır. Tüm kalite değerlendirmelerinin üzerine kârlılık analizlerinin yapılması ve bunlara göre süreç değişiklikleri gerçekleştirilmesi mümkün hale gelir.

Tedarikçi Portalı

Bu portal sayesinde tedarikçiler kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda satın alma bilgilerine, sipariş bilgilerine; teslimat, fatura ve ödeme bilgilerine ulaşabilir. İki yönlü bir iletişim kanalı olan bu portal ile sipariş üzerindeki değişiklik talepleri, ön sevkiyat ve fatura bildirimleri gönderilebilir.

Akış Üretimi / Flow Manufacturing

Üretim tesisinin müşteri ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebilmesi bu modülle sağlanır. Üretim hatlarının tasarımı ve üretim akışının planlamaları yapılarak üretim sürelerinin kısaltılması hedeflenir. Bu modülün yönetimi sayesinde üretim stokları ve yeniden işleme, hurda maliyetleri azalır.

Üretim Çizelgeleme / Production Scheduling

Üretim sürecine planlama ve takvim oluşturma özellikleriyle destek olan bir modüldür. Kaynakların kapasiteleri ve operasyonlar arası bağıntıları hesaplar; stok, tedarik süresi ve üretim takvimini temel alarak işleri sıralar. Ayrıca modül, darboğazları otomatik olarak belirleyebilir ve çizelgelemeyi buna göre gerçekleştirebilir.

Mobil Tedarik Zinciri Uygulamaları / Mobile Supply Chain Applications

Depo ve üretim işlemlerinin ve sorgulamasının mobil cihazlar aracılığıyla yapılmasını sağlayan modüldür. Radyo frekansları ile kurulan barkod okuyucu cihaz ağı sayesinde herhangi bir noktadan sisteme erişim sağlanabilir. Barkod kullanımıyla, envanterin tutarlılığı ve operasyonel işlemlerin basitleştirilmesi sağlanır.

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Satış Yönetimi

Satış ekibine yönelik bu modül ailesiyle satış şekilleri ve teklifler yönetilir.

Sipariş Yönetimi

Siparişlerin geçilmesinden, fiyatlandırma ve kontrat hazırlık süreçlerine kadar yönetim sağlanır.

Lojistik Yönetimi

Stok faaliyetlerini uçtan uca yönetir, stok dengesini sağlar, tedarik süreçlerine yardımcı olur.

Satın alma Yönetimi

Kurumsal satın alma süreçlerini fiziksel ve elektronik ortamda yönetebilen, tedarikçi tarafında da etkin yönetim modül ailesi.

Tedarik Zinciri Planlama

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir.

Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetimi, kalite ve maliyet yönetimi ekseninde gerçekleştirilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal varlıkların her zaman değerlerini korumalarını ve iş süreçlerinde verim için değerlendirilebilmelerini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Müşteri tarafındaki tüm servis operasyonlarını yönetir, süreci otomatik hale getirerek müşteri memnuniyetini artırır.

Mali İşler ve Finans Yönetimi

Finans birimlerinin operasyon yükünü azaltarak kurumsal kaynakları verimli hale getirir.

Proje Yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlar, proje kararlarının alınmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları

Kurumun insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusundaki tüm işlemleri otomatik hale getirir.

KURUMSAL VARLIK YÖNETİMİ

Bakım Yönetimi / Enterprise Asset Management

Ofisteki iş cihazları, bilgisayarlar, üretim bandı dahilindeki tüm makineler, ekipmanlar, şirket araçları gibi kurumsal varlıkların yönetimini sağlayan modüldür. Rutin bakım, koruyucu ve arıza sebepli bakımların tümüyle ilgilidir. Bakım ihtiyaçlarını temel alarak malzeme ve kaynak planlama işlemlerini, bakım emirlerinin çizelgelenmesini gerçekleştirir. Bu modül, içerisinde Oracle’ın Kalite Yönetimi çözümlerini barındırırken, Maliyet Yönetimi çözümüyle de bakımda kullanılan malzemelerin, kaynakların giderlerini ve diğer dolaylı giderleri detaylı hesaplayarak bakım maliyeti çıkarır.

Self Servis Bakım Talepleri / Self Service Maintenance Work Requests

Rutin bakım süreçlerinin yanında, tüm çalışanların arıza bildirimlerinde ve bakım taleplerinde bulunabilmelerini sağlayan bir modüldür. Ayrıca çalışanlar bu modül sayesinde verilen iş emirlerinin ardından, talep ettikleri bakım ve onarım işlemlerinin hangi aşamada olduğunu da sistem üzerinden kolayca takip edebilir.

Gayrimenkul Yönetimi / Property Management

Kurumların varlıkları sadece makine ve ekipmanlardan ibaret değil. Aynı zamanda; kullanılan, kiraya verilen veya atıl durumda bırakılan gayrimenkullerin yönetimi de Oracle çözümleri arasında yer alır. Gayrimenkul Yönetimi modülü, her türlü gayrimenkulün finansal verileri ile takibini sağlar. Metrekare, ortak alan, kiralanabilir alan ve hatta kullanılabilir alan gibi tanımlamalara göre takibi sağlanabilen gayrimenkullerin; kira gelirleri, kira kontratları da bu sistemle izlenebilir. Bu modül Mali İşler Yönetimi ile de tam entegre çalışır.

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Satış Yönetimi

Satış ekibine yönelik bu modül ailesiyle satış şekilleri ve teklifler yönetilir.

Sipariş Yönetimi

Siparişlerin geçilmesinden, fiyatlandırma ve kontrat hazırlık süreçlerine kadar yönetim sağlanır.

Lojistik Yönetimi

Stok faaliyetlerini uçtan uca yönetir, stok dengesini sağlar, tedarik süreçlerine yardımcı olur.

Satın alma Yönetimi

Kurumsal satın alma süreçlerini fiziksel ve elektronik ortamda yönetebilen, tedarikçi tarafında da etkin yönetim modül ailesi.

Tedarik Zinciri Planlama

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir.

Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetimi, kalite ve maliyet yönetimi ekseninde gerçekleştirilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal varlıkların her zaman değerlerini korumalarını ve iş süreçlerinde verim için değerlendirilebilmelerini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Müşteri tarafındaki tüm servis operasyonlarını yönetir, süreci otomatik hale getirerek müşteri memnuniyetini artırır.

Mali İşler ve Finans Yönetimi

Finans birimlerinin operasyon yükünü azaltarak kurumsal kaynakları verimli hale getirir.

Proje Yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlar, proje kararlarının alınmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları

Kurumun insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusundaki tüm işlemleri otomatik hale getirir.

SATIŞ SONRASI DESTEK

Servis Yönetimi

Müşteri şikayet ve isteklerinin alınmasından çözümüne kadar olan tüm süreç takip edilir. Değerlendirilen müşteri şikayet ve talepleri ilgili çalışanlara veya iş birimlerine atanabilir. Bu şikayetlerin giderilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkan giderler de maliyet olarak yansır. Taleplerde, sorun kodları belirtilebilir ve Servis Yönetimi modülü belirtilen soruna uygun çözüm önerilerinde bulunabilir.

Servis Sözleşmeleri / Service Contracts

Müşteriyle yapılan servis anlaşmalarının tamamı bu modülle yönetilir. Örneğin garanti süreleri, servis süreleri, finansal ve servis sorumluluk sınırları yönetilir. Bu kapsamdaki faturalama süreçleri de yine bu modülle takip edilir.

Saha Servis / Field Sales

Servis yönetiminin kritik süreçlerinden birini yöneten bu modül, servis hizmeti veren personelin planlamasını gerçekleştirir. Hangi servis ekibinin hangi sorunlara müdahale edeceği, ne kadar süre ayıracağı, hangi aşamada destek isteyeceği gibi tüm belirlemeler bu modül ile yapılır. Ayrıca servis araçlarında bulunması gereken aletler ve yedek parçaların ve bunların miktarlarının da planlaması bu modüle aittir.

Depoda Tamir / Depot Repair

Yerinde servis hizmetiyle çözülemeyen veya müşteri tarafından doğrudan onarıma/bakıma gönderilmiş ürünlerin servis süreçlerini yönetir. Ürünün tamiri için iş emirleri oluşturulabilir, iş emirlerinde kullanılan kaynaklar ve malzemeler izlenebilir. Tüm bunların ardından ürün tekrar müşteriye ulaştırılır.

Web Servis Talepleri

Servis taleplerinin web üzerinden alınması süreçlerini yöneten Web Servis Talepleri modülü, daha önceden karşılaşılan benzer sorunlarla ilgili çözümleri değerlendirebilir, öneriler sunabilir. Çözüm önerilerinin yardımcı olamadığı durumlarda ise servis istekleri açılabilir ve bunların hangi aşamada olduğu web üzerinden gerçek zamanlı olarak takip edilebilir.

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Satış Yönetimi

Satış ekibine yönelik bu modül ailesiyle satış şekilleri ve teklifler yönetilir.

Sipariş Yönetimi

Siparişlerin geçilmesinden, fiyatlandırma ve kontrat hazırlık süreçlerine kadar yönetim sağlanır.

Lojistik Yönetimi

Stok faaliyetlerini uçtan uca yönetir, stok dengesini sağlar, tedarik süreçlerine yardımcı olur.

Satın alma Yönetimi

Kurumsal satın alma süreçlerini fiziksel ve elektronik ortamda yönetebilen, tedarikçi tarafında da etkin yönetim modül ailesi.

Tedarik Zinciri Planlama

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir.

Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetimi, kalite ve maliyet yönetimi ekseninde gerçekleştirilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal varlıkların her zaman değerlerini korumalarını ve iş süreçlerinde verim için değerlendirilebilmelerini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Müşteri tarafındaki tüm servis operasyonlarını yönetir, süreci otomatik hale getirerek müşteri memnuniyetini artırır.

Mali İşler ve Finans Yönetimi

Finans birimlerinin operasyon yükünü azaltarak kurumsal kaynakları verimli hale getirir.

Proje Yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlar, proje kararlarının alınmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları

Kurumun insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusundaki tüm işlemleri otomatik hale getirir.

MALİ İŞLER VE FİNANS YÖNETİMİ

Mali İşler Yönetimi / Financials

Kurumun mali süreçlerinin etkin bir şekilde ve düşük maliyetle yönetilebilmesini sağlayan Oracle modülüdür ve içerisinde bu hedefe yönelik pek çok çözüm barındırır. Yönetim kontrolü ve mali sonuçların anlık görüntülenebilirliğini sağlayan araçlar sunar.

Hazine ve Risk Yönetimi / Treasury Management

Kurum nakit ve likidite analizini yapar. Analiz sonucu yapılacak yatırım ve fonlama işlemlerinin takibinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayan işlev ve raporlamalar sunar. Operasyonel ve hazine işlemleri sonucu oluşan kümüle nakit akış ve likidite analizi, yatırım ve fonlama amaçlı yapılan hazine işlem ve ödemeleri, grup içi bankacılık işlemleri, para piyasası kur ve oranlarına göre işlemlerin değerlendirmesi , tahakkuk ve gerçekleşen muhasebe hareketlerinin yaratılması Oracle Hazine Yönetimi ana işlevleridir.

Elektronik Masraf Yönetimi / iExpense

Çalışanların iş amaçlı olarak yaptıkları masrafların, web ekranından girişini yapabilmelerine olanak sağlayan modül, gider raporu oluşturma, onay ve ödeme sürecini yönetir. Ayrıca çalışanlar bu aşamaları takip edebilir. Bu sayede mali işler departmanı üzerindeki bu operasyonlardan çekilir ve denetim pozisyonu alır. Bu birimin kaynaklarının farklı işlere aktarılma fırsatı oluşur.

Elektronik Alacak Yönetimi

Müşteriler, kuruma ait bir web sayfası üzerinden kendi cari hesaplarını izleyebilir, ödeme yapabilir. Başka yetkiler de yine kurum tarafından müşterilere atanarak bu işlem listesi zenginleştirilebilir.

 • Genel Muhasebe: Bu bütünleşik mali işler uygulaması, fişlerin oluştuğu ve toplandığı, mevzuata uygun mali raporların ve yönetim raporlarının alındığı bir çözümdür.

 • Alacaklar Muhasebesi: yapılan satışların gelirleri ve satış işlemleri sonucunda doğan alacaklı cari hesaplarıyla ilgili tüm işlemler takip edilir. Nakit, banka havalesi, çek, senet, vadeli kart vb. çeşitli tahsilat yöntemleriyle elde edilen gelirin, açık borçlarla eşlenmesi süreçleri yönetilir. Yaşlandırma ve hesap özetlerini kapsayan cari hesap analizleri, vade farkı işlemleri, gelir ve cari hesap analizine yönelik raporlamalar, çözümün cari hesap takibi ve gelir yönetimi için sunduğu işlevlerdir.

 • Borçlar Muhasebesi: Satın almadan ödemeye kadar olan süreçte yer alan işlevleri finansal kontrol ve raporlama araçları ile sunan bir özelliktir. Tedarikçinin cari hesap bilgilerinin tanımlanması, mal ve hizmet alım faturası ve iade faturası işlemleri, avans ödemeleri işlemleri ve işlemler sonucunda cari hesap takip ve raporlaması temel işlevleridir.

 • Sabit Kıymetler: Kurumun sahip olduğu ve kiraladığı gayrimenkulleri takip eden bu çözüm, muhasebe standartları gereğince amortisman ve değerleme hesaplarını gerçekleştirir. Gayrimenkullerin; detay tanımları, sınıflandırılması, konum ve zimmet atama ve aktarımları, sigorta, bakım ve garanti takipleri ve muhasebe işlemleri temel işlevleridir.

 • Nakit Yönetimi: Oracle Sipariş Yönetimi, Oracle Satın alma, Oracle Alacaklar Muhasebesi, Oracle Borçlar Muhasebesi ve Oracle Hazine Yönetimi modülleriyle entegre çalışan bu çözüm, yapılan işlemler sonucunda doğan nakit akış tahminlerini oluşturur. Otomatik banka mutabakatı fonksiyonu ile bankalardan alınan ektsre veri dosyaları sisteme aktarılabilir ve sistem kayıtları ile otomatik olarak mutabakat yapılması sağlanabilir. (Oracle Cash & Treasury Management)

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Satış Yönetimi

Satış ekibine yönelik bu modül ailesiyle satış şekilleri ve teklifler yönetilir.

Sipariş Yönetimi

Siparişlerin geçilmesinden, fiyatlandırma ve kontrat hazırlık süreçlerine kadar yönetim sağlanır.

Lojistik Yönetimi

Stok faaliyetlerini uçtan uca yönetir, stok dengesini sağlar, tedarik süreçlerine yardımcı olur.

Satın alma Yönetimi

Kurumsal satın alma süreçlerini fiziksel ve elektronik ortamda yönetebilen, tedarikçi tarafında da etkin yönetim modül ailesi.

Tedarik Zinciri Planlama

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir.

Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetimi, kalite ve maliyet yönetimi ekseninde gerçekleştirilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal varlıkların her zaman değerlerini korumalarını ve iş süreçlerinde verim için değerlendirilebilmelerini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Müşteri tarafındaki tüm servis operasyonlarını yönetir, süreci otomatik hale getirerek müşteri memnuniyetini artırır.

Mali İşler ve Finans Yönetimi

Finans birimlerinin operasyon yükünü azaltarak kurumsal kaynakları verimli hale getirir.

Proje Yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlar, proje kararlarının alınmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları

Kurumun insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusundaki tüm işlemleri otomatik hale getirir.

PROJE YÖNETİMİ

Proje Yönetimi / Projects Management

Proje planlama, yürütme ve kontrol işlemlerini bir yaşam döngüsü dahilinde yönetme şansına sahiptir. Proje tanımları, iş planlarının oluşturulması, kaynak gereksinimlerinin belirlenmesi, bütçeleme işlemleri gibi planlama süreçleri gerçekleştirilebilirken, proje yürütmede ise takip, açık konu ve sorunların izlenmesi mümkündür. Proje kontrol kapsamında ise karşılaştırmalar yapılarak proje performansı değerlendirilebilir.

Proje Maliyet Yönetimi / Projects Costing

Proje maliyetlerinin takip edilmesi desteklenirken; malzeme, işçilik, genel gider vb. farklı kaynaklardan gelen giderler, projede istenilen; iş adımı, zaman aralığı ve gider tipi temelinde izlenerek, bütçelenen ve gerçekleşen tutarlar izlenebilir.

Proje Faturalama Yönetimi / Projects Billing

Bir proje gelir takibi uygulaması olan Proje Faturalama Yönetimi, proje işlerinin tanımlı kriterlere göre faturalanmasını, uygun nakit akışlarının oluşmasını ve proje sözleşmelerinin kârlılıklarının takip edilmesini ve yönetilmesini sağlar.

Proje Kaynak Yönetimi / Project Resource Management

Kaynak ihtiyaçları, yetkinlikler ve gereksinim tarihleri doğrultusunda kurum havuzundaki en uygun kaynakların belirlenmesi sağlanır. Gerekli onay aşamaları da iş sürecine dahil edilir.

Proje Portföy Analizi / Project Portfolio Management

Teklif edilen ve yürütülen projelerin kurumsal hedefler ve öncelikler doğrultusunda değerlendirilerek, farklı metrik ve kriterlere göre puanlanıp sıralanabilmesi sağlanır. Senaryo analizleri yapılabilir. Amaç: kurum için en uygun proje portföyünün belirlenmesidir.

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Satış Yönetimi

Satış ekibine yönelik bu modül ailesiyle satış şekilleri ve teklifler yönetilir.

Sipariş Yönetimi

Siparişlerin geçilmesinden, fiyatlandırma ve kontrat hazırlık süreçlerine kadar yönetim sağlanır.

Lojistik Yönetimi

Stok faaliyetlerini uçtan uca yönetir, stok dengesini sağlar, tedarik süreçlerine yardımcı olur.

Satın alma Yönetimi

Kurumsal satın alma süreçlerini fiziksel ve elektronik ortamda yönetebilen, tedarikçi tarafında da etkin yönetim modül ailesi.

Tedarik Zinciri Planlama

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir.

Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetimi, kalite ve maliyet yönetimi ekseninde gerçekleştirilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal varlıkların her zaman değerlerini korumalarını ve iş süreçlerinde verim için değerlendirilebilmelerini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Müşteri tarafındaki tüm servis operasyonlarını yönetir, süreci otomatik hale getirerek müşteri memnuniyetini artırır.

Mali İşler ve Finans Yönetimi

Finans birimlerinin operasyon yükünü azaltarak kurumsal kaynakları verimli hale getirir.

Proje Yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlar, proje kararlarının alınmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları

Kurumun insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusundaki tüm işlemleri otomatik hale getirir.

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Yönetimi / Core HR

Temelde kurumun insan kaynağını daha kolay yönetmesini ve daha fazla verim elde edebilmesini amaçlayan bu modül ile kurumsal yapı buna göre kurgulanır. Görev tanımları, görev gereklilikleri ve olması gereken yetkinlikler takip edilebilir. Adaylar arasından seçme ve yerleştirme sağlanarak; en doğru kişileri işe alma, çalışanların yetkinlik ve becerilerini kurumun uzun vadeli hedeflerine hizmet edecek hale getirme görevleri yerine getirilir. Yetkinliklerin takibi, kariyer planlama, performans değerlendirme ve eğitim altyapısını oluşturma gibi işlevler de bu modül dahilindedir. Ayrıca bu modül sayesinde farklı gruplara veya kişilere ait gerekli tüm bilgiler kronolijik bir görüntülenebilir.

Self Servis İnsan Kaynakları Yönetimi / SSHR

Müşteriler, kuruma ait bir web sayfası üzerinden kendi cari hesaplarını izleyebilir, ödeme yapabilir. Başka yetkiler de yine kurum tarafından müşterilere atanarak bu işlem listesi zenginleştirilebilir.

Zaman Yönetimi / Time and Labor

Kişisel zaman planlamalarının sisteme aktarılabilmesini sağlayan bu modül, planları konsolide edebilir ve ilgili yöneticilere onaya sunabilir. Sonrasında yetki düzeylerine göre görüntülemeye açık hale getirilebilir. Bu planlar tarih bilgisiyle tutulur ve gerektiğinde raporlanabilir.

Eğitim Yönetimi / Learning Management

Çalışanların kişisel ve akademik olarak daha üst seviyeye getirilebilmesini ve yetkinliklerinin artırılabilmesini hedefleyen eğitim süreçleri uçtan uca bu modülle yönetilir. Eğitim programlarının, eğitim kaynaklarının takibi; eğitim bütçelerinin yönetimi sağlanır. Başarı durumlarının takip edilebildiği modülle uzaktan eğitim için gerekli yapı da entegre olarak sunulur. Soru bankaları kullanılarak sınavlar sistem üzerinde gerçekleştirilebilir.

Uzaktan Eğitim Yönetimi / iLearning

Eğitim Yönetimi modülünden bağımsız olarak sunulabilen bu modül sayesinde farklı konumlardaki kişilere özel eğitim planlamaları sağlanır. Eğitim içeriklerinin web üzerinden paylaşımı sayesinde çalışanlar her zaman ve her yerde bu içeriklere ulaşabilir ve eğitimlerini tamamlayabilir.

Performans Yönetimi / Performance Management

Bu modül iki farklı değerlendirme sistemini içerir: 360 derece değerlendirmede her çalışan paralel konumda, alt konumda ve üst konumdaki herkesi değerlendirirken, hiyerarşik değerlendirmede üst konumdakiler altlarında çalışan kişileri değerlendirir. Bu sistemlerde farklı parametreler kullanılabilir.

Ücretlendirme Yönetimi / Compensation Workbench

Ücret artışlarının planlanması, yönetimi, bütçeye yansıtılması bu modül ile sağlanır. Ücret artışı çalışmaları için bütçeler bölümlere dağıtılabilirken, çalışmanın yönetim tarafından onaylanması sağlanabilir. Modül, yöneticilerin stratejik kararlar alabilmeleri mümkün hale gelir.

Elektronik İşe Alma Yönetimi / iRecruitment

İş ilanlarının yönetilmesini sağlayan bu modül, boş kadroların ve iş başvurularının kurumsal sayfalar aracılığıyla duyurulması ve başvuruların alınmasını sağlar. Modül içerisinde aday değerlendirmeleri yapılabilir, aday teklifleri oluşturulabilir.

ENSTRÜMANLARINIZI DOĞRU YÖNETEREK, KURUMUNUZUN EN İYİ ESERİNİ ORTAYA ÇIKARMASINA YARDIMCI OLUN.

7/24 kesintisiz hizmet

İnnova çağrı merkezi sayesinde 7/24 erişilebilir durumda olan DBA kadrosu, sistemi rutin aralıklarla izleyerek performansın ve güvenliğin her zaman en iyi durumda olmasını sağlar, gerekli ayarlamaları yapar. Olası sorunları erkenden tespit eden ekip, sorunlara anında uzaktan müdahale ederek iş sürekliliğini garanti altına alır.

Hızlı çözüm

ERP sistemlerinde, sorunun tespit edilmesi, analiz edilmesi ve hızla çözüm geliştirilmesi için deneyim çok önemli. İnnova bünyesinde bulunan sertifikalı DBA’ların tecrübeleri sayesinde, kurumlar ERP veritabanının ve uygulamasının bakım ve desteğinin güvende olduğundan emindir.

Kesintisiz çalışma

Tüm kurumların ortak ihtiyaçlarından biri olan iş sürekliliği, Oracle E-Business Suite (ERP) Veritabanı ve Sistem Yönetimi’nin temelini oluşturur. Kurumlar bu çözüm ile sağladıkları maliyet avantajından çok daha fazlasını işlerinde gözlemler. Sorunsuz çalışan bir ERP, kurumun tam performansla çalışmasını sağlar, kurum kaynakları önce işe, sonra nakite dönüşür.

Eksiksiz uyarlama hizmetleri

Oracle’ın Platinum seviyesindeki iş ortağı olan İnnova, yetkinliğe sahip olduğu Oracle ürün ailesini sizin için etkin çözümlere dönüştürür. Uzman ve tecribeli İnnova ekibi sayesinde Oracle ürünleri, ihtiyaçlarınız için eksiksiz olarak şekillendirilerek en verimli çözümler ortaya konur.

Oracle Çözüm Uyarlama Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

İnnova farkıyla Oracle EBS hizmetleri

12 yılı aşkın süredir Oracle ürünleri ile çalışan ve iş ortaklığını “Platinum” seviyesine yükselten İnnova, Oracle E-Business Suite (E-İş Yönetim Sistemi) konusunda; Mevcut kurulum/durum analizi (assessment), R12 İmplementasyon, R12 Sürüm Güncelleme (geçiş ve yükseltme) işlemlerini gerçekleştirir. Proje yönetim, süreç ve kalite güvence (quality assurance) danışmanlığı desteği vermenin yanı sıra çözüm mimarisi oluşturma, ek geliştirme, uyarlama çalışmalarını da yürütür. Uçtan uca çözüm sunma prensibiyle müşteri ihtiyaçlarını 360 derece kapsayan çözümler sunan İnnova ayrıca, veritabanı ve sistem yönetimi ile sistem destek/bakım çalışmalarını da 7 gün 24 saat sürdürür.

Veritabanı ve Sistem Yönetimi

Kurumsal Kaynak Planlama çözümleriyle iş süreçlerini modernize etmiş kurumlar, işlerinde ulaştıkları verimin sürekliliğini sağlamak için sistemin hep aynı performansta çalıştığından emin olmalı. İnnova, bu kapsamda sunduğu ERP çözümlerinin bir tamamlayıcısı olarak, sürekli destek ve bakım hizmetleri bütünü sunar. Kurumlar; performans, yedekleme, sistem geri yükleme, hata düzeltme ve güvenlik konularındaki kaygılarını bir tarafa bırakarak sadece işlerine odaklanabilir. İnnova’nın Oracle E-Business Suite (ERP) Veritabanı ve Sistem Yönetimi, ERP sisteminin rutin bakımları ve ortaya çıkabilecek en küçük sorunda hızlı müdahale konusunda destek sağlar.

Uzaktan ve yerinde müdahale

Hazırlanan servis anlaşması (SLA) kapsamında, sorunlara en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve çözüm önerilerinin müşteriye sunulmasının esas alındığı çözümde, uzaktan ve yerinde müdahale seçeneklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi mümkündür. İnnova, sahip olduğu deneyimli DBA (Database Administrator – Veritabanı Yöneticisi) kadrosunun üstün başarısına güvenir. Bu ekip sayesinde müşteriler, sistemlerinin her zaman en iyi şekilde çalıştığından emin...

NE SUNUYORUZ?

Yakın iletişim

 • 7/24 kesintisiz destek hizmeti
 • E-posta ve telefon kanalıyla soru yanıtlama
 • Teknik destek dokümanları
 • Şirket çalışanlarının eğitimi
 • Şirket çalışanları tarafından açılan talep ve şikayetlerin takibi

Risk analizi ve sorun giderme

 • Çıkması olası sorunların ve risklerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması
 • Sistemdeki sorunun tespiti ve çözümün sağlanması
 • Sistem ve veritabanındaki darboğazlarının belirlenmesi
 • Veritabanının ve uygulamanın güvenliğinin sağlanması,
 • Yetkisi olmayan kullanıcıların veriye erişiminin kısıtlanması ve engellenmesi
 • Sisteme erişim sağlayan kullanıcıların kayıt altına alınması ve raporlanması
 • Sunucu üzerindeki fiziksel disk ihtiyacının gözlenmesi ve kapasitenin planlanması
 • Veritabanı ve uygulamanın üzerinde koşacağı donanım için ihtiyaçların belirlenmesi
 • Donanımla ilgili bir sorunda teknik ekibin harekete geçirilmesi

Veritabanı hizmetleri

 • Veritabanıyla ilgili hataların analiz edilip çözüme ulaştırılması
 • Veritabanı ve uygulama (e-Business Suite) sürümünün yükseltilmesi
 • Gerekli yamaların kurulumu ve kontrolü
 • Yedekleme ve kurtarma senaryolarının planlanması
 • Yedekleme sisteminin periyodik olarak kontrolü
 • Veritabanı ve uygulamanın periyodik olarak kopyalanması (Clone)
 • Oracle DataGuard kurulum, yönetim ve desteğinin sağlanması
 • Oracle RAC kurulumunun, yönetim ve desteğinin sağlanmasıyla sürekliliğin elde edilmesi

ERP proje süreci

Kurumsal Kaynak Planlamanın Faydaları
 • Karar doğru!

  Sistemin sağladığı raporlama araçları ve raporlar ile şirket yöneticilerinin hızlı karar alma süreçleri desteklenir. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümü, iş hayatında gittikçe artan rekabet koşullarında yöneticilerin en doğru kararları mümkün olan en kısa sürede alabilmelerini sağlar. Veri analizlerinin sonuçları şirkette yararlı bir işe dönüştürülür.

 • Daha verimli kaynak kullanımı

  İnsandan teknik cihaz altyapısına, bilgisayar sistemlerinden kurum varlıklarına kadar tüm kurumsal kaynakların eskisine göre daha etkin bir şekilde kullanılması, kurumun iş süreçleri açısından büyük avantaj. Kurumsal kaynakların tamamından haberdar olmak ve onların doğru zamanda doğru şekilde kullanılmasını sağlamak, planlamayı bu doğrultuda yapmak; kurumsal hedeflerin yakalanması açısından çok önemli. İnnova’nın Oracle E-Business Suite ürün ailesini baz alarak sunduğu Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümü, üstün yönetim kabiliyetleri sayesinde iş birimlerinin operasyon yükünü azaltarak, hızlı ve doğru kararların alınabilmesine yardımcı olur.

 • Kolay raporlama

  Karar destek konusunda gelişmiş araçlar sunan Oracle E-Business Suite, kurumdaki farklı kullanıcı grupları ve yöneticiler için raporlama yapar. Oracle Discoverer ile yöneticiler, istedikleri analiz ve raporlamaları kolayca gerçekleştirebilir.

 • ERP’DE BAŞARI İÇİN

  -    İhtiyaçların net ve detaylı tanımlanması
  -    ERP hedeflerinin net bir şekilde belirlenmesi
  -    Güçlü bir proje yönetim ekibi ve uygun kaynaklar
  -    Verilerin ve iş süreçlerinin düzenlenmesi
  -    Üst düzey yönetim desteği
  -    Anahtar kullanıcıların projeye katılımı
  -    Hedefe doğru ilerleme
  -    Eğitimlere tam katılım
  -    Eksiksiz test senaryoları

 • Tek elden etkin yönetim

  Dağınık kurum altyapılarında iş süreçlerini kapsayan tüm sistemlerin ayrı ayrı yönetilmesi en önemli konulardan biri. İnnova’nın Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümü, merkezi yönetimi beraberinde getirerek operasyonların yönetimini kolaylaştırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefler. Ayrıca bu sayede verinin sadece bir kez sisteme girilmesi sağlandığından verinin tekilleşmesi söz konusudur. Sağlanan veri bütünlüğü ve şeffaflığı da raporlama tarafında önemli bir kazanca dönüşür.

"İNNOVA İLE ÇALIŞMA SÜRECİNDE CİDDİ VE KURUMSAL BİR FİRMA İLE ÇALIŞTIĞIMIZIN FARKINDAYDIK. İŞİNİ CİDDİYE ALAN BİR FİRMA."

Akay Kerim İnce
Roketsan Bilgi Sistemleri Müdürü

 • Daha az BT maliyeti

  Merkezi kontrol olanağı sunan Kurumsal Kaynak Planlama çözümü, tüm sistemleri bir araya toplayarak ihtiyaçlara daha kolay karşılık verir. Bu sayede daha az teknik elemana ihtiyaç duyulur, yedekleme ve güncelleme gibi işlemlerin maliyetleri düşüktür. Bunun yanında İnnova’nın danışman ekipleri de servis tarafındaki tüm ihtiyaçlarınıza anında yanıt verir durumdadır.

 • Uluslararası standartlarda planlama

  Küresel proje yönetim metodolojilerini kullanan Kurumsal Kaynak Planlama çözümü, faaliyete girdiği kurumlarda modernleşmeye de öncülük eder, tüm diğer iş uygulamalarıyla sorunsuzca çalışır. Sistem, şirketlerin iş süreçlerini verimli işletebilmek için gerekli iş kurallarını tanımlayabilecekleri şekilde tasarlandığından, iş süreçlerinde ihtiyaç duyulan değişiklikler hemen çözüme yansır.

 • Güçlü bir kurumsal hafıza

  Kurumların en değerli varlığı olan veriden iş süreçlerinde en iyi şekilde yararlanılması şart. Yığın halinde duran bir verinin bu anlamda sağlıklı bir yapı taşı olduğundan söz etmek mümkün değil. Bu çözüm sayesinde veri tek bir veri tabanı toplanır, onu bulmak ve ona erişmek her zamankinden daha kolay hale gelir. Bununla beraber kurumun tüm verilerinde şeffaflık ve izlenebilirlik mümkün olur. Oracle E-Business Suite’in modülleri ihtiyaç duyduğu veriyi aynı veritabanında saklayarak stratejik kararların zamanında alınabilmesini ve genel giderlerden önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlar.

 • İş birimleri artık daha uyumlu

  Detaylı ve uzun süren araştırmalara dayanarak geliştirilmiş olan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümü, kurumun iş süreçlerinde standartların yakalanmasını sağlar. Sistemin faaliyete geçmesinin ardından iş birimleri aynı dili konuşmaya başladığından uyum artar, ortaya konan işin kalitesi yükselir ve tüm bunlar kurumun gelir hanesine yansır.

ÖRNEK PROJELER

DİĞER REFERANSLAR

TAV Logo

TAV EBS R12 Yükseltme Projesi

TAV Havalimanları ve grup bünyesindeki 19 şirket, iş süreçlerini daha verimli hale getirmek, operasyonel süreçlerinin otomasyonunu sağlamak, finansal ve operasyonel kontrollerle ilgili riskleri azaltmak için Oracle E-Business Suite (Oracle EBS) kullanıyor. ERP uygulamaları kapsamında, yurtiçinde ve yurtdışında 13 modül kullanan TAV; muhasebe, gelirler, hazine, bütçe, satın alma, stok, insan kaynakları ve finansal raporlama gibi pek çok iş sürecini Oracle EBS üzerinde yönetiyor.

BAŞARI ÖYKÜSÜ: TAV EBS R12 Yükseltme Projesi

TAV Logo

Tekfen İnşaat ERP Projesi

Ceyhan Çelik Fabrikası’nda İnnova desteği ile Oracle E-Business Suite platformunu hayata geçiren Tekfen İnşaat, üretim süreçlerinde verimlilik, yönetim kolaylığı, anlık takip, kalite ve sağlıklı bir maliyet belirleme/teklif oluşturma beklentilerine karşılık bulmayı hedefledi.

BAŞARI ÖYKÜSÜ: Tekfen İnşaat ERP Projesi

Roketsan Logo

Roketsan R11 HR / R11 MİGYEM Projesi İmplementasyon

Oracle e-Business Suite ihtiyacının ortaya çıkmasıyla birlikte İnnova ile çalışma kararı alan Roketsan, insan kaynakları yönetim süreçlerini, ERP sistemi içerisine dahil etti ve verimli bir çalışma ortamı sağlandı. İK prosedürleri elektronik ortamda kayıt altına alındı. Diğer departmanlarla İK arasında koordinasyon sağlandı.

BAŞARI ÖYKÜSÜ: Roketsan ERP Projesi

Türk Loydu Logo

R11 İmplementasyon

Oracle E-Business Suite’in implementasyonu sonucunda Türk Loydu tarafından hizmet sunulan gemiler için gerçekleştirilen aktivitelerin ve takip edilen bilgilerin saklanması için “Gemi Bilgi Sistemi” geliştirildi. Kaynakların daha verimli şekilde kullanılabilmesi üst yönetimin ihtiyaç duyduğu raporların üretilmesi sağlandı.

BAŞARI ÖYKÜSÜ: Türk Loydu ERP Projesi

Kıraça Logo

R12 Sürüm Güncelleme (Migration)

2003 yılı itibariyle başlanan ve 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan kapsamlı ERP projesi sonucunda Kıraça, sahibi olduğu Karsan, Karpart, Kırland gibi bütün şirketlerinde Oracle E-Business Suite uygulamasını kullanmaya başladı. Sistem, modülleriyle birlikte tüm grup şirketlerinde genel bir değişim sağlarken alt seviyedeki ticari faaliyetlerin konsolidasyonu anlamında sürece bir hız kazandırdı.

BAŞARI ÖYKÜSÜ: Kıraça ERP Projesi

Karbosan Logo

R11 İmplementasyon

Oracle E-Business Suite'in kullanılmasıyla birlikte Karbosan'ın raporlama süreçlerinde hız ve verimlilik sağlandı. Raporlama için harcanan zaman minimuma indirildi. Yöneticilerin stratejik raporlara diledikleri anda, diledikleri yerden ulaşımı sağlanırken bilgi konusunda tutarlılığa ulaşıldı.

BAŞARI ÖYKÜSÜ: Karbosan ERP ProjesiYeşim Tekstil Logo

R11 / R12 İmplementasyon ve Sürüm Güncelleme (Migration)

Oracle E-Business Suite’in implementasyonu sonucunda yönetimin stratejik kararlar için ihtiyaç duyduğu raporların en hızlı biçimde üretilmesi sağlandı.Üretimdeki farklı noktalardaki farklı kodlamalar tek bir yapıya indirgendi. Bilgi girişi düzenli hale getirilerek iş gücü kayıpları azaltıldı verimlilik artışı sağlandı.

BAŞARI ÖYKÜSÜ: Yeşim Tekstil ERP Projesi

 • Tekfen
 • Canon
 • Medical Park
 • Price Waterhouse Coopers
 • Yüksel İnşaat
 • Batıçim
 • Yataş
 • Toyota Boshoku
 • Çukurova
 • Petrol Ofisi
 • Best Trafo
 • Başkent Gaz
 • Carrefour
 • Baymina Enerji
 • TAV
 • Arabian Can Industry
 • Askam
 • TEVA
 • Telpa
 • Acıbadem
 • Azerbaycan Merkez Bankası
 • Imperial Tobacco
 • Securitas
 • İzsu
 • Tetaş
 • İzmir Demir Çelik
Tekfen Logo Canon Logo Medical Park Logo PWC Logo Yüksel İnşaat Logo Batıçim Logo Yataş Logo Toyota Boshoku Logo Çukurova İthalat ve İhracat Logo Petrol Ofisi Logo Best Trafo Logo Başkent Gaz Logo Carrefour Logo Baymina Enerji Logo TAV Logo Arabian Can Industry Logo Askam Logo TEVA Logo Telpa Logo Acıbadem Logo Azerbaycan Merkez Bankası Logo Imperial Tobacco Logo Securitas Logo İzsu Logo Tetaş Logo İzmir Demir Çelik Sanayi Logo

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Satış Yönetimi

Satış ekibine yönelik bu modül ailesiyle satış şekilleri ve teklifler yönetilir.

Sipariş Yönetimi

Siparişlerin geçilmesinden, fiyatlandırma ve kontrat hazırlık süreçlerine kadar yönetim sağlanır.

Lojistik Yönetimi

Stok faaliyetlerini uçtan uca yönetir, stok dengesini sağlar, tedarik süreçlerine yardımcı olur.

Satın alma Yönetimi

Kurumsal satın alma süreçlerini fiziksel ve elektronik ortamda yönetebilen, tedarikçi tarafında da etkin yönetim modül ailesi.

Tedarik Zinciri Planlama

Uzun vadeli planlar ve kısa vadedeki ayrıntılı çizelgeler bu modül sayesinde birleşir.

Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetimi, kalite ve maliyet yönetimi ekseninde gerçekleştirilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal varlıkların her zaman değerlerini korumalarını ve iş süreçlerinde verim için değerlendirilebilmelerini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Müşteri tarafındaki tüm servis operasyonlarını yönetir, süreci otomatik hale getirerek müşteri memnuniyetini artırır.

Mali İşler ve Finans Yönetimi

Finans birimlerinin operasyon yükünü azaltarak kurumsal kaynakları verimli hale getirir.

Proje Yönetimi

Projelerin tüm aşamalarında etkin bir yönetim sağlar, proje kararlarının alınmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları

Kurumun insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusundaki tüm işlemleri otomatik hale getirir.

"EN BÜYÜK KATKIYI YÖNETİM KISMI GÖRÜYOR. YÖNETİM DOĞRU BİLGİ İLE HANGİ DEPODA, HANGİ ÜRÜNDEN KAÇ ADET VAR GİBİ BÜTÜN STOK BİLGİLERİNİ ÖĞRENEBİLİYOR."

Gökhan Dağhan
Yeşim Tekstil Bilgi Teknolojileri Müdürü