İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)

Performans göstergelerini doğru okumak ve sağlıklı bütçe planlamasıyla başarıya ulaşmak için gerekli olan her şey...

Okan Kasım

BI & EPM Danışmanı

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

90 312 201 7425

Şirketlerin hızlı ve doğru kararlar alabilen çevik bir organizasyon yapısına sahip olabilmeleri için geleceğe yönelik bütçe ve planlama araçlarına ihtiyaçları var.

İnnova’nın çözüme dönüştürdüğü Oracle Hyperion ürün ailesi, yönetim süreçlerinin kalitesini stratejik olarak geliştirmeye, organizasyondaki birbirinden bağımsız iş birimlerinin ortak hareket etmesini sağlamaya ve böylelikle şirketin günümüzün ekonomik ortamında başarılı olabilecek koordinasyonu sağlamaya yardımcı olur. İnnova, Kurumsal Performans Yönetimi alanında sektörün en tecrübeli danışmanlarıyla şirketinizin geleceğe güvenle yol almasına yardımcı olur.

Bütçe süreçlerinde “bütçelenen” ve “gerçekleşen” karşılaştırması işlemlerini dönemsel ve tüm organizasyon şeması bazında yapabilen bir çözüm olan İnnova Kurumsal Performans Yönetimi’nde (EPM), bütçe takibi ve dönemsel olarak farklı bütçe versiyonlarının oluşturulması işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Yüksek performans için gerçekçi bütçe

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında pek çok işletme, gerçekle bağdaşmayan stratejiler, güncelliğini yitirmiş planlar ve güvenilirliği olmayan mali öngörüler yüzünden hedeflenen başarıyı yakalamaktan uzak… Ayrıca şirketler hızlı ve doğru bir biçimde geçmişi anlayamadıkları için gelecekle ilgili rasyonel kararlar almakta da zorlanıyor. Şirketlerin hızlı ve doğru kararlar alabilen çevik bir organizasyon yapısına sahip olabilmeleri için geleceğe yönelik bütçe ve planlama araçlarına ihtiyaçları var.

EKSPRES BÜTÇE

Kurumsal performans yönetimi için; uygun maliyetli, dinamik ve hedefe yönelik hazır bütçe planlama çözümü.

 • Doğru ve tutarlı bütçe tahminleri
 • 360 derece raporlama yeteneği
 • Yeni TTK’ya uygun bütçe planlama
 • Performans ölçümleme sistemi
 • Gerçek zamanlı izleme
 • İhtiyaca göre şekillenen esnek yapı

Ekspres Bütçe ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Hedef:

Strateji ve hedeflerini doğru belirleyerek iş süreçlerini buna göre yapılandıran, maliyetleri kontrol altında tutan ve bütçesini iyi planlayarak kârlılığa odaklanan bir kurum.

"BÜTÇEYİ REVİZE ETMEMİZ GEREKTİĞİNDE ÇOK KÜÇÜK PARAMETRELERLE OYNAYARAK, ÇOK KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE HATASIZ OLARAK BÜTÇE SONUÇLARINI GÖREBİLİYORUZ."

Özkan Okumuş,
Zurich Sigorta CFO

BAŞARI ÖYKÜSÜ
Zurich Sigorta Kurumsal Performans Yönetimi Projesi

İş zekası ile performans takibi

Kurum karnelerinin takip edilmesinde iş zekası platformlarının önemi büyük. Performans kriterlerinin takip edilmesi için iş zekası platformalarına ihtiyaç var. Performans kriterleri için belirlenen kontrol seviyesinin altı ve üstü, düzeltilmesi gereken bir sürecin olduğunu gösterir. Kontrol seviyeleri dışında olan performans kriterlerinin anlık takip edilmesi, kurumun tüm süreçlerini hedeflenen performans seviyesinde kalmasında önemli bir unsurdur. İnnova’nin Kurumsal Performans Yönetimi çözümü bu önemli görevi üstlenir.

Oracle Hyperion ailesi

Finansal süreçlerin her aşamada en son teknoloji kullanılarak analiz edilmesi ve kurumsal performansın her zaman mümkün olan en yüksek seviyede tutulması gerek. Kurumsal performans yönetimi çözümlerindeki bilgi birikimi ve uzmanlığıyla İnnova, en önemli iş ortaklarından biri olan Oracle’ın Hyperion ürün ailesini uçtan uca çözümlere dönüştürür. Hyperion Financial Management (HFM), Hyperion Planning, Hyperion Profitability & Cost Management (HPCM), Hyperion Performance Scorecard ve Hyperion Strategic Finance ürünlerini yetkin çözüm sağlayıcı kimliğiyle her sektöre uygun, esnek çözümlere dönüştüren İnnova, entegrasyon gücü ve destek hizmetleriyle her zaman başarılı projelere imza atar.

ÇÖZÜMLER

 • Hyperion Planning
 • Hyperion Profitability & Cost Management
 • Hyperion Financial Management
 • Hyperion Performance Scorecard
Oracle Certified Partner

İnnova Oracle'ın "Platinum" seviyesindeki iş ortağıdır.

Bütçe planlama çözümüyle daha kısa sürede daha fazla senaryo analizi...

İnnova Kurumsal Performans Yönetimi çözümünün temelinde Oracle’ın bu alandaki dünya lideri Hyperion ürün ailesi var. Bu ürün ailesindeki çözümler, kurumun ihtiyaçlarına yönelik olarak İnnova’nın uzman mühendislerince uyarlanarak sunulur. Kârlılık ve maliyet yönetimi (Hyperion Profitability & Cost Management), bütçe ve planlama (Hyperion Planning), konsolidasyon ve raporlama (Hyperion Financial Management), hedef ve strateji yönetimi (Hyperion Performance Scorecard); İnnova’nin Kurumsal Performans Yönetimi dahilinde sunduğu 4 ana çözümdür.

FAYDALAR

 • Hızlı bütçe versiyonları oluşturabilme
 • Bütçe versiyonlarının tek platform üzerinde tutulması
 • Grafiksel raporlama
 • İş zekası platformları ile entegrasyon
 • Office uygulamaları ile entegrasyon
 • Offline çalışabilme özelliği
 • Plan verileri ile gerçekleşen verilerin aynı platformda karşılaştırılabilmesi
 • Süreçlerde onaylama mekanizmasının çalıştırılması

Bütçe ve planlama

Finansal ve operasyonel planlama süreçlerinin entegrasyonunu sağlayan Hyperion Planning, bütçe ve tahminlerin tek bir merkezden yönetilmesine imkân tanıyan bir çözüm. Geleceği bugünden planlayarak kuruma yön vermek isteyen yöneticilere; kullanım rahatlığı, kolay raporlama ve senaryo analizi imkânı, esnek arayüzleriyle veri girişi sağlar. Bütçe planlama alanında lider konumda olan Hyperion Planning, bütçelerin oluşturulmasını, bütçe sürümlerinin çeşitlendirilmesini ve simülasyonlar yapılabilmesini mümkün kılar. Ayrıca çözüm, yıl içerisinde tahminlerin revize edilmesi, bütçelerin fiililer ile kıyaslanarak çeşitli analizlerin yürütülmesi ve değişik formatlarda raporlar alınması işlerini de üstlenir. İnnova’nın bilgi birikimi ve tecrübesi ise Hyperion Planning’i bu yöndeki tüm ihtiyacı eksiksiz kapsayacak bir çözüme dönüştürür.

Doğru tahmin, sağlıklı planlama

Hyperion Planning ile işletmeler daha kısa sürelerde bütçelerini oluşturarak tahminlerini yapabilir. Senaryo analizi yaparak mümkün olan en iyi planlarını oluşturabilen kurumlar, senaryolar üzerinde parametrik tahminler oluşturulabilir ve kullanıcıların değerlendirmesine sunabilir. Hyperion Planning ile kurumlar, yıllık bütçelerini ve operasyonel planlarını detaylı bir şekilde oluştururken, bütün iş birimlerinin buna katılımını sağlar.

Hyperion Planning de Excel ile güçlü bir entegrasyona sahip. Oluşturulan uygulamalar hiçbir ek geliştirme gerektirmeksizin Excel aracılığıyla kullanılabilir. Ayrıca Excel hem raporlama hem de veri girişi fonksiyonlarını destekler. Veri entegrasyon çözümleri sayesinde, ihtiyaç duyulan veri, şirketlerin halihazırda kullandıkları operasyonel sistemlerden, veri ambarlarından vb. kolaylıkla alınabilir.

E-posta ile bütçe yönetimi

Süreç yönetimi özelliği sayesinde kullanıcıların e-mail ve uyarı sistemleri ile bütçe süreçlerini rahatça takip edebilmelerini sağlayan Hyperion Planning çözümü, yöneticilerin, oluşturulan üst yönetim kokpitlerinden; bütçeleri görüntüleyebilmesine ve dönemsel tahminler, karşılaştırmalar yapabilmesine yardımcı olur. Hyperion ile şirketler bütçelerini; dağıtım kanalları, branş, ürün gibi kırılımlarda modelleyebilir, yasal ve diğer teknik kâr-zarar, bilanço ve nakit akışı raporlarını bu kırılımlarda oluşturup sınırsız senaryo analizi yaparak en iyi planları seçebilir.

Karlılık ve maliyet yönetimi

Hyperion ailesinin üyesi olan Hyperion Profitability & Cost Management temelli bu İnnova çözümü, yönetimde mükemmeli hedefleyen organizasyonlara bu yolculukta hız ve konfor vaat eden önemli bir çözümdür. Bu çözüm sayesinde her kurum maliyete ve kârlılığa müdahale edebilme imkânına kavuşur. Kârlılık durumunu gerçek zamanlı olarak görebilen kurumlar maliyetlerini zamanında aşağı çekebilir ve verimliliği yakalama fırsatı bulur.

Anlamlı veriyi elde edin

Tahsis edilen kaynakların yönlendirilmesi ve kârlılığın belirlenmesi konusunda geleneksel yöntemleri kullanan kurumlar elde ettikleri veriyi analiz edebilme konusunda zorlanırken Hyperion Profitability & Cost Management çözümü veri yığınlarını kurumsal süreçlerde kullanılabilecek anlamlı veriye dönüştürür. Kullanıcılar yaptıkları analizle kârlılığın kaynaklarını belirleyebilirken, senaryolar arasında seçim yaparak başarılı yönetim uygulamalarını devreye sokabilir.

Şeffaf ve esnek

Kurum bu çözümle mevcut tüm metodolojilerin desteklendiği esnek bir dağıtım sistemine kavuşur ve bu sayede kullanıcıların hem maliyetlerini hesaplaması hem de bunları kolay anlaşılır şekilde görüntüleyebilmesi mümkün olur. Kullanıcı mevcut durum için tanımladığı iş kuralları çerçevesinde istenen modellerin kolayca kurulmasını sağlar.

Hedef ve strateji yönetimi

Yönetim tarafından belirlenen genel veya dönemsel hedeflerin, kurumsal stratejilerin ilgili iş birimlerinin tamamı tarafından iyi anlaşılabilmesi gerekir. Tüm çalışanların katılımı sayesinde herkes ortak bir hedef için çalışır ve ekip sinerjisi ile hedeflerin tutturulması kolaylaşır. İnnova tarafından sunulan Hyperion Performance Scorecard, çalışanların sorumluluk alanlarını belirleyerek genel stratejideki yerlerini haritalar üzerinde gösterir. Görsel açıklamalara dayalı bu strateji yaklaşımıyla tüm çalışanlar hedefe doğru aynı anda adım atacak güce ve motivasyona kavuşur.

Hedef belli, motivasyon yüksek...

Web tabanlı mesaj panoları, forumlar ve tartışma platformları gibi araçları beraberinde getiren Hyperion Performance Scorecard, kurum içindeki stratejilerin birbiriyle ilişkilendirilmesini sağlar ve hedefe doğru giden yolda motivasyonu artırır. Çözüm sayesinde anahtar performans ve ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi mümkün olurken hedefe ilerlemek ve stratejiyi sürdürmek konusunda katkı sağlamayan iş birimlerinin ve çalışanların tespitini kolaylaştırır.

Hyperion Financial Management çözümü, anahtar performans ve operasyonel metrikler üzerinden kolayca analiz yapabilme imkânı sunar. Böylece kurum performansının gerçek zamanlı olarak ölçümlenmesi ve analiz sonucunda ortaya çıkan raporlara göre plan ve stratejilerin değiştirilmesi gündeme gelebilir. Çözüm aynı zamanda; şirket, ürün, branş, müşteri segmenti gibi kırılımlarda yeni gelir fırsatları yaratmanın önünü açar.

Konsolidasyon ve Raporlama

Finans birimleri tarafından yönetilebilen finansal konsolidasyon ve raporlama çözümü Hyperion Financial Management’in (HFM) hedefi: Finans yöneticilerinin kapanış süreçlerini çok hızlı tamamlayabilmelerine ve yasal raporlamaları kolayca oluşturabilmelerine yardımcı olmak. Hyperion Financial Management’ın özelliği; finansal konsolidasyon, raporlama ve analiz özelliklerini, yasal raporlama ve yönetim raporlaması ihtiyaçları doğrultusunda tek bir çatı altında toplamış olması.

Haftalık raporlama süreçlerine son!

Konsolidasyon, kapanış ve raporlama süreçlerini günler ve haftalar mertebesinde kısaltan ve sonuçları iç ve dış paydaşlara sunabilen Hyperion Financial Management, web tabanlı arayüzüyle doğru veriye tek bir merkezden iç ve dış şeffaflığı uygun şekilde erişilebilmesini sağlar. Aynı zamanda yasal yükümlülüklere uyabilmek için harcanan zaman ve iş gücü kayıplarını önleyerek maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur.

AVANTAJLAR

Hyperion Planning

 • Yıllık bütçelerin ve operasyonel planların detaylı bir şekilde oluşturulabilmesi.
 • Analiz ve raporlama tarafında zengin özellikler.
 • E-posta üzerinden rahatça takip edilebilen bütçe süreçleri
 • Güçlü Excel entegrasyonu
 • E-posta ile yönetim

Hyperion Financial Management

 • Raporlama süreçlerinin kısalması
 • Rutin işlere daha az kaynak harcanması
 • Denetim ve uyum süreçlerini şeffaflaşması
 • Maliyetlerin düşmesi

Hyperion Performance Scorecard

 • Aynı hedefe yürüyen çalışanlar
 • Görselliğe dayalı anlatımlar
 • Grafikler ve haritalar ile strateji yaklaşımı

Hyperion Profitability & Cost Management

 • Şeffaflık ve kolay anlaşılabilir arayüz
 • Anlamlı veri elde edilmesi
 • Senaryoların test edilebilmesi ve uygulamaya alınabilmesi

ALTERNATİF ÇÖZÜM

Kurumsal performans yönetimi için dinamik ve hedefe yönelik hazır bütçe planlama araçları sunan ve uygun maliyetleriyle ön plana çıkan Ekspres Bütçe, İnnova’nın portföyündeki bir diğer çözümdür.

Ekspres Bütçe hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Oracle EPM bakım ve yönetimi

İnnova’nın Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) çözümlerinin kapsamında, sistemlerin çalıştığı müşterilere uzaktan veya yerinde destek ve bakım hizmetinin verilmesi de var. Hazırlanan SLA (Service Level Agreement-Servis Anlaşması) kapsamında; performans, yedekleme, sistem geri dönüş, sorun çözme ve güvenlik hizmetleri İnnova tarafından verilir. Bu süreçte sorunlara en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve çözüm önerilerinin müşteriye sunulması, deneyimli İnnova kadrosunun en önemli hedefidir. İnnova bu hizmetleri gerek kendi kaynaklarıyla, gerekse iş ortakları ile beraber çalışarak sunar.

Düşük bakım maliyeti

Sistemin sağlıklı biçimde işleyişini sürdürebilmesi için gerekli olan uzman personel, İnnova tarafından sağlanabilir. Bu hizmet sayesinde, firmalar bu iş için kadro bulundurmak zorunda kalmayacağından; maaş, sigorta vs gibi masraflar azalır. Personelin izin veya mecburi sebeplerden dolayı firma dışında olmasından kaynaklı sistem yönetimindeki eksiklik yaşanmaz.

Değerlendirme ve analiz

Müşterinin mevcut durumunu analiz ederek değerlendiren İnnova ekibi, müşterinin hangi ürüne ve ne tip bir çözüme ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla tespit eder. Bu analiz hem teknik altyapının, hem de iş süreçlerinin detaylı bir şekilde incelenmesini içerir.

Anahtar teslim EPM çözümleri

İnnova Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) çözümünde müşterinin ihtiyacını karşılayacak en uygun ürün seçilerek uyarlanır. Tüm bu süreçte hem teknik hem de fonksiyonel ekiplerin hedefi, müşterinin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılayan ve tüm iş süreçlerini olumlu etkileyen sonuçlara kavuşmasıdır.

Oracle konusunda uzman kadro

Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) çözümlerinde; sisteme hızlı bir şekilde müdahalede bulunulması, en kısa sürede sorunun analiz edilmesi ve çözüm geliştirilmesi için ciddi bir “deneyim” ihtiyacı vardır.

Oracle Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) ürünleri tarafında çok sayıda sertifikaya sahip uzmanlardan oluşan İnnova kadrosu en zorlu görevler için her zaman hazır. İnnova çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat erişilebilir olan İnnova uzmanları, sistemi düzenli izler, gerekli ayarlamaları yapar, çıkan sorunlara anında müdahale eder. SLA kapsamında bu hizmetin sürekliliği sağlanır. İnnova’nın Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) çözümlerindeki başarısının ardında Oracle’ın Platinum İş Ortağı olmasının rolü büyüktür.

,

HİZMETLER

 • Değerlendirme ve analiz
 • Anahtar teslim çözüm
 • Kaynak sağlama
 • Gerekli yamaların yapılması
 • Yazılım yükseltme
 • Sorun tespiti ve çözümü için 7x24 destek
 • Anında müdahale
 • Eğitim hizmetleri

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ HİZMETİ VERDİĞİMİZ KURULUŞLAR:

BİZİM İÇİN NE DEDİLER?

"PLANNING'İN RAPORLAMA ÖZELLİĞİ OLDUKÇA DETAYLI. BU SAYEDE BÜTÇE SUNUMUNDA BİZE SORULAN HER TÜRLÜ SORUNUN KARŞILIĞI ARTIK ELİMİZDE. BU, ŞİMDİYE KADAR SAHİP OLMADIĞIMIZ BİR ÖZELLİKTİ."

Zeynep Kazan,
Sofra Group CFO'su

BAŞARI ÖYKÜSÜ
Sofra Grup Kurumsal Performans Yönetimi