İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

Merkezi Hekim Randevu Sistemi

Dünyada bir ilk olan T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) projesi sayesinde daha önce dağınık olarak, yer yer sunulan randevu hizmetleri, 182 numaralı telefon üzerinden yapılan çağrılar ile tek merkezden yönetilir duruma geldi.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki ikinci ve üçüncü basamak hastanelere tek bir elden randevu verilmesini ve ilgili süreçlerin düzenlenmesini sağlamak için bir sistem kurmayı amaçlıyordu. Böylece daha iyi planlanan hastaneler, kaynaklarını daha verimli kullanabilecekti ve vatandaşın kaliteli hizmete ulaşması sağlanmış olacaktı. T.C. Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni oluşturmak üzere İnnova’yı çözüm ortağı olarak seçti.

Kurum T.C. Sağlık Bakanlığı
Çözüm Merkezi Hekim Randevu Sistemi
Sektör Kamu

Dünyada bir ilk olan T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) projesi, İnnova’nın yazılım, sistem ve entegrasyon tarafındaki başarılı çalışmalarıyla hayata geçirildi.

MHRS projesinden önce dağınık olarak, yer yer sunulan randevu hizmetleri, Merkezi Randevu Yönetim Sistemi ile beraber tek merkezden yönetilir durumda.

182 nolu telefon üzerinden gerçekleştirilen sistem sayesinde hastanelerde daha sağlıklı bir kaynak planlanması yapılarak hastaların memnuniyetinin artırılması ve kuyrukların azaltılması mümkün. Diğer taraftan kaynak kullanımının ve dağıtımının ölçülmesi suretiyle; sağlık hizmetleri sunumunun, veriminin ve kalitesinin artırılması imkânı ortaya çıkar. Ayrıca, MHRS verileri sağlık politikalarının geliştirilmesine yardımcı olması bakımından büyük önem taşır.

Düzen ve planlama, sağlık hizmetlerinin en verimli şekilde ulaştırılabilmesi için kilit kavramlardır. Merkezi Randevu Yönetim Sistemi, doktorların ve hastaların kaybettikleri zamanı azaltmayı, hizmet kalitesini yükseltirken kaynakların mantıklı bir şekilde kullanılmasını sağlar. T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki, 2’nci ve 3’üncü basamak hastanelerde kullanılmakta olan sistem, Türkiye’nin en büyük ve en başarılı kamu projelerinden biri olmasının yanı sıra, uluslararası alanda da eşine az rastlanır bir çözümdür.

Hastane içerisindeki süreçlerin düzeni birçok parametreye bağlıdır ve karmaşık bir yapının tüm zorluklarını beraberinde getirir. Merkezi Randevu Yönetim Sistemi, doktorun hizmetini hastanın talepleriyle uygun şekilde eşleştirerek hastane işlemlerine bir düzen getirir. Sistemin amacı Türkiye’deki 2’nci ve 3’üncü basamak hastanelere tek bir elden randevu verilmesini ve ilgili süreçlerin düzenlenmesini sağlamaktır. Böylece T.C. Sağlık Bakanlığı seviyesinde daha iyi planlanan hastaneler kaynaklarını daha verimli kullanabilir ve vatandaşın kaliteli hizmete ulaşması sağlanmış olur.

Randevu almak için:
182'den telefon ile:

  • Ev, iş veya cep telefonlarından 182 numaralı T.C. Sağlık Bakanlığı MHRS Çağrı Merkezi hattı aranır.
  • Çağrıyı alan asistan, randevu talebinde bulunan vatandaşın T.C. kimlik numarasını doğrular.
  • Bilgileri paylaştıktan sonra asistan hastaya uygun tarih ve saat dilimlerini bildirir.
  • Hasta seçimini yaparak randevusunu kolayca alır.
İnternetten: Hasta, MHRS portalını kullanarak istediği randevuyu alabilir.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın güvendiği çözüm

Türk Telekom Grubu şirketlerinin katkısı, İnnova’nın yazılım, sistem ve entegrasyon tarafındaki başarılı çalışmalarıyla hayata geçirilen bu sağlık çözümü, şu anda T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) projesinin de ilk fazıdır. Çağrı merkezi ve tüm MHRS projesi düşünüldüğünde Türkiye’nin en büyük ve prestijli projelerinden biridir. Dünyada bir ilk olan bu proje aynı zamanda kurumlar, T.C. Sağlık Bakanlığı, operatör ve vatandaş arasında bir köprü niteliğindedir.

MHRS projesinden önce dağınık olarak, yer yer sunulan randevu hizmetleri, Merkezi Randevu Yönetim Sistemi ile beraber tek merkezden yönetilir durumda. 182 nolu telefon üzerinden gerçekleştirilen sistem sayesinde hastanelerde daha sağlıklı bir kaynak planlanması yapılarak hastaların memnuniyetinin artırılması ve kuyrukların azaltılması mümkün. Diğer taraftan kaynak kullanımının ve dağıtımının ölçülmesi suretiyle; sağlık hizmetleri sunumunun, veriminin ve kalitesinin artırılması imkânı ortaya çıkar. Ayrıca, MHRS verileri sağlık politikalarının geliştirilmesine yardımcı olması bakımından büyük önem taşır.


Merkezi Randevu Yönetim Sistemi'ni, doktora ve hastaya birçok avantaj getirir: Hastalar diledikleri zaman dilimi ve diledikleri doktor için randevu alma özgürlüğüne kavuşurken, kuyrukta bekleme zahmetinden kurtulurlar. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ile bakanlık uygulamaları arasındaki entegrasyonu sağlayan sistem, buradan elde edilen bilginin sürecin iyileştirilmesi için kullanılmasını sağlar.