İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

Türk Hava Yolları Entegre Operasyon Kontrol Merkezi (IOCC)

Türk Hava Yolları, İnnova’nın geliştirdiği altyapıyla Operasyon Kontrol Merkezi’nde ‘kağıtsız ofis’ dönemine geçti.Artan yolcu ve uçak sayısı, her gün eklenen yeni rotalar ve havalimanları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) entegre bir yönetim merkezi oluşturması ve operasyonel yönetim birimlerinin tek merkezden, merkezi bir onay ve raporlama sistemiyle takip edebilmesi zorunluluk haline geldi. THY Entegre Operasyon Kontrol Merkezi-Integrated Operations Control Center’ın (IOCC) kullanacağı OpSys uygulamasının geliştirilmesine yönelik proje bu nedenle başladı.

Firma Türk Hava Yolları
Çözüm IOCC
Sektör Üretim & Hizmet

İnnova tarafından kurulan tüm merkez personeli tarafından kolaylıkla kullanılabilen bir web tabanlı portal sistemi OpSys, e-posta ve kâğıtlı onay sistemlerinin yerini alarak tüm birimlere çok daha seri hareket edebilme imkânı tanırken, ekipler arası iletişimi akıcı hale getirerek verimlilik artışı sağladı.


Vardiya yönetimiyle birlikte, bildirimler, talepler ve onay mekanizmalarının tek noktadan yönetilebilmesi sağlandığı için kâğıt üzerinden yürütülen neredeyse tüm süreçler dijital ortama taşınmış oldu.

Son olarak, İnnova tarafından OpSys 2.0 adı altında yapılan revizyonlar ile bu sisteme ilaveler getirildi: Mevcut fonksiyonlar zenginleştirilerek optimize edildi ve böylelikle IOCC personelinin daha etkin çalışmasına olanak sağlandı.

IOCC ile THY’nin hedefi, dünyanın en iyi 3 operasyon merkezinden birine sahip olmak.

En yoğun dönemde devrede

Entegre Operasyon Kontrol Merkezi’nin (IOCC) yeni altyapısı, THY ve İnnova proje ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde 140 gün gibi rekor bir sürede başarıyla tamamlandı. İnnova bu projede, diğer tüm özel yazılım geliştirme projelerinde olduğu gibi THY’ye; analiz, çözüm tasarımı, kod geliştirme, test, teknik danışmanlık ve proje yönetimi hizmetlerini sundu. 140 günlük süreç sonunda Entegre Operasyon Kontrol Merkezi (IOCC) bünyesinde kullanılacak OpSys portalı, THY’nin günlük uçuş sayısının 1.350’lere ulaştığı yaz dönemine yetişti. Devreye alınan sistem ile operasyon kontrol merkezini oluşturan tüm birimler çok daha kolay haberleşebilir hale geldi, operasyonel süreçlerdeki verim arttı.

PROJE HANGİ SÜREÇLERİ DEĞİŞTİRDİ?

Operasyon Değişiklik Yönetimi

Operasyonlara ait taleplerin girilmesi ve onaylanması, vardiya değişimlerinde notların bir sonraki vardiyaya aktarılması, geriye dönük sorgulama ve raporlama süreçlerini içeren Operasyon Değişiklik Yönetimi kapsamında; operasyon değişiklik, IOCC kararıyla dispatch, FOCC yakıt planlama işlemleri ve IOCC gün sonu raporu alımı gerçekleştiriliyor.

İstasyon / Ünite Talep Yönetimi

Tüm istasyonlar, yapılması gereken değişiklikleri bu ekranlardan giriş yapıyor. Bu ekranlara girilen talepler operasyon kontrol merkezine düşüyor ve değerlendiriliyor. Gerekli görülen talepler için gerekli aksiyonlar alınıyor.

Vardiya Notu Yönetimi

Bir önceki vardiyadan bir sonrakine aktarılan notlar, Vardiya Notu Yönetimi özelliği ile dijital ortama taşınarak hata riski asgari düzeye indirildi.

Sefere Açma-Kapama İşlemleri

Sefere Açma/Kapama özelliği sayesinde uçakların sefere çıkma ve çıkmama durumları otomatik olarak takip ediliyor. Örneğin, sistem onarımı/bakımı tamamlanan bir uçağın zaman kaybetmeden sefere alınmasını ve bilet satışlarının başlamasını sağlayabiliyor.

Meydan Otorizasyonu

Meydan otorizasyon talepleri ve bu taleplerle ilişkili formların oluşturulması ve onaylanması süreçleri Meydan Otorizasyonu uygulaması üzerinden yürütülüyor.

HEDEF:

  • THY’nin kritik iş birimlerinin koordinasyon ve verimini artıracak, yönetim ve raporlama başta olmak üzere tüm süreçleri dijital ortama taşıyacak Entegre Operasyon Kontrol Merkezi’nin (IOCC) oluşturulması.

ÇÖZÜM:

  • İnnova Uygulama Geliştirme Hizmetleri

SONUÇ:

  • IOCC’nin tüm süreçleri hız kazandı.
  • Operasyonel verim ve birimler arası koordinasyon hızlandı.
  • Anlık müdahaleler kolaylaştı.
  • Kâğıt üzerindeki tüm süreçler dijital ortama taşındı.
  • Vardiya süreçleri merkezden yönetilir hale geldi.
  • IOCC’nin yönetim ve raporlama kabiliyetleri gelişti.

Son Güncelleme Tarihi: Ağustos 2016