İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

Türk Patent Enstitüsü Elektronik Doküman, Arşiv ve Süreç Yönetim Sistemi

Türk Patent Enstitüsü’nün Elektronik Doküman, Arşiv ve Süreç Yönetim Sistemi, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemiyle entegre edildi.Kanunlarla koruma altına alınmış sınai mülkiyet haklarının tescili ve bu hakların korunması konusundaki çalışmaları yürüten Türk Patent Enstitüsü (TPE) Documents Innova ürününü kullanıyor.

Türk Patent Enstitüsü, mevcutta bulunan Marka, Patent ve Tasarım tescil işlemleri için kullandığı farklı uygulamaları ve bu uygulamalardan üretilen evrakı merkezi bir şekilde yönetme ihtiyacı hissediyordu. Günlük gelen-giden binlerce evrakın takibini fiziksel ortamda yapmanın zorluğu nedeniyle Documents Innova ile bu projeyi gerçekleştirdi.

Firma Türk Patent Enstitüsü
Çözüm Documents Innova

Sektör Kamu

TPE için yapılan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile Belge Yönetim Sistemi entegrasyonu sayesinde evrak, çıktı almaya gerek kalmaksızın uygulama üzerinden alıcılara iletilmeye başlandı. Proje sayesinde günlük yüzlerce evrak KEP’e uygulama üzerinden gönderilmeye başlandı. Tebligatlı posta iletimine gerek kalmadığından, maddi açıdan ve zamandan tasarruf sağlandı.

TPE’nin belge ve iş akış süreçlerinin analiz edilmesiyle başlanan projede Gelen – Giden evrak süreçleri analiz edildi, organizasyon yapısı ve kullanıcı bilgileri güncellendi. Kurumun web sitesi üzerinden yapılan online tescil başvuruları için web servisleri ile entegrasyon sağlandı.


Son Güncelleme Tarihi: Temmuz 2015