İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

UYAP Uyumlu Hukuk Otomasyonu (Lega)

İnnova'nın UYAP uyumlu Hukuk Otomasyon Sistemi (Lega) ile kurumlar, icra ve dava dosyalarının tüm süreçlerini yöneterek; alacaklarının tahsilatını kolaylaştırıyor ve hukukî harcamalarını azaltıyor.

Mehmet Ender Kızılkan

Ürün Yöneticisi

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

90 212 329 73 15
İnnova Hukuk Otomasyonu

Tahsilata Yönelik, Pratik Uygulamalar

Çok sayıda müşteri ya da aboneye hizmet veren kurumlar için, bu hesaplara ait alacakların takibi; başlı başına bir operasyon alanıdır. Alacakların tahsilindeki gecikmeler; borçların idari takibe girmesine ve devamında birçok davanın açılmasına yol açar.

Şüpheli alacakların artması ile bir yandan kurumların gelir cetveli altındaki nakit akışı düzensiz hale gelmekte; öte yandan hukukî süreç maliyetleri (avukat temini, harçlar, dosya masrafları gibi) de giderlerin üzerine eklenmektedir.

Bu boyuttaki hukuki takip işlemlerini yürütmek için çok sayıda avukatın kurum bünyesinde istihdam edilmesi veya dış kaynak yoluyla temin edilmesi zorunludur. Her iki durum da, zaten tahsil edilemeyen alacakların maliyetini yükseltmektedir.

Sade ve Hızlı Süreçler

Tahsilat odaklı bir uygulama olarak geliştirilen İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi (Lega), müşteri sayıları binlerden, milyonlara kadar uzanan farklı ölçeklerdeki kurumların hukuki takip süreçlerini başarıyla yönetir. Vekiller, hukuk ve finans birimleri arasında karmaşık ve ağır işleyen icra ve dava süreçlerini sadeleştirir ve hızlandırır. Böylelikle, hukuk departmanınızın daha etkin ve verimli bir organizasyon yapısına geçmesini sağlar.

Etkin ve Verimli Tahsilat

Sistem; kurumsal alacaklarınızın yasal yollardan takibine dair her aşamada, tahsilatın mümkün olan en kısa zamanda ve en düşük maliyetle yapılmasına yönelik yolları izler. Sadece hukuksal ve idari süreçleri değil; aynı zamanda finansal süreçler, dokümantasyon ve iletişim kanallarını da etkin şekilde yönetmeniz için gerekli tüm bileşenleri bir araya getirir.

Yasal takip sürecinin başlamasından önce tahsilatların yapılabilmesi için gereken tüm süreçleri uçtan uca yöneten Alacak Yönetim Sistemi (AYS) hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi (Lega), milyonlarca müşterisi bulunan kurumların hukuki takip süreçlerini başarıyla yönetiyor...

Üst seviyede toplu kontrol imkanı sağlayan UYAP Uyumlu İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi (Lega), vekillerin de kendilerine ait uzun ve yorucu işlemlerini, kolaylaştırılmış halde yönetmeleri için gerekli tüm araçları bünyesinde toplamıştır. Böylelikle hem tüm hukuki takip süreçleriniz üzerinde tam hâkimiyetinizi, hem de bu süreçlerde görev alan işgücünüz için en verimli yönetimi sağlar.

Taraflar Çoğaldığında...

Bir icra ya da dava dosyasına konu olan borçlu sayısının birden fazla olması durumunda, Hukuk Otomasyon Sistemi buna uygun olarak takip işlemini birden fazla kanaldan yürütebilmektedir. Dosyalar ile borçluların her birini ayrı olarak ilişkilendirebilen sistem; tüm süreçleri ise tek bir dosyanın altında tutarak, takip işlemlerinizi sadeleştirir.

Hukuk Otomasyon Sistemi, birden fazla borçlu takibine ek olarak; alacak yönetiminde de çoklu paydaşlı fatura borçlarını desteklemektedir. Bu sayede, bir tahsilattan elde edilen tutar, fatura üzerinde belirtilen diğer hak sahipleri arasında paylaştırılabilmekte; ya da mevcut dosyada belirtilen borçları ödemek üzere dağıtılabilmektedir.

Esnek Sistem Yönetimi

İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi, kurumsal ihtiyaçlara uyum sağlayan, parametrik yönetilebilir, esnek bir yapı sunmaktadır. Bu sayede sistem yöneticilerine; kullanıcı, rol, yetki yönetimi, masraf/faiz tür ve tutar yönetimi, şirket prim oranları ve vekalet ücreti oranları yönetimi gibi sistem parametreleri üzerinde güçlü ve etkin bir kontrol mekanizması sağlar.

 1. Gelişmiş İcra & Dava takibi

  Lehe/aleyhe, tüm ilamlı/ilamsız, abonelik/hasar icra dosyaları ve tüm icra/ceza/hukuk/idari/vergi davaları için gelişmiş takip özellikleri

 2. Anlık izlenebilen tahsilatlar

  Tahsilat sistemleri ile entegrasyon ve online tahsilat kanalları üzerinden anlık olarak izlenebilen tahsilatlar

 3. Bağlı icra ve dava yönetimi

  Birbirinin açılmasına yol açan tüm icra ve dava dosyalarının tek bir silsile halinde takibi

 4. Çoklu borçlu yönetimi

  Birden fazla borçlu ile ilişkilendirilerek takip edilebilen dosyalar

 5. Performansa göre dosya dağıtımı sistemi

  Vekillerin performansına, coğrafi birimlerine veya organizasyonel birimlerine göre otomatik dosya dağıtımı

 6. Mal haciz ve satış yönetimi

  Haciz planı hazırlama, talimat, teminat ve haciz altındaki malların satış bilgilerinin yönetimi için etkin araçlar

 7. Esnek Kampanya yönetimi

  Esnek biçimde tanımlanan kurallara göre kampanyaya dahil edilebilen, bakiyeleri otomatik olarak düşülebilen dosyalar

 8. Gelişmiş talep yönetimi

  Vekiller ile hukuk yönetimi arasındaki her türlü talep-onay iletişimini en verimli halde işleten talep yönetimi sistemi

 9. Gelişmiş döküm editörü

  Özelleştirilebilir döküm şablonları ve farklı harman seçenekleriyle, çoklu ve düzenli çıktıya hazır ilk icra dökümleri

 10. Dosya alarm sistemi

  Farklı aşamalar için belirlenen son tarihler yaklaştıkça, dosyaları durumun kritik olma derecesine göre değişik renklerde gösteren uyarı sistemi

Ürünün tüm özellikleri hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

İcra ve Dava Yönetimi

Lehe ve aleyhe, her türlü icra ve dava dosyalarının takip ve yönetimini sağlar.

Finans Yönetimi

Vekiller ile kurum arasındaki tüm mali ilişkileri düzenler ve yönetir.

Hukuk Yönetimi

Dosyalar ve belgeler üzerinde gerekli tüm işlemlerin etkin idaresini sağlar.

Talep Yönetimi

Dosyalar ile ilgili tüm taleplerin yönetimini üstlenir ve ilgili birimlere ulaştırır.

Toplu İşlem Yönetimi

Tüm kritik sistem işlevlerinin, kolaylıkla toplu biçimde de yapabilmesini sağlar.

Sistem Yönetimi

Sistem değişkenleri için; esnek tanımlama, güncelleme ve yönetim imkanı sunar.

İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi 6 farklı modülden oluşur. Bu modüllerin barındırdığı 100’den fazla işlev ve özellik, kurumsal alacaklarınızın yasal yollardan takibine dair her aşamada, tahsilatın mümkün olan en kısa zamanda ve en düşük maliyetle yapılmasına yönelik tüm süreçleri eksiksiz biçimde yönetir.

İcra açma sırasında, UYAP Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu XML dosyasını hazırlayabilen sistem; haciz planını, malları ve bunların haciz bilgilerini ve haciz altındaki malların satış bilgilerini takip etmekte, bir dosyaya ait talimat ve teminat bilgilerinin de kaydını tutmaktadır.

Kurumun lehine olan icralar için; gişe, bayi, banka gibi farklı tahsilat kanallarından online tahsilat yapılabilmesini sağlayan sistem, anlık faiz, vekalet ücreti ve tahsil harcı hesaplama özelliği sayesinde borç miktarının bu ücretlerin güncellemesiyle tahsil edilmesini sağlamaktadır. Sistem, borçluların icra müdürlüklerine yaptıkları ödemeleri takip etmekte, o gün sisteme giren tüm tahsilatları tahsilat kanallarına göre raporlayabilmekte ve muhasebe birimine aktarabilmektedir.

Kurumun borçların geri dönüşünü hızlandırmaya yönelik olarak düzenlediği, tahsilat sürecini etkileyecek kampanyalar sistem üzerinden yönetilebilmektedir. Buna taksitlendirme gibi yardımcı uygulamalar da dahil edilebilmektedir.

Kurumsal alacaklarınızın yasal yollardan takibine dair her aşamada, tahsilatın mümkün olan en kısa zamanda ve en düşük maliyetle yapılmasına yönelik tüm özellikler Hukuk Otomasyon Sistemi'nde...
İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi
Hukuk Otomasyon Sistemi (Lega), tahsilat sistemleri ile
kolaylıkla entegre oluyor,
bu sayede kurum tahsilatları anlık olarak izlenebiliyor.

Kullanıcı ihtiyaçlarını doğru belirlemenin önemini bilen İnnova, analiz süreçlerini tamamen kullanıcı odaklı olarak işletir. Bu sayede uzun yıllardır, sistemle doğrudan etkileşim içerisinde olacak son kullanıcılara; ihtiyaç duyabilecekleri her ayrıntının sunulduğu sistemler geliştirmektedir.

Hukuk Otomasyon Sistemi de bu felsefe ile geliştirilmiştir. Sözleşmeli ya da kadrolu çalışan vekiller ve hukuk birimi yetkililerinin günlük işlemlerini kolaylaştıran çok sayıda özellik sayesinde; normal yollardan yapıldığında saatler sürebilecek işlemler, sistem aracılığı ile çok daha hızlı ve etkin biçimde yürütülebilmektedir.

Bu gibi özelliklere, çoğunlukla “detay” dense de; biz onları “Yaşayan sistemler”i (sadece) çalışan sistemlerden ayıran özellikler olarak görüyoruz.

...ve onlara çok önem veriyoruz.

KULLANICI DOSTU

 • Ek kurulum gerektirmeyen, web tabanlı uygulama
 • Her ekranda hızlı sorgulama
 • Her listeleme için farklı formatlarda dışa aktarım
 • Sorgulanan dosyalar arasında kolay seyir
 • Alt kayıt ile, bağlı ana kayıt özet bilgileri için birlikte görüntüleme
 • Dosya özet bilgisi ekranı üzerinden hızlı not ve bilgi ekleme
 • Sorgu ekranlarında bağımsız olarak filtrelenebilen “kırmızı” kriterler
 • Uzun zaman alan işlemlerin tek seferde hızla yapılmasını sağlayan toplu işlemler
 • İşlem yapılan güncel dosyaları sürekli ekranda tutan tarihçe alanı
 • Her bir ekran için özelleştirilmiş yardım bilgileri
 • Yüksek sayıda sorgu sonucu kaydı için sayfalama (paging)
 • Otomatik hitam için sistem tarafından işletilen gelişmiş kontroller
İnnova Hukuk Otomasyonu
Hukuk Otomasyon Sistemi (Lega), vekiller ile hukuk birimleri arasındaki tüm iletişimi, sürecin diğer tüm aşamalarında olduğu gibi eksiksiz yönetir.

Döküm Editörü

Vekiller, sistemde ön tanımlı yüzlerce döküm şablonunu kullanabilir; dilerlerse bunları özelleştirebilir. Aynı şekilde tüm ilk icra dökümleri de, sistemde ön tanımlı ya da kullanıcı tanımlı parametrelere göre harmanlı olarak; çoklu ya da tek tek çıktı alınabilmektedir.

SMS Editörü

Vekiller, borçlular ile iletişim kurmak üzere sistemde ön tanımlı SMS şablonlarını kullanabilir; dilerlerse bunları özelleştirerek kendi şablonlarını oluşturabilirler.

Kullanıcı görevlendirme

Özellikle çok sayıda personel ile birlikte çalışan vekiller için; kendilerine bağlı bu vekilleri sistemde tanımlayarak; bu kullanıcılara dosya dağıtımı yapma özelliği geliştirilmiştir. Bu yapı, kendilerine bu yol ile dosya atanan vekillerin, sadece kendilerine dağıtılan dosyalara erişebildiği sağlıklı bir mekanizma ile desteklenmektedir.

Dosya gruplama

Vekillerin diledikleri dosyaları gruplayarak; bu gruplar üzerinde toplu işlemler (toplu icra açma, masraf ekleme, borç düşümü, döküm alma gibi tam 15 farklı seçenek) yapabilmesi de, bu esnek yapının sağladığı imkanlardan biridir.

Toplu barkod işlemleri

Otomatik ardışık arttırma özelliği sayesinde PTT barkodları toplu olarak güncellenebilmektedir.

Otomatik fark giderme

Sistemde hesaplanan peşin harçlar ile, icra dairesi tarafından hesaplanan fiili harç tutarı arasında oluşan farklar sistem tarafından otomatik olarak giderilir.

Harmanlı döküm

Kullanıcılar, tüm ilk icra dökümlerini, sistemde öntanımlı olarak ya da kendi tanımlayacakları parametrelere göre harmanlı olarak çoklu ya da tek tek alabilir.

Dosyaların iş olarak atanması

Oluşturulmuş bir dosya grubu, üzerinde belirli bir işlem yapılmak üzere herhangi bir kullanıcıya atanarak; işin ilerleme durumu anlık olarak takip edilebilmektedir.

Talep kutusu

Hukuk birimi çalışanlarının, vekillerden gelen talepleri, düzenli ve anlık olarak izlemesini sağlayan hukuk talep kutusu...

VEKİLLER İÇİN

 • Dava açma talebi
 • Vekil talimat talebi
 • Dosya atama talebi
 • Avans talebi
 • Haciz avansı çekme talebi
 • Dava vekalet ücreti onayı talebi
 • Masraf kapama talebi
 • Ek belge talebi
 • İcra dosya iade talebi
 • İcraya yatırılan paranın çekilmesi talebi
 • Dava emsal yapma talebi
 • Dosya düşürme talebi
 • Mükerrer icra açma talebi
 • Aleyhe icralarda karşı tarafa ödeme talebi
İnnova Hukuk Otomasyonu

STANDARTLAR

 • Güvenlik ve kalite standartı uygulamaları ile sürekli yüksek güvenlik ve kod kalitesi
 • Ekranların yanıt verme performansını arttıran Ajax teknolojisi
 • Standart görünüm ve davranışları sağlayan, bileşen tabanlı geliştirme yöntemi
 • Üretim ortamında performansı arttırmaya yönelik Oracle JRockIt
 • Java’nın en güncel web teknolojilerinden olan JSF
 • Üretim ortamında konsol, dosya, veri tabanı ve eposta kayıtlarını tutan İnnova Logger
 • E-posta ve SMS iletişim yönetimi için İnnova MessageSender
 • Yakın veya uzak bir ortamda tanımlı toplu işlemlerin yönetimi için İnnova Scheduler
 • Yüksek performans gerektiren veritabanı işlemlerinde güç optimizasyonu sağlayan PL/SQL
 • Uygulama sunucu düzeyinde yüksek performans sağlayan Oracle Weblogic
 • Kullanıcının uygulama içerisindeki durumunu yönetmek için Spring Webflow

TAM ENTEGRASYON

Günümüzde bilişim teknolojileri ve iş dinamikleri; farklı kurumsal uygulamaların birbirleri ve dış sistemler ile sürekli veri alışverişini zorunlu kılmaktadır. Hukuk otomasyonu da, doğası gereği belirli entegrasyon noktalarında tahsilat ve ödeme sistemleri ile bilgi alışverişini gerektirir.

Hukuk Otomasyonu

Hukuk otomasyon sisteminin gerek mevcut kurumsal uygulamalar, gerekse geniş ürün yelpazesindeki diğer kurumsal çözümler ile etkin ve güvenli entegrasyonunu sağlayan İnnova; uygulamalar arası geçiş süreçlerinde de kurumlara en zahmetsiz ve verimli yolları çizmektedir.

RAKAMLARLA;

İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

İcra ve Dava Yönetimi

Lehe ve aleyhe, her türlü icra ve dava dosyalarının takip ve yönetimini sağlar.

Finans Yönetimi

Vekiller ile kurum arasındaki tüm mali ilişkileri düzenler ve yönetir.

Hukuk Yönetimi

Dosyalar ve belgeler üzerinde gerekli tüm işlemlerin etkin idaresini sağlar.

Talep Yönetimi

Dosyalar ile ilgili tüm taleplerin yönetimini üstlenir ve ilgili birimlere ulaştırır.

Toplu İşlem Yönetimi

Tüm kritik sistem işlevlerinin, kolaylıkla toplu biçimde de yapabilmesini sağlar.

Sistem Yönetimi

Sistem değişkenleri için; esnek tanımlama, güncelleme ve yönetim imkanı sunar.

İCRA VE DAVA YÖNETİMİ MODÜLLERİ

Gelişmiş icra takibi

Tüm ilamlı/ilamsız, abonelik/hasar, lehe/aleyhe icra dosyaları sistem üzerinde takip edilebilmektedir.

Gelişmiş dava takibi

Lehe/aleyhe, tüm icra/ceza/hukuk/idari/vergi davaları sistem üzerinde takip edilebilmektedir.

İcraya bağlı davalarının yönetimi

Sistem dahilinde, birbirinin açılmasına yol açan tüm icra, dava ve değişik iş dosyaları tek bir silsile halinde tutulmakta ve böylece vekiller verimli bir şekilde tüm süreci takip edebilmektedir.

Davaya bağlı ilamlı icra

Vekiller, bağlı ilamlı icra dosyası oluşturma özelliğini kullanarak davalar ile ilamlı icra davaları ilişkilendirilebilmekte ve birlikte takip edilebilmektedir.

Aleyhe icra takibi

Sistem, aleyhe icra dosyalarının da tüm süreçlerini ele alabilmektedir. Kurumun aleyhine açılmış icralarda alacaklı tarafa ödeme yapabilen sistem, bu ödemeleri de kayıt altına alabilmektedir.

Aşama yönetimi

Dosyalar için yapılan her türlü işleme ait kayıt, sistem üzerinde tutulabilmekte ve dosyaların icra dairesindeki durumu her aşama için takip edilerek tahsil harcı hesaplanabilmektedir.

Dava süreç yönetimi

Kullanıcılar, oluşturacakları her türlü lehe ve aleyhe dava için; davanın mahkemedeki tüm duruşma aşamalarını (temyiz, itiraz ve karar düzeltme süreçlerinin yönetimi gibi) sürekli olarak güncelleyebilirler.

Dava taraf yönetimi

Lehe ve aleyhe tüm davalar için, dava taraflarına ait bilgilerin (tarafların adres, iletişim bilgileri, tutulan notlar gibi) takip edilebilmekte ve bu kriterlere göre sorgulama yapılabilmektedir.

Karşı taraf vekili yönetimi

Lehte ve aleyhte davalar için, karşı taraf vekilleri de sistemde tanımlanabilmekte, bilgileri güncel olarak tutulabilmekte ve dava dosyaları ile ilişkilendirilebilmektedir.

Borçlu iletişim yönetimi

Sistem aracılığı ile vekiller, iletişim not ve bilgilerini (ödeme sözü, borçlu bulunamadı, borçlu ölmüş, bir tarihte yeniden ara, yüzyüze görüşme, telefonla arama gibi) rahatça yönetebilmektedirler.

Dosya grupları ve İş atama

Bir sorgu listesinden seçilen dosyalar ile bir dosya grubu oluşturulabilir, önceden oluşturulan gruplara yeni dosyalar eklenebilir. Dosya grupları, kullanıcılara "iş" olarak atanabilir ve durumları takip edilebilir.

Borçlu süreç yönetimi

Borçlu ile ilgili tüm süreçler (tebliğ durumu, takip kesinleşmesi, bilatebliğ, borca itiraz, itiraz iptal gibi) borçlu bazında takip edilebilmektedir.

Birden fazla borçlu yönetimi

Dava ve icra dosyaları ile birden fazla borçlunun ilişkilendirilebilmesi mümkündür. Bir tahsilattan elde edilen tutar, fatura üzerinde belirtilen diğer hak sahipleri arasında paylaştırılabilmektedir.

İcra açma / İcra iptal etme

Vekiller kolay ve hızlı biçimde icra davaları açabilir ve takip ettikleri icra dosyalarının tüm aşamalarını sistem üzerinde takip ve idare edebilirler.

İcradan düşürme ve icra yenileme

Sistem, icra dairesinde işlem görmemiş dosyaların otomatik olarak takipten düşürülebilmekte ve vekilleri bu durumdaki dosyalar için icra yenilemeye yönlendirebilmektedir.

Haciz planı yönetimi

Kullanıcılar, menkul haczi için plan yaparken, otomatik masraf ekleme seçeneğine sahiptir.

Değişik-iş dosyaları yönetimi

Sistem, dava öncesi oluşabilen değişik iş dosyalarının da yönetimini sağlamakta; ayrıca mahkemelerin ve tüketici hakem heyetlerinin kaydını tutabilmektedir.

Peşin harç tutarı düzeltme

Sistemde hesaplanan peşin harçlar ile, icra dairesi tarafından hesaplanan fiili harç tutarı arasındaki fark, sistem tarafından otomatik olarak düzeltilmektedir.

Tebliğ bilgileri ve Takip kesinleştirme

Ödeme emri cevabı bekleyen dosyalar arasından yapılan sorgulama ile; borçluya ait tebliğ durumu, mal beyan ve itiraz bilgilerini sisteme girilerek, dosya "takip kesinleşti" aşamasına hızlı biçimde getirebilir.

Anlık hesaplamalar

Sistemde görüntülenen faiz, vekalet ücreti, tahsil harcı ve dosya bakiyesi değerleri, anlık olarak hesaplanmaktadır.

Görüş paylaşımı ve yönetimi

Sistem, davayla ilgili vekil, hukuk birimi ve farklı birimlerin görüşlerini, risk oran ve miktarlarını kullanılabilir bilgiler olarak bir araya getirebilmekte; kurumun ihtiyacına göre ek bilgileri kullanıma sunabilmektedir.

Müzekkere takibi

Müzekkereler için, dökümlerden farklı olarak, sonuçların sistem tarafından takip edilebilmesi

Borçlu bilgi yönetimi

Borçluya ait tüm gerekli bilgiler (adres, iletişim bilgileri, mal bilgileri, tutulan notlar gibi) takip edilebilmekte ve bu kriterlere göre sorgulama yapılabilmektedir.

Mükerrer icra

Sistem, icra açma öncesinde, borçlunun ölmesi veya sahte kimlik kullanımının tespiti gibi durumlar için mükerrer icra açabilme imkanı sağlamaktadır.

Duruşma ve Karar izleme

Duruşma sonuçlarında alınan ara kararlar sisteme girilebilmekte ve bu kararlar ile ilgili tarihlerde kullanıcıya uyarı verilebilmektedir.

Manuel dava atama/iade

Merkez birim (Hukuk) kullanıcıları, gerekli gördükleri durumda vekillere bağımsız olarak, manuel dosya ataması yapabilir ya da atanmış bulunan bir dosyayı iade alabilir.

Bağımsız dava yönetimi

Davanın her aşamasının takip edilmesi ve sisteme entegre dava yönetimi ile; dosyalarda yer alan masraf ve kişi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanılmaktadır.

Kullanıcı görevlendirme

Vekiller, kullanıcılarını sistem üzerinde belirli dosyaların takibi için yönlendirebilmektedir.

Dava birleştirme/ayrıma

Dava dosyaları arasında dinamik olarak ilişki kurulması ve sonlandırılması kolaylıkla sağlanmaktadır. Birleştirilen ve ayrılan davalar, sistemde birbiriyle ilişkili halde saklanarak izlenebilmektedir.

Döküm editörü

Kullanıcılar, sistemde öntanımlı yüzlerce döküm şablonunu kullanabilir; bunları özelleştirerek kendi kendi şablonlarını oluşturabilir ve daha sonra bu şablonlar üzerinde dosya bilgilerini kullanarak döküm alabilirler.

Harmanlı döküm

Kullanıcılar, tüm ilk icra dökümlerini, sistemde öntanımlı olarak ya da kendi tanımlayacakları parametrelere göre harmanlı olarak çoklu ya da tek tek alabilmektedir.

Emsal dava

Kullanıcılar, istedikleri davaları sistem üzerinde emsal olarak işaretleyebilir ve bunları emsal oldukları güncel davalarla kolaylıkla ilişkilendirebilirler.

Talimat yönetimi

Vekiller, sorumluluk alanlarının dışındaki yerlerde de haciz işlemi yaptırabilmek için, birimlere talimat talebinde bulunabilirler. Birimler de, talimat aldıkları bu dosyalara masraf girebilirler.

Harici işlemler

Vekile atanmış bir dosya üzerinde, hukuk yönetimi tarafından işlemler, ilgili vekil tarafından görüntülenebilmektedir.

Gizli icra/dava dosyaları

"Gizli" olarak işaretlenmiş bir icra veya dava dosyası, yetkisiz kişiler tarafından görüntülenemez.

Dinamik raporlama

Bir dosyanın hangi vekilde ne aşamaya geldiği anlık olarak izlenir, analiz edilir ve ilerleyen süreçler buna göre yönetilir. Anlık tahsilatlar da, karşılaştırmalı analiz için grafiksel olarak görüntülenir.

UYAP-XML uyumluluğu

Sistem, icra açma ve her türlü lehe takip için, UYAP Sistemi formatına ve boyutlarına uygun XML dosyasını hazırlayabilmektedir.

PTT barkod numarası işlemleri

PTT barkod numaraları sistemde tutulabilmekte ve bu numaralar ile dosyalar sorgulanabilmektedir.

Ajanda

Ödeme sözü, yeniden arama notu, düşecek dosyalar, dava duruşma tarihleri, avans kapatma tarihleri, onay bekleyen talepler gibi'nin üzerinde konu için; sistem tarafından tüm kullanıcılara ajanda, e-posta ve SMS yollarıyla hatırlatma notları iletilmektedir. Aynı zamanda, kullanıcılara iletilen zamanlı hatırlatmalar; ajandaya otomatik olarak eklenerek görüntülenebilmekte ve ayrıca kullanıcılar diledikleri her türlü kişisel/özel hatırlatma notlarını da ajandalarına ekleyebilmektedir.

Alarm sistemi

Dosya üzerinde yapılması beklenen bir işlem belirli bir nedenle ya da belirli bir süre içerisinde gerçekleşmemiş ise; sistem, dosya için uyarı amaçlı alarm üretmektedir.

Anlık tahsilat grafiği

Anlık tahsilatlar, şirket ve vekil bazında grafiksel olarak izlenebilmektedir.

Ara Karar izleme

Dava duruşmaları sonucunda alınan ara kararlar sisteme girilebilmekte ve bu kararlar ile ilgili tarihlerde kullanıcıya uyarı verilebilmektedir.

Dosya İşaretleme

Dosyalar, dikkat çekmesi amacıyla, kullanıcı bazında, farklı renklere farklı anlamlar verilerek; açıklamaları ile birlikte etiketlenebilir.

Dosya ve dosya bilgileri güncelleme

Sistemde icra, dava ve değişik iş dosyaları takip edilebilmektedir. Dosyaların bilgileri, yetkili kullanıcılar tarafından düzenlenebilmektedir.

Dosya ve Tahsilat Raporlama

Sistemdeki icra ve dava dosyaları vekil, aşama, birinci el/ikinci el, bakiye vb bilgilerine göre sorgulanabilmektedir. Ayrıca farklı kriterlere göre dosyaların bakiye ve tahsilat tutarları raporlanabilmektedir.

Ek bilgi yönetimi

Kurumun özel ihtiyaçlarına bağlı olarak özelleşmiş bilgiler; icra ve dava dosyalarına bağlı ek bilgiler olarak tutulabilmekte ve dosyalar bu bilgilere göre sorgulanabilmektedir.

Mal bilgileri yönetimi

Sistemde borçlulara ait mallar takip edilebilmektedir. Araç, gayrimenkul, maaş gibi mal varlıkları ayrı ayrı kayıt altına alınabilmektedir. Malların temel bilgileri yanında; icra aşamaları da (tespit edildi, haciz koyuldu, satışa çıkarıldı, satıldı vb) takip edilebilmektedir.

Not yönetimi

Sistemde borçlular ile yapılan görüşmeler sırasında elde edilen bilgi notları tutulabilmektedir. Borçlulardan alınan ödeme sözleri ileri bir tarihte görüşme talepleri gibi çeşitli durumlarda ayrıca kullanıcılara email veya eposta yoluyla hatırlatma yapılabilmekte ve bu notlar kullanıcının ajandasında görüntülenmektedir.

Tahsilat durumunda tüm ilgililere bildirim

Bir borçlunun birden fazla dosyada bulunması durumunda, dosyalardan birine tahsilat yapıldığında diğer dosyanın sorumlu kişilerine hatırtlatma gönderilebilmektedir.

Teminatların yönetimi

Aleyhe dava ve icra dosyaları için verilen teminatlar sistemde takip edilebilmektedir.

Tüketici şikayetleri

Tüketici şikayetleri sistemde ayrı bir dava tipi olarak farklı süreçlerle takip edilebilmekte, davaya dönüşen şikayetler, bağlı dava dosyası olarak tutulabilmektedir.

İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

İcra ve Dava Yönetimi

Lehe ve aleyhe, her türlü icra ve dava dosyalarının takip ve yönetimini sağlar.

Finans Yönetimi

Vekiller ile kurum arasındaki tüm mali ilişkileri düzenler ve yönetir.

Hukuk Yönetimi

Dosyalar ve belgeler üzerinde gerekli tüm işlemlerin etkin idaresini sağlar.

Talep Yönetimi

Dosyalar ile ilgili tüm taleplerin yönetimini üstlenir ve ilgili birimlere ulaştırır.

Toplu İşlem Yönetimi

Tüm kritik sistem işlevlerinin, kolaylıkla toplu biçimde de yapabilmesini sağlar.

Sistem Yönetimi

Sistem değişkenleri için; esnek tanımlama, güncelleme ve yönetim imkanı sunar.

TALEP YÖNETİMİ

Avans talebi

Vekiller, avans taleplerini sistem üzerinden kolaylıkla iletebilmektedir.

Masraf kapama talebi

Vekiller, masraf kapama taleplerini sistem üzerinden hukuk birimine iletebilirler.

Aleyhe ödeme talebi

İcra ve dava dosyalarından dolayı karşı tarafa yapılacak ödemeler ile ilgili talepler, sistem aracılığı ile takip edilebilir. Oluşan ödeme bilgileri, otomatik olarak finans birimine iletilebilir.

Dava açma talebi

Kurumun herhangi bir birimi, sistem aracılığı ile hukuk birimine belirli bir konuda dava açılması için talepte bulunabilmektedir.

Dosya atama talebi

Vekiller, açıkta olan bir dosyanın kendilerine atanması için sistem aracılığı ile talepte bulunabilmektedirler.

Dosya iade talebi

Vekiller, takibi verimsiz hale gelen (TMD) dosyaların iade alınmasını sistem aracılığı ile talep edebilirler.

Belge talebi

Vekiller, icra/dava dosyalarına ait sözleşmeler gibi belgelerin, dosya ile ilişkilendirilerek sisteme yüklenmesini talep edebilmektedir.

Talimat talebi

Vekiller, görev sahaları dışında da menkul haczi yaptırmak için hukuk birimine talep iletebilirler. Talebin onaylanması durumunda, dosyada otomatik olarak talimat bilgileri oluşur.

Takibinden vazgeçilen dosyalar

Takibi verimsiz hale gelen dosyalar, ayrı bir havuza takip edilir. Havuzdaki bir dosyanın takibi tekrar verimli hale gelirse; vekil sistem üzerinden ilgili dosyayı yeniden talep ederek; takibine devam edebilir.

İcradan dosya düşürme talebi

Vekiller, icra dairesinde fiilen düşen bir dosyanın sistemde de düşmüş hale getirilmesi talebinde bulunabilir.

İcradan para çekme talebi

Ahz-u kabz yetkisi olmayan vekiller, icraya yatırılan bir alacağı mutemetin çekmesi için talepte bulunabilir.

İptal edilen haciz için avans çekme talebi

Vekiller, iptal edilmiş bir haciz için, yatırılmış haciz avansının mutemet tarafından çekilmesi için sistem üzerinden talepte bulunabilmektedirler.

Mükerrer icra için icra iptali talebi

Borçlusu vefat eden bir alacağın ilgili dosyası, borçlunun varislerine yeniden takip açılması amacıyla sistem üzerinde tekrar "icra açılabilir” duruma getirilebilmektedir.

Gelişmiş Talep Özellikleri

Tüm taleplere talebi yapan kullanıcı ve onaylayacak kullanıcılar tarafından belge eklenebilmekte ve karşılıklı yorum yazılabilmektedir.

Borç düşüm talebi

Vekiller tarafından hukuk yönetimine istedikleri dosyalarda düşüm yapma taleplerini iletebilmektedir. Talep onaylandığında dosyadan borç düşümü yapılmaktadır.

Masraf geri alma talebi

Vekiller ahz-u kabz yetkileri olmadığı durumda icradan geri alınması gereken masraflar(haciz avansı, araç yakalama avansı gibi) ile ilgili kurumdan bunun icradan çekilmesi için talep yapabilmektedirler.

Mütalaa talebi

Kurumun tüm birimleri sistem üzerinden hukuk biriminden mütalaa talebi yapabilmekte ve mütalaa sonuçlarını sistemden görebilmektedirler.

Vekalet ücreti onay talebi

Vekillerin takip ettikleri davalardaki ekledikleri dava vekalet ücretlerinin bordrolarına yansıması seçimlik olarak onaya tabi olabilir. Onaya tabi olması durumunda vekil bunların onaylanması için talepte bulunabilir.

İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

İcra ve Dava Yönetimi

Lehe ve aleyhe, her türlü icra ve dava dosyalarının takip ve yönetimini sağlar.

Finans Yönetimi

Vekiller ile kurum arasındaki tüm mali ilişkileri düzenler ve yönetir.

Hukuk Yönetimi

Dosyalar ve belgeler üzerinde gerekli tüm işlemlerin etkin idaresini sağlar.

Talep Yönetimi

Dosyalar ile ilgili tüm taleplerin yönetimini üstlenir ve ilgili birimlere ulaştırır.

Toplu İşlem Yönetimi

Tüm kritik sistem işlevlerinin, kolaylıkla toplu biçimde de yapabilmesini sağlar.

Sistem Yönetimi

Sistem değişkenleri için; esnek tanımlama, güncelleme ve yönetim imkanı sunar.

FİNANS YÖNETİMİ

Avans yönetimi

Sistem, vekillerin yapacakları harcamalar için aldıkları avansların takip edilebilmesini sağlar; vekillerin tüm avans ve masraf kapatma taleplerini yönetir.

Masraf yönetimi

Sistemde bir icra açıldığı anda, vekillere ait vekâlet ücretleri ilgili dosyaya eklenir. Vekiller, dosyalar için yaptıkları masrafları, aldıkları avanslar ile ilişkilendirerek talep edebilir ya da borçluya anında yansıtabilir.

Aleyhe icra/dava ödemeleri

Sistemde, aynı zamanda aleyhe açılan icra dosyalarının da tüm aşamaları takip edilebilmekte; dosyalara teminat bilgileri eklenebilmekte ve karşı tarafa yapılan ödemeler yönetilebilmektedir.

Borç düşümü

Sistemde, hatalı tahakkuk ve af gibi nedenlerle borç düşümü imkânı bulunmaktadır. Bu sayede şirketin veya vekilin alacağından düşüm yapılabilmektedir.

Vekil bordrosu üretilmesi

Vekillerin hitam olan dosyalardan hak etikleri vekalet ücretleri ve primler üzerinden, belirlenen bir sıklıkta sistem tarafından otomatik olarak bordro hesaplaması yapılmakta ve finans birimine iletilmektedir.

Ücret/borç grupları yönetimi

Sistem aracılığı ile bir dosyaya ait tüm ücret ve borçların; alt kırımlar bazında takip edilmesi mümkündür.

Vekil sözleşme yönetimi

Sistem, vekiller için farklı sözleşme tiplerinin yönetilebilmesine ve sözleşmelere göre farklı bordro hesapları yapılabilmesine imkan sağlamaktadır.

Paydaşlara ait borçların takibi

Bir tahsilattan elde edilen tutar, fatura üzerinde belirtilen diğer hak sahipleri arasında paylaştırılabilmekte, ya da mevcut dosyada belirtilen borçları ödemek üzere dağıtılabilmektedir.

Tahsilat düşüm sırası yönetimi

Sistemde birden fazla tahsilat düşüm sırası tanımlanarak; dosyalara yapılan tahsilatların, bu dosyalar için belirlenen sıraya göre düşüm yapılması mümkündür.

Faiz hesap makinesi

Sistemde öntanımlı dava türleri için kanuni faiz oranları, ilgili dosyalarda otomatik hesaplanır. Faiz ile ilgili kriterler manuel olarak da girilebilir. Belirlenen bir tarihte işleyecek faiz tutarlarının önizlemesi yapılabilir.

Tahsil harcı hesaplanması, tahsilatı ve yönetimi

Manuel açılan bir icra dosyası için otomatik tahsil harcı hesaplanması, tahsilatı ve yönetimi sağlanmaktadır. Sistem, tahsil harcı yatırılmadan dosyanın hitam durumuna geçmemesi gibi kritik kontrolleri de yapar.

Manuel tahsilat

Sistem, kurum banka hesaplarına, vezne ve gişelerine, ahz-u kabz yetkisi olan vekillere ve icra müdürlüklerine yapılan alacak ödemeleri için manuel tahsilat imkanı sağlamaktadır.

Geriye dönük tahsilat

Sistem, geriye dönük olarak istenen bir tarihteki tahsilatın manuel olarak girişine izin vermektedir. Bu tahsilatın dağılımı, otomatik olarak yapılmaktadır.

Fazla tahsilatın iadesi

Borçlular tarafından yapılan fazla ödemelerin tek tek ya da toplu olarak iadesi sistem tarafından kolaylıkla sağlanmaktadır.

İcmal tahsilat dağıtım

İcra müdürlüğü tarafından yapılan tahsilatlar, vekiller ve kurum mutemetleri tarafından sisteme girilebilir. Sistem tarafından hazırlanan liste doğrultusunda vekiller, yaptıkları tahsilat masraflarını alabilmektedir.

İndirim tutarı/oranı yönetimi

Kampanya yönetimi kapsamında, merkez birim kullanıcıları; vekalet ücretlerini toplu olarak tutar ya da oran bazında indirim tanımlayabilmektedir.

Taksit yönetimi

Anlık değişimlere ayak uydurabilen sistem sayesinde, taksitlendirme ve farklı kampanyalar anında uygulanabilmektedir. Sistem, borçluya göre değişebilen, esnek kullanım özelliklerini barındırmaktadır.

CEYP Takibi

Sistem, icradan yapılan tahsilatlar için kesilen CEYP (Ceza Evi Yapı Pulu) harcı tutarlarını takip edebilmekte ve finansa iletebilmektedir.

Finans Hesaplarına Göre Bildirim Yapılması

Hukuk sisteminde gerçekleşen finansal işlemlerin Finans sistemine aktarılması sırasında; Finans sisteminde tanımlı olan muhasebe hesap kodları kullanılabilmektedir. Hangi durumda hangi hesaplara kayıt yazılacağı, sistem üzerinde konfigüre edilebilmektedir.

Finans Tutar Onayı

Yeni bir icra veya dava dosyası tanımlandığında, bu dosyada takip edilecek tutarların girişi; Finans kullanıcılarının onayına tabi olabilmektedir. Bu sayede Finans tarafındaki faturalı tutarlar ile Hukuk tarafındaki tutarlar senkronize olmakta ve Finans tarafına gönderilen işlem bildirimleri doğru bir şekilde işlenebilmektedir.

İleri tarihli faiz ve bakiye hesabı

Sistem aracılığı ile, bir dosya ile ilgili faiz ve bakiyenin ilerideki bir tarih itibarı ile durumu görüntülenebilmektedir.

Otomatik terkin

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zamanaşımı olmuş dosyalar, sistemde otomatik terkin yapılabilmekte ve işlem sonuçları finansa iletilebilmektedir.

Vekalet ücreti yönetimi

Vekalet ücretleri avukatlık ücret tarifesine ve tahsilat tarihine göre anlık hesaplanmakta ve dosya bakiyesine dahil edilmektedir.

Vekalet ücretinden feragat

Vekiller, uhdelerindeki dosyaların vekalet ücretlerinden tekli veya toplu olarak istedikleri kadar veya sıfırlanana kadar feragat edebilirler.

Vekil Mutabakatı

Vekillerin yaptıkları tahsilatları şirkete düzenli olarak gönderdiğinin takibinin yapılabilmesi için günlük olarak mutabakat yapılabilmektedir.

İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

İcra ve Dava Yönetimi

Lehe ve aleyhe, her türlü icra ve dava dosyalarının takip ve yönetimini sağlar.

Finans Yönetimi

Vekiller ile kurum arasındaki tüm mali ilişkileri düzenler ve yönetir.

Hukuk Yönetimi

Dosyalar ve belgeler üzerinde gerekli tüm işlemlerin etkin idaresini sağlar.

Talep Yönetimi

Dosyalar ile ilgili tüm taleplerin yönetimini üstlenir ve ilgili birimlere ulaştırır.

Toplu İşlem Yönetimi

Tüm kritik sistem işlevlerinin, kolaylıkla toplu biçimde de yapabilmesini sağlar.

Sistem Yönetimi

Sistem değişkenleri için; esnek tanımlama, güncelleme ve yönetim imkanı sunar.

TOPLU İŞLEM YÖNETİMİ

Toplu icra davası tanımlama

Birden fazla icra dosyası toplu olarak tanımlanabilmektedir.

Toplu icra açma

Aynı anda birden fazla dosya için icra açılabilmektedir.

Toplu dosya atama ve iade alma

Dosyalar vekillere toplu olarak atanabilmekte ve vekillerden toplu olarak iade alınabilmektedir.

Toplu masraf ekleme

Dosyalara toplu masraf eklenebilmektedir.

Toplu icra yenileme

Birden fazla icra dosyası için toplu yenileme işlemi yapılabilmektedir.

Toplu icra bilgileri güncelleme

İcra dosyalarına, icra numaraları otomatik olarak arttırılarak toplu bilgi güncellemesi yapılabilmektedir.

Toplu borç düşümü

Dosyalardan toplu biçimde borç düşümü yapılabilmektedir.

Toplu terkin

Çok sayıda dosya için toplu terkin işlemi yapılabilmektedir.

Toplu not ekleme

Dosyalara toplu olarak not eklenebilmektedir.

Toplu döküm alma

Sistemden tek tek alınan tüm dökümler, toplu olarak da alınabilmektedir.

Toplu vekalet ücreti feragatı

Birden fazla dosya için vekalet ücretinden feragat edilebilmektedir.

Toplu bakiye sıfırlama

Bakiyesi belirli bir tutarın altındaki dosyaların bakiyeleri, sistem tarafından otomatik olarak toplu şekilde sıfırlanabilmekte ve bu dosyalar hitam edilebilmektedir.

Toplu vekil değişikliği masrafı ekleme

Dosyalara toplu olarak vekil değişikliği masrafı eklenebilmektedir.

Toplu PTT barkod güncelleme

Ödeme emirlerinin PTT Barkod Numaraları otomatik olarak arttırılarak toplu PTT barkod güncellemesi yapılabilmektedir.

Toplu SMS ve e-posta gönderimi

Hem şirket yönetimi hem de sözleşmeli avukatlık büroları, sistem üzerinden borçlulara toplu bir şekilde bir şablon kullanılarak SMS ve e-posta gönderilebilmektedir.

İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

İcra ve Dava Yönetimi

Lehe ve aleyhe, her türlü icra ve dava dosyalarının takip ve yönetimini sağlar.

Finans Yönetimi

Vekiller ile kurum arasındaki tüm mali ilişkileri düzenler ve yönetir.

Hukuk Yönetimi

Dosyalar ve belgeler üzerinde gerekli tüm işlemlerin etkin idaresini sağlar.

Talep Yönetimi

Dosyalar ile ilgili tüm taleplerin yönetimini üstlenir ve ilgili birimlere ulaştırır.

Toplu İşlem Yönetimi

Tüm kritik sistem işlevlerinin, kolaylıkla toplu biçimde de yapabilmesini sağlar.

Sistem Yönetimi

Sistem değişkenleri için; esnek tanımlama, güncelleme ve yönetim imkanı sunar.

HUKUK YÖNETİMİ

Manuel dosya oluşturma

Yetkili kullanıcılar, sistemde manuel olarak da icra ve dava dosyası oluşturabilmektedirler.

Manuel dosya atama/iade alma

Yetkili kullanıcılar, vekillere manuel olarak dosya atayabilir ve atanmış dosyaları iade alabilirler.

Çoklu atama

Bir icra/dava dosyasının, birden fazla vekile atanması mümkündür.

Otomatik dosya dağıtımı

Sisteme yüklemiş binlerce dosya, vekillerin saha bazında performanslarının hesaplanması sayesinde otomatik olarak dağıtılabilmektedir.

Otomatik hitam

Sistem, vekilin bir dosya üzerindeki işlerinin durumunu otomatik olarak kontrol eder ve tüm işlerini tamamladığı dosyalar bulursa, bu dosyaları otomatik olarak hitam durumuna geçirir.

Tahsili mümkün olmayan dosyalar

Takibi kurum açısından artık verimsiz hale gelmiş dosyaların vekillere atanması, sistem tarafından engellenmekte ve bu dosyalar ayrı bir havuzda toplanabilmektedir.

Belge yükleme

İcra/dava dosyaları ile ilişkili belgeler, kullanıcılar tarafından sisteme yüklenebilir. (ör: abonelik sözleşmesi, ara karar metni, vs...)

Dökuman yükleme ve arama

Tebliğler, yargıtay kararları gibi ortak mevzuata ilişkin belgeler, sisteme sayısal ortamda yüklenebilmekte; metaveri ve içerik kriterlerine göre aranabilmektedir.

Geçici takip durdurma

Sahte kimlik şüphesi veya hatalı tahakkuk içeren dosyalar, vekilden iade almaksızın; kilitlenerek, ilgili takip geçici olarak durdurulabilir ve ayrı bir havuzda takip edilebilir.

Dosya işaretleme

Kullanıcılar, diledikleri dosyaları hatırlatma amacıyla işaretleyebilirler.

Mesajlaşma

Kullanıcılar, sistemin sunduğu iç mesajlaşma modülü sayesinde, birbirleri ile ve sistem yöneticisi ile iletişime geçebilmektedir.

Dosya kilitleme

Hukuk yönetimi vekiller üzerindeki istedikleri dosyaları için vekillerin herhangi bir işlem yapılmasını engellemek amacıyla kilitleyebilmektedir. İstenirse bir tarih girilerek sistemin o tarihte kilidin otomatik kaldırması sağlanabilir.

İdari Takip

Sisteme aktarılan dosyalar, istendiği takdirde İdari Takip sürecine alınabilmektedir. Bu süreçte şirket veya idari takip yapmak üzere atanmış vekiller, hukuki takip öncesi borçluları bilgilendirerek tahsilata yönlendirebilmektedirler. Bu esnada sistem borçlular ile yapılan görüşmeleri tutarak; bu görüşmelerin durumuna göre dosyaları otomatik olarak hukuki takibe iletebilmektedir.

Limitaltı

Bakiyesi sistemde öntanımlı bir değerin altında bulunduğu için takip başlatmaya değer görülmeyen dosyaların bulunduğu havuzdur.

İnnova Hukuk Otomasyon Sistemi

Modüller hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

İcra ve Dava Yönetimi

Lehe ve aleyhe, her türlü icra ve dava dosyalarının takip ve yönetimini sağlar.

Finans Yönetimi

Vekiller ile kurum arasındaki tüm mali ilişkileri düzenler ve yönetir.

Hukuk Yönetimi

Dosyalar ve belgeler üzerinde gerekli tüm işlemlerin etkin idaresini sağlar.

Talep Yönetimi

Dosyalar ile ilgili tüm taleplerin yönetimini üstlenir ve ilgili birimlere ulaştırır.

Toplu İşlem Yönetimi

Tüm kritik sistem işlevlerinin, kolaylıkla toplu biçimde de yapabilmesini sağlar.

Sistem Yönetimi

Sistem değişkenleri için; esnek tanımlama, güncelleme ve yönetim imkanı sunar.

SİSTEM YÖNETİMİ

Organizasyon ve coğrafi birim yönetimi

Coğrafi birimlere veya organizasyonel birimlere göre sahalar oluşturularak, bu sahalarda vekillere otomatik dosya dağıtımı yapılabilir. Dava dosyaları da farklı saha hiyerarşisine göre dağıtılabilir. Böylece, davaların sayıca az oldukları durumlarda icra dosyalarına göre daha geniş sahalarda dağıtımı sağlanır.

Saha yönetimi

Vekillere ilgili oldukları sahalardan dosyalar atanabilmekte ve performansları da her saha için ayrı ayrı hesaplanır.

Faiz tür/oran yönetimi

Her türlü işlemde kullanılmak üzere, faiz tipleri ve oranları sistem üzerinde tanımlanabilir ve kolaylıkla yönetilebilir.

Kampanya yönetimi

Dosyaların tüm özellikleri arasından seçim yapılarak; esnek biçimde tanımlanan kurallara göre dosyalar kampanyaya dahil edebilir ve bakiyeleri otomatik olarak düşülebilir. Kampanya sonunda tüm düşümler geri alınabilir.

Kullanıcı, vekil, rol, yetki yönetimi

Sistemde esnek biçimde kullanıcı, vekil, rol ve yetki tanımlamaları yapılabilmekte ve kolaylıkla yönetilebilir.

Adliye, mahkeme ve icra müdürlüğü yönetimi

Adliye, mahkeme ve icra müdürlükleri sistemde öntanımlı halde bulunmaktadır. Tüm hukuki işlemlerin takibi, bu birimler bazında gerçekleştirilebilir.

Paydaş, şirket ve kurum bilgileri yönetimi

Sistem aracılığı ile, şirket ve paydaş (3. taraf) bilgileri yönetimi kolaylıkla yönetilebilir.

Masraf tür/tutar yönetimi

Yetkili kullanıcılar, sistemdeki masraf türler, ve tutarlarını yönetebilmektedir.

Şirket prim oranları yönetimi

Vekillere, alacağın tahsilatı veya dosyanın iadesi durumlarında verilecek prim oranları, sistem aracılığı ile yönetilebilmektedir.

Vekalet ücreti oranları yönetimi

Vekalet ücret oranları, üzerinde tanımlanabilir ve kolaylıkla yönetilebilir.

Kod tabloları yönetimi

Sistemin işleyişini bozmayacak şekilde, her türlü kod tablolarının yönetimi mümkündür.

Duyuru yönetimi

Rol, organizasyon ve kullanıcı bazlı duyurular, yetkili kullanıcılar tarafından kolaylıkla yayınlanabilir.

Destek Modu

Sistem üzerinde ilgili yetkiye sahip kişiler herhangi bir kullanıcının yerine geçerek onun yerine sistemde işlem yapabilmektedir. Böylece destek personeli, sorun yaşayan kullanıcılara çok daha efektif bir biçimde yardımcı olabilmektedir.

Entegrasyon yönetimi

Entegre olunan sistemler ile ilgili entegrasyon parametreleri, yetkili kullanıcı tarafından yönetilebilmektedir.

Sistem yönetimi

Sistemin işleyişine yönelik tüm parametreler, sistem yöneticileri tarafından önyüz üzerinden değiştirilebilmektedir.

E-Posta Gönderimi

Borçlu ve kullanıcılara manuel veya şablona dayalı olarak tekli veya çoklu e-posta gönderimi yapılabilmektedir. Vekiller kendi şablonlarını tanımlayabilmekte ve şablonda öntanımlı parametreleri kullanabilmektedir.

Finans Sistemi ile Online Entegrasyon

Sistem, bir finans sistemi ile online entegrasyon sağlamaya uygundur.

Kara Liste Bildirimleri

Sistemde borcu sıfırlanan dosyalar için kurumun kara/gri liste uygulamasına listeden çıkarma bilgisi iletilebilmektedir. Bir sebeple sistemde dosya yeniden bakiyeli hale gelirse, yeniden kara/gri listeye eklenmesi de sağlanabilmektedir.

Mutabakat

Sistem, kendisiyle online entegre olan diğer sistemlerle günlük olarak yapılan tüm işlemler için adet ve tutar bazında otomatik online mutabakat yapabilmekte ve sonuçları sistem üzerinden izlenebilmeketdir. İstenirse bu mutabakat işlemleri manuel de tetiklenebilmektedir.

Olay bazlı SMS ve e-posta gönderimi

Sistem üzerinde belirli bir olay gerçekleştiğinde (ör: dosyanın hukuk sistemine yüklenmesi, takip başlatılması, dosyanın bakiyesiz kalması, ödeme sözü tarihi gelmesi gibi); şablona dayalı otomatik SMS ve e-posta gönderimi yapılabilmektedir.

PTT Entegrasyonu

İcra müdürlüğünün PTT vasıtasıyla yaptığı gönderilerin tebliğ durumları online olarak PTT sistemi üzerinden otomatik sorgulanmakta ve alınan cevaba göre borçlu ve dosyaların tebliğ durumları güncellenmektedir.

SMS Gönderimi

Entegre olunan SMS uygulaması aracılığıyla borçlulara ve kullanıcılara GSM numarası üzerinden manuel veya şablona dayalı olarak tekli veya çoklu SMS gönderimi yapılabilmektedir.

Tahsilat Fatura Dosyası Üretme

Sisteme girilen tahsilatlardan faturalanması gereken ücret kalemleri için otomatik olarak istenen periyotlarda faturalama datası üretilebilmektedir.

SGK Entegrasyonu

Vekilin, bir sonraki aşama olan SGK’dan maaş haciz talebinin hızlandırılması amacıyla; borçlunun TCKN’si ile son 12 aylık çalışma durumu tespiti yapılabilmektedir.

Kullanıcı Kimliklendirme Sistemi Entegrasyonu (Active Directory/LDAP)

Sistem, kullanıcıların şifre doğrulamasının yapılabilmesi için şirkette kullanılan Active Directory veya LDAP sistemlerine entegre olabilmektedir.