İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

Yönetilebilir Hizmetler

Güçlü bulut altyapısıyla sunduğu yönetim hizmetleriyle İnnova,
sistemlerinizin sürekliliğini en verimli şekilde sağlamanıza yardımcı oluyor.

Eyüp Kerem Tecirli

Bilgi Teknolojileri Danışmanı

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

90 212 329 7315

İnnova'nın bulut hizmetleri arasında yer alan yönetilebilir hizmetler (managed services) sayesinde kurumlar; sunucu, ağ, veritabanı, güvenlik gibi konulardaki yönetim operasyonlarında çok daha avantajlı…

Kurumların her geçen gün artan bilgi işlem yükünü yüksek kaliteli bulut hizmetleriyle hafifletmeleri mümkün. Dünyada birçok kurum, farklı uzmanlıklar gerektiren BT süreçleri için bulut tabanlı profesyonel hizmetleri tercih ediyor. Maliyetleri azaltırken, kurum içinde sundukları BT hizmetlerinin kalitesini artırıyor…

İnnova, Yönetilebilir Hizmetler (managed services) adı altında topladığı yönetim hizmetlerini bulut üzerinden sunarak, kurumların operasyonel süreçlerinde çok daha verimli hale gelmelerine olanak sağlar. 7 gün 24 saate varan hizmet anlaşmalarıyla tüm süreçlerin mükemmel bir şekilde işlemesi, risklerin en aza indirilmesi ve kurumun her yönden kazançlı çıkması hedeflenir.

Veritabanı hizmetleri buluta taşındı

İnnova, sertifikalı uzmanlarıyla veritabanı çözümleri arasındaki geçiş (migration) süreçlerinde etkin rol oynayarak kuruma önemli katkılar sağlar. Veritabanı ve uygulama sunucusu desteği, yama uygulamaları, yedekleme stratejileri, veritabanı kurtarma ve performans analizi ve iyileştirmeleri gibi kurumsal bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilecek uzmanlık gerektiren kritik uygulamalarda İnnova'nın veritabanı uzmanları ve sistem yöneticilerinden oluşan veritabanı yönetimi ekibi, ihtiyacınız olan profesyonel hizmetleri bulut tabanlı olarak sağlar.

Bulut hizmetlerine kolay erişim

Hizmet kalitesinde yükselme sağlayan bu yaklaşım, maliyetlerin azalmasının yanı sıra riskleri dağıtır ve BT'yi iş odaklı ve yaratıcı hale getirir. BT hizmetleri için de sunulan bu yöntem altyapıda sağlanan avantajları insan kaynaklarıyla da destekleyerek kurumunuzu çevik bir yapıya kavuşturur. Help desk hizmetleriyle desteklenen süreç, entegre olarak 7/24 izleme, bakım ve teknik destek sağlar. Böylece İnnova, müşterilerinin BT birimlerinde çalışanların da söz konusu yazılımlar üzerinde hakim olabilmesine yardımcı olur.

Yönetilebilir Hizmetler (managed services) içerisinde yer alan Güvenlik Yönetimi; kimlik yönetimi, ağ ve sunucu yönetimi gibi birçok konuyla da doğrudan ilgili. Yetkisiz kişilerin erişimlerinin saptanması ve engellenmesi; güvenlik süreçlerinin işletilmesi, denetlenmesi, raporlanması ve uygulamalarda tespit edilen güvenlik açıklarının ortadan kaldırılması süreçleri İnnova tarafından yönetilir.

AVANTAJLAR

 • BT operasyonları buluta taşınır
 • Bulut ortamının özgürlükleri kuruma avantaj olarak geri döner
 • Maliyetler düşerken hizmet kalitesi artar
 • Kurum hizmetleri her zaman, her yerden erişilebilir hale gelir, iş süreçleri hızlanır
 • BT birimleri iş odaklı yapılara dönüşür
Sadece iş uygulamaları değil, hizmetler de bulut ortamında çok daha verimli ve güvenli.

NE SUNUYORUZ?

 • Veritabanı Yönetim Hizmetleri
 • Ağ Yönetimi Hizmetleri
 • Güvenlik Yönetimi
 • Kullanıcı Hesapları Yönetimi
 • Sunucu Yönetimi
İnnova hizmetlerinde; uygulama kesintisizliği için yüksek erişilebilirlik, yedeklilik, performans ve güvenlik ön planda…

İnnova'nın yönetilebilir hizmetleri (managed services) BT birimlerinin operasyonel ağırlıklarını azaltarak onların çok daha iş odaklı yapılara dönüşmesini hedefler. Yönetim uygulamaları ve tüm sistem yazılımları bulut tabanlı olarak sunulduğundan yönetilebilir hizmetlerin (managed services) avantajları oldukça fazladır.

Güvenlik Yönetimi

Hizmet verilen kuruma ait güvenlik duvarı cihazlarının destek, günlük idaresi ve yönetimi sağlanır. Hizmet kapsamında, donanım yada yazılım tabanlı güvenlik duvarı kurumun IT taleplerine göre düzenlenir. Günlük ağ ihtiyaçlarına göre yeni kurallar eklenir ya da mevcut kurallar düzenlenir. Güvenlik tehdidi oluşturan yetkisiz erişim denemelerinin raporlanarak önlem alınması için gerekli çalışmalar yapılır. Konfigürasyon yedeklerinin alınması, hizmet kapsamındaki önemli işlerden biridir. Bu sayede güvenlik sisteminde yapılacak köklü değişikliklerin ardından eski konfigürasyonun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanabildiğinden kesintisiz hizmetten söz etmek mümkündür.

Kullanıcı Hesapları Yönetimi

İşletmelerin büyümesiyle beraber kullanıcı hesaplarının kontrolden çıkması, yönetimi daha önemli hale getirir. Kullanıcı hesapları yönetimi, yetkilerin belirlenmesi, kullanıcıya göre sınırlamaların getirilmesi, kullanıcıların doğrulanması ve yetkilerinin denetlenmesi gibi işlemlerin tümünü içerir. Active Directory, LDAP ve Oracle Internet Directory hizmetleri bulut tabanlı olarak gerçekleştirilir.

Veritabanı Yönetimi

Veritabanı ortamlarının en iyi erişilebilirlik için hazır tutulmasını ve ihtiyaçları karşılayacak kapasitenin sağlanmasını içerir. Performans sürekli izlenir ve gerekli müdahale yapılır. Veritabanı performans eşik değerleri düzenlemesi, bunların otomatik olarak izlenmesi, veritabanı anomalilerinin otomatik raporlanması ve otomatik hizmet masası bildirimleri verilen hizmetleri oluşturur.

Bulut tabanlı veritabanı yönetimi hizmetleri kapsamında, on site/off site veri depolama ve ilişkili cihazlarla bağlantılı veritabanı yedeklerinin yönetilmesi sağlanır. Veritabanı servisine ihtiyaç duyan BT uygulamalarına ait veritabanlarının tamamen ya da kısmen kurtarılması mümkündür. Veritabanı yedekleme donanım ve yazılımlarının yönetilmesi; günlük, haftalık, aylık ve senelik veritabanı yedekleme hizmetleri ile kısmi yada bütün olarak veritabanının geri yüklenmesi, sunulan hizmetler arasındadır.

Veritabanı bakım ve destek

Müşteriye ait veritabanı ve ilgili veri bileşenlerinin bakımı ve desteğini içerir. Anlaşma kapsamında (SLA); yama ve güncelleme yönetimi hizmetleri ve veritabanıyla ilişkili olan varlıkların değişim yönetiminin yapılması sağlanır. Yedekleme ve kurtarma işlemleri, müşteri iş sürekliliği planlarına göre uyarlanır ve entegre edilir. Veritabanı tarafından kullanılan disklerin yönetimi gerçekleştirilir. Standart felaket kurtarma, yedekleme ve kurtarma hizmetlerinin uygulanması da bu hizmet kapsamındadır.

VERİTABANI BULUT HİZMETLERİ

 • Veritabanı ve uygulama yamalarının uygulanması
 • Uygulama versiyon yükseltilmesi
 • Performansların izlenmesi ve sorunun çözülmesi
 • Güvenliğin sağlanması
 • Fiziksel disk büyümesinin kontrol edilmesi
 • Depolama kapasite planlaması
 • Donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Klonlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • 7x24 destek

Sunucu Destek ve Yönetimi

Performans eşik değerleri düzenleme ve otomatik izleme, sunucu anomalilerin otomatik raporlama, Otomatik Hizmet Masası bildirimleri ve seviye 1/2/3 bildirimler yapılır. Bu hizmet dahilinde, depolama yazılımı ve ilişkili cihazlarla bağlantılı sistem yönetimi dahil olmak üzere medya yönetimi bulunur. Tüm sunucu donanım ve yazılım yedekleme yönetimi yapılır ve sunucu işletim sisteminin/dosya sisteminin günlük yedekleri alınır.

Bulut tabanlı olarak sunulan kurtarma yönetimiyle; off-site medya yönetimi, sistem yönetiminin ilişkili olduğu yedek depolama yazılımı işlemleri gerçekleştirilir. Genel yedekleme ve kurtarma süreçlerinin geliştirilmesi, uyarlanması; BT politikaları ve kuralları çerçevesinde yönetimi İnnova Yönetilebilir Hizmetler (managed services) kapsamındadır.

Sunucunun tüm yazılım ve donanım restore işlemlerinin yönetilmesi yine kurumlar adına yapılır. Sunucu imaj ve/veya dosya sistemin yeniden yapılanması/yüklenmesi kapsamında restore işlemleri sunulan diğer hizmetlerdir.

Ağ Yönetimi

"Ağ Giriş Kontrolü" sayesinde sunucuların belirlenmiş kriterlere uygunluğu incelenerek, ağa güvenli ve kontrollü bir şekilde dahil olmaları sağlanır. Böylece şirket ağına şüpheli kişilerin bağlanması engellenir, risk azalır. VPN (Virtual Private Network) sayesinde şirket kaynaklarına internet üzerinden güvenli bir şekilde bağlantı sağlanır. Mobil ofis uygulamaları ile kazanılan zamanı güvenli bir bağlantıyla desteklemek buradaki ana amaç olarak nitelendirilebilir.

Yerel ve geniş ağ (LAN) yönetimi hizmetleri, İnnova tarafından sunulan; destek, günlük idare ve genel yönetim hizmetlerinden oluşur. Müşteri sorununun analiz edilmesi ve çözüm sunulması, iyileştirme ve geliştirmeleri destekleyen sözleşmelerde danışmanlık, konfigürasyonlar ve yedeklerinin alınması gibi önemli operasyonların tamamı İnnova ekipleri tarafından gerçekleştirilir. Ağ üzerinde çalışmakta olan load balancer (yük dengeleyici), router (yönlendirici), switch (ağ anahtarı) ve diğer aktif cihazların yönetimi bulut üzerindeki yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilir.